Innovatie

17 september 2019

Verticale landbouw breekt door

Toen Maarten Vandecruys in 2014 Urban Crop Solutions opstartte, was er nog geen kennis van verticale landbouw. Ondertussen is iedereen het erover eens dat verticale landbouw aan de vooravond van de grote doorbraak staat.

In een notendop

  • Urban Crop Solutions is een technologieprovider voor verticale landbouwsystemen, met als extra troef biologische kennis.
  • Het bedrijf opende de eerste volledig geautomatiseerde plantenfabriek in februari 2016 op de site in Waregem.
  • Er is minstens 3 à 5 keer meer productie per vierkante meter in vergelijking met teelt in een open veld.

Groeimogelijkheden van ledverlichting

Zeventig procent van de wereldbevolking leeft nu al in verstedelijkte gebieden. Wereldwijd is tachtig procent van de beschikbare grond reeds door landbouw in beslag genomen. De globalisering is ondertussen zeer ver doorgedreven. Niet alleen heeft het gekoelde transport, dat daarvoor noodzakelijk is, een enorme impact op de planeet, de verliezen in de waardeketen hebben daarenboven een hoge extra kost.

Het eerste zaadje van Urban Crop Solutions ontkiemde in 2012. Ons eerste plan was om aan stadslandbouw te doen met serres op daken. Dat bleek niet de beoogde impact te hebben, en was bovendien ook financieel onhaalbaar. Toen ik me echter begon te verdiepen in de groeimogelijkheden van ledverlichting, kon ik het eerste idee vertalen naar een veel schaalbaardere oplossing.

Technologieprovider voor verticale landbouwsystemen

Ledverlichting is efficiënter, beter en kan dichter bij de planten geplaatst worden. Bovendien kan je verschillende lagen boven elkaar plaatsen en bijgevolg je proces in vierkante meters dupliceren. In plaats van daken kunnen zo ook leegstaande ruimtes, magazijnen of kelders als locaties gebruikt worden.

Ons eerste gewas was een krop sla. Al doende leerden we dat die plant specifieke noden had naargelang de verschillende groeifasen. België bleek geen rendabele markt voor sla, maar in de Verenigde Staten en Japan waren de prijzen voor sla tienmaal hoger en waren de kroppen bovendien veel kleiner. Op het moment dat we de eerste eetbare krop sla in onze proefopstelling geteeld hadden, hebben we beslist het bedrijf op te richten.

Urban Crop Solutions heeft gekozen om zelf technologieprovider te worden. Het biedt voor ons immers veel meer opportuniteiten als we verticale landbouwsystemen in de markt zetten in plaats van een speler te worden die gewassen verkoopt.

"Ledverlichting is efficiënter, beter en kan dichter bij de planten geplaatst worden."

Volledig geautomatiseerde plantenfabriek

Ons doel is om de waardeketens wereldwijd te verkorten met verticale binnenlandbouw. Uit de ervaring met slateelt leerden we dat ons model staat of valt met plantenkennis. Daarom hebben we niet alleen op technologie maar ook op biologisch onderzoek ingezet. Onze toekomstige gebruiker is wellicht niet de boer van vandaag, maar de distributeur, de retailer, de restaurateur, en zelfs het farmaceutische bedrijf. Voor hen kunnen wij biologische kennis leveren als een belangrijke meerwaarde, samen met een financieel model.

De toekomst van de landbouw bestaat uit volledig geautomatiseerde systemen, van zaad tot oogst en in een aantal gevallen zelfs tot verpakking. Daarmee kan onze klant bedrijfszekerheid verwerven, een argument dat zwaarder doorweegt dan arbeidskosten.

De eerste volledig geautomatiseerde plantenfabriek werd in februari 2016 op onze site in Waregem geopend. De markt reageerde nieuwsgierig, maar afwachtend. Als jong bedrijf met behoorlijk veel investeringskosten moesten we de markt masseren in de richting van onze oplossing.

"Onze toekomstige gebruiker is wellicht niet de boer van vandaag, maar de distributeur, de retailer, de restaurateur, en zelfs het farmaceutische bedrijf."

Meer productie per vierkante meter

Daarom hebben we ons opnieuw aangepast en een haalbare oplossing voor de markt gecreëerd, namelijk een kleinschaliger systeem in de vorm van een gemakkelijk transporteerbare container die we naar de hele wereld verschepen. Het bleek de goede aanpak. Drie jaar verder zijn er 26 systemen operationeel en zijn we actief in 21 landen, van Australië tot Canada.

