Innovatie

4 november 2016

SingularityU en technologie die de uitdagingen van morgen aangaat

“Kijk naar wat er in een andere business gaande is en of dat voor jou iets kan betekenen.” Maarten den Braber van SingularityU The Netherlands vertelt tussen de verhalen door over ‘chip dust’ (een microchip ter grootte van een zandkorrel), DIY drones en 3D-geprinte skateboards en over hoe technologie de uitdagingen van de toekomst kan helpen oplossen.

SingularityU: een opleidingscentrum

SingularityU The Netherlands is de eerste hub van Singularity University in Europa. Het is een opleidingscentrum. “We willen mensen laten zien hoe technologie de uitdagingen van de toekomst kan helpen oplossen, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, energie, shelter, veiligheid… Er is gigantisch veel mogelijk. Meer met minder. Alleen moet je weten te vinden wat er waar gebeurt en hoe je dat op je eigen business kan betrekken. Je moet zelf exponentieel leren denken. Je moet verbindingen durven te zien. Kijk naar de wegenwachter bijvoorbeeld, wiens taak het is mensen in nood bij te staan. Als ik mijn been breek, dan ben ik in nood. Vandaag kunnen we een gipsverband op maat printen. Misschien kan de wegenwachter dan ook een rol spelen in health, en daar mobiele services verlenen?”

Een exponentiële omgeving

Singularity University komt overgewaaid uit de VS en werd opgericht door Peter Diamandis en Ray Kurzweil. Beiden zijn ervan overtuigd dat de intelligentie van machines binnen enkele tientallen jaren die van mensen overstijgt. “Die overtuiging heeft te maken met de snelheid waaraan de technologie evolueert”, zegt Maarten den Braber, die mensen graag vertelt wat er morgen mogelijk wordt.

“We bevinden ons niet in een lineaire omgeving, maar wel een exponentiële. Bij lineair denken zet je een stap en vervolgens opnieuw een even grote stap. Bij exponentieel denken zet je een stap en dan begin je te vermenigvuldigen. Dat kan je het best zien in het digitale. De miniaturisering gaat gepaard met steeds meer versnelling. Gordon Moore, een van de medeoprichters van Intel, heeft al in de jaren zeventig gezegd dat het aantal transistors op een vierkante centimeter elke 18 maanden verdubbelt. Het is een observatie die vandaag nog steeds blijkt te kloppen. Anders gezegd: de rekenkracht verdubbelt en de prijs halveert.”

“Vandaag koop je als het ware voor vijf dollar een volledige computer in een chip zo groot als een vingertop”, gaat Maarten den Braber verder. “En voor 0,75 dollar kun je eender wat met het internet verbinden. Iets ‘connected’ maken, is helemaal geen kwestie van geld meer. Er bestaan al smart dust chips die je letterlijk over een oppervlakte kunt uitstrooien om daar allerlei metingen te doen. Ons brein kan zich moeilijk inbeelden wat exponentieel betekent. Lineair duurt het 100 stappen om van 1 naar 100 te gaan: 1, 2, 3, 4… Exponentieel zijn er maar zeven stappen nodig: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.”

Hetzelfde principe in meerdere domeinen

Hetzelfde principe geldt in het domein van de zonne-energie en de opbrengst en kostprijs van zonnecellen. Idem dito in de wereld van de financiën. “Neem bijvoorbeeld Blockchain, het gestructureerde internet”, zegt Maarten den Braber. “Blockchain maakt transacties en volledige productieketens transparant. Zo draait bitcoins, het elektronische geld-systeem, hierop. Een financiële transactie met bitcoins gaat altijd direct van A naar B, zonder tussenpersoon. En de informatie over die transactie zit in stukjes overal verspreid, zogenaamde ‘blocs’. Blockchain kan je dus vergelijken met een publiek kasboek. Het maakt volledige transactie- en productieketens op het moment zelf traceerbaar en transparant.”

Disruptieve technologie: een concept in evolutie

Disruptie is geen nieuw concept, maar het evolueert wel voortdurend vooral op het gebied van de snelheid en de impact. Bekijk de video hieronder en kom meer te weten over disruptieve technologie.

Disruptieve technologieën? Edwin Vercruysse legt uit