Innovatie

27 april 2017

Nieuwe technologieën: hoe kunt u ze aanvaarden en beheersen?

Xavier Bastin

Xavier Bastin

Directeur van het Microsoft Innovation Center in Bergen

Misschien bezorgen ze u koudwatervrees? Of beschouwt u ze als een remmende factor voor de ontwikkeling van uw activiteiten? Volgens Xavier Bastin kunt u ze niet meer links laten liggen. Nieuwe technologieën zijn overal aanwezig! Een goede raad van de directeur van het Microsoft Innovation Center in Bergen: leer de nieuwe technologieën weldoordacht en in uw voordeel te gebruiken.

Samengevat
  • Nieuwe technologieën, bedreiging of kans? Het antwoord ligt besloten in het hart van uw onderneming, en hangt vooral af van de filosofie die u de onderneming als bedrijfsleider meegeeft.
  • Interne flexibiliteit is een cruciale overlevingstool voor uw bedrijf.
  • Vertrek vanuit de klant: begrijp zijn verwachtingen, los ze in met behulp van nieuwe technologieën en verhoog zo de omzet van uw bedrijf. Zorg dat u in verbinding staat met uw klanten.

"Nieuwe technologieën zijn een fenomeen dat niet direct eigen is aan het bedrijf en waar alle sectoren mee in aanraking komen. Ondernemers moeten er rekening mee houden. De vraag is of ze in staat zijn om zich aan te passen aan de evolutie in de ruime zin van het woord. Na een geslaagde aanpassing kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden, waardoor nieuwe technologieën plots veranderen in een kans. In het omgekeerde geval komen activiteiten in gevaar.”

De vaststelling van Xavier Bastin is onvermijdelijk en dus is de vraag of verandering “in het DNA van uw onderneming zit, én of uw onderneming over de interne middelen beschikt om met dit nieuwe gegeven om te gaan.” Als u zich afvraagt of nieuwe technologieën een bedreiging of een kans vormen, dan kunt u het antwoord vinden in het hart van uw onderneming: vooral in de filosofie die u de onderneming als bedrijfsleider meegeeft.

Verandering is een noodzaak

U hoeft niet bang te zijn voor verandering, simpelweg omdat u er niet omheen kunt. “Het tempo van technologische innovatie versnelt alleen maar. We moeten absoluut rekening houden met deze realiteit.” Om zijn betoog te illustreren, schetst Xavier Bastin het voorbeeld van studenten die “op de schoolbanken al ingehaald zijn, net voor ze hun eerste stappen zetten in de bedrijfswereld. Op het moment dat de leerstof hen wordt onderwezen is deze waarschijnlijk al achterhaald. Ze moeten dus heel snel hun kennis bijstellen.” Ze komen terecht in een voortdurend vormingsproces. Een proces dat idealiter op elk niveau van uw organisatie geïntegreerd is.

Interne flexibiliteit is dus een cruciale overlevingstool voor uw bedrijf. Net zoals het belang dat u aan uw klanten hecht: “Zij geven het ritme aan, ook hun behoeftes evolueren in functie van de vooruitgang. Uw klanten begrijpen is ongetwijfeld de beste garantie voor het voortbestaan van uw activiteiten.” Met andere woorden: de klant ontdekt de nieuwe mogelijkheden die technologie kan bieden. Samen met de technologische mogelijkheden groeien zijn verwachtingen. “Tegenwoordig is het essentieel om snel op klantenbehoeftes te kunnen inspelen. De nieuwe technologieën beïnvloeden dus ook de aankoop- en zakenrelaties”, aldus Xavier Bastin.

"Wanