Innovatie

23 mei 2018

Co-create uw supply chain

Twintig jaar na de zogenaamde 'digitale omwenteling' speelt de fax nog altijd een belangrijke rol in de logistieke keten van de Antwerpse haven. Dat terwijl steeds meer bedrijven logistiek beschouwen als een kritieke en strategische asset in hun businessmodel

Kunt u zelf met data van derden de ‘supply chain’ van uw bedrijf naar een slimmer, kostenefficiënter en competitiever niveau tillen? Dat kan zeker! Het logistieke dataplatform NxtPort bewijst dat ‘data sharing’ leidt tot een multilaterale win.

Supply chain spaghetti

In de maritieme sector zijn immens veel partijen betrokken bij de 'supply chain spaghetti'. Bovendien staan die partijen niet altijd bij elkaar onder contract. De ketenregisseur beheert in principe de contractuele relaties tussen alle spelers, maar even vaak gebeurt het dat een partij rechtstreeks een contract aangaat bij een tegenpartij. Om de services tussen A en B te kunnen garanderen, is er nood aan relevante realtime data.

NxtPort werd in februari 2017 boven de doopvont gehouden. Het begon als een modelconcept op papier, en CEO Daniel Lievens kwam een maand later aan boord om de technologische onderbouw concreet uit te rollen. “We zijn in eerste instantie een dataplatform in de vorm van API’s dat toelaat om data op een heel voorzichtige en veilige manier te ontsluiten voor partijen die daar nood aan hebben. Parallel zetten we gebruikers rond de tafel om concrete toepassingen voor te stellen, gebouwd op basis van die beschikbare API’s. Die applicaties bieden we, samen met onze eigen API’s, aan op de NxtPort Marketplace.”

API?

Klik hier om te weten te komen wat API's zijn en wat er achter de processen van NxtPort zit. 

De bol.com van de data
"We zijn de bol.com van de data"

Voor alle duidelijkheid: NxtPort bouwt zelf geen applicaties. Dat laat het over aan het ecosysteem van technologiebedrijven die bijvoorbeeld een app willen ontwikkelen om de terminalplanning te optimaliseren.

NxtPort wil allerminst concurrent worden van de applicatiebouwers. "We zijn de lijm tussen partijen en stellen ons platform open voor alle actoren. We zijn de bol.com van de data, de API’s en mogelijkheden waarmee anderen aan de slag kunnen.”

Functionele partners

Lievens onderscheidt drie categorieën van functionele partners die met de beschikbare data op NxtPort applicaties bouwen:

  • Start-ups of spin-offs die dankzij het platform data kunnen verkrijgen op maat van hun project en zo sneller hun product of service kunnen ontwikkelen.
  • De logistieke serviceproviders die op de kar van de digitalisering moeten springen, willen ze zichzelf niet uit de markt rangeren. Waar vroeger operationele excellentie de belangrijkste differentiator was, is vandaag de dag de informatie over hun logistieke processen minstens even belangrijk als het transport van de goederen zelf. Op die manier worden ze behalve dataleveranciers voor het NxtPort-platform ook innovatoren.
  • Bedrijven als BASF en Procter & Gamble beschouwen de logistiek steeds meer als een kritieke en strategische asset in hun businessmodel. Het metier van de logistiek krijgt strategische waarde en ze tillen hun logistieke service op een professioneel hoger niveau. Dergelijke spelers willen de volledige in- en outboundketen end-to-end zichtbaar en voorspelbaar maken voor hun leveranciers en klanten. Via 'digital twins' automatiseren ze routineuze taken en kunnen ze zich beter toeleggen op de processen die een echte meerwaarde opleveren. NxtPort fungeert daarbij als een hefboom.


Er staat geen ‘A’ in NxtPort

Antwerpen is tot op vandaag nog de proeftuin. Als NxtPort slaagt in zijn opzet, dan kan het zijn platform exporteren naar andere havens. Dat kan bijkomende synergievoordelen opleveren voor de actoren die actief zijn in havens over de hele wereld.

Meer weten over Business 4.0?

Wilt u meer leren over ondernemen in de vierde versnelling?