Innovatie

6 mei 2019

Morgen op het menu

"Smart" en "conscious": die sleutelbegrippen vormen de kiem voor de landbouw- en voedingssector van de toekomst.

De voedingsindustrie staat voor een dilemma. Enerzijds dringen klanten aan op traceerbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en kwaliteit, anderzijds is er de constante bekommernis om kosten en prijzen te drukken.

Het boek “Morgen op het menu” schetst de grote actuele en toekomstige trends in de wereld van de landbouw en de voeding. Dat gebeurt via twee invalshoeken: digitalisering (“smart”-benadering) en duurzaamheid (“conscious”-benadering).

U ontdekt er hoe die tendensen zich ontplooien op het niveau van de consumptie (“consumer”), de productie en industrie (“factory”) en de landbouw (“farming”).

Trakteer uzelf op getuigenissen van captains of industry en oprichters van start-ups en proef van de opvattingen van trendwatchers en experten.

Boek Morgen op het menu

Boek Morgen op het menu

De landbouw- en voedingssector geniet al jaren van de steun van ING. Naast onze rol als financiële partner zien we het ook als onze taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van de sector door kennis te delen en door uw netwerk uit te breiden.

Wilt u dit boek ontdekken?

Neem contact op met uw Food & Agri-gesprekspartner voor een papieren versie of download “Morgen op het menu”.