Tijdens het teeltproces willen we geen pesticiden gebruiken. Aangezien we in een gesloten circuit werken, verbruiken we twintig keer minder water dan de traditionele landbouw. Omdat we optimale condities creëren voor een plant, is er anderzijds minstens 3 à 5 keer meer productie per vierkante meter in vergelijking met teelt in een open veld. We scoren ook beter in vergelijking met serres. Terwijl groenten kweken in serres eerder reactief blijft, zijn wij proactief omdat wij de behandeling van een plant volledig zelf bepalen.

We leggen in data vast hoe ons proces de smaak en de houdbaarheid van de plant beïnvloedt. Momenteel verbeteren we nog het elektriciteitsverbruik van ons systeem. Tegenover ons hoger stroomverbruik staat dat wij nooit extra moeten verwarmen in de winter.

"Aangezien we in een gesloten circuit werken, verbruiken we twintig keer minder water dan de traditionele landbouw."

Hogere voedingswaarde

Planten die met onze systemen geteeld worden, hebben een hogere voedingswaarde dan andere planten. Technisch gesproken kunnen we heel veel gewassen telen via onze systemen, maar er zijn grote verschillen in rendabiliteit.

In onze database bevinden zich nu meer dan 200 planten, gaande van sla en kruiden over radijzen en tomaten tot tarwe. Bladgewassen, zoals sla, microgroenten en heel wat kruiden worden het meest door onze klanten geteeld. In 2018 hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met tarwe, waarbij we de opbrengst vertienvoudigden.

Ons systeem wordt vaak aangewend door klanten voor R&D-doelstellingen. Zo is de KU Leuven klant voor de kweek van jonge bananenplanten tot een hoogte van een halve meter, en de biologische afdeling van de Universiteit van Luik in Gembloux voor onderzoek naar farmaceutische gewassen.

Verticale landbouw is niet langer the new kid on the block. Vandaag schuift de markt verder op naar bedrijven in de verwerking van nutroceuticals of functionele voeding. Ook meer en meer grote zaadbedrijven komen bij ons over de vloer.

"In 2018 hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met tarwe, waarbij we de opbrengst vertienvoudigden."

Groei van verticale landbouw versnelt

We begonnen als pioniers in de verticale teelt, maar ondertussen zijn er wereldwijd steeds meer spelers. De groei van verticale landbouw versnelt en dat zal nog verder toenemen. Er is nog enige drempelvrees bij investeerders en retailers om als eerste een grootschalig project te lanceren. De opslag van hernieuwbare energie zal onze sector een enorme boost geven. In regio’s waar de combinatie van energiekosten en verkoopsprijs van de geteelde producten optimaal is, boeken we nu al meer succes.

In een land als Singapore zijn alle omstandigheden gunstig voor succesvolle verticale landbouw. Er is onder meer een sterke financiële ondersteuning door de overheid, waardoor de business er ongelooflijk floreert. Veel bedrijven bouwen er een eigen verticale boerderij en beschikken daarmee over eigen intellectuele eigendom, meestal om eigen gewassen te produceren en verdelen. 

"De opslag van hernieuwbare energie zal onze sector een enorme boost geven."

Samenwerkingsclusters doorheen de volledige toeleveringsketen

Ons motto blijft: schoenmaker, blijf bij uw leest. Urban Crop Solutions is technologieleverancier met als extra troef biologische kennis. Op die terreinen willen we onze voor sprong behouden en uitbouwen, onder meer met een volledig automatische softwarebesturing. We spenderen twintig procent van onze R&D-tijd aan voorspelling, machinebesturing en artificiële intelligentie. Daardoor zijn we te weten gekomen dat de biologische cyclus van een bepaalde plant niet 24 maar 16 uur bedroeg. Verticale landbouw heeft zijn kostprijs, maar de payback is gigantisch.

Om de nodige innovatie grondig door te voeren pleit ik voor samenwerkingsclusters doorheen de volledige toeleveringsketen. Vandaag is het nog ieder voor zich en dat moeten we overstijgen. Open innovatie zal meer en sneller impact creëren.

"Verticale landbouw heeft zijn kostprijs, maar de payback is gigantisch"

Lees Morgen op het menu

Dit artikel kan u lezen in Morgen op het menu, een boek dat de toekomst van de landbouw- en voedingsindustrie onder de loep neemt aan de hand van getuigenissen van experten, captains of industry en start-ups. Zij geven hun mening over duurzaamheid en innovatie in het ecosysteem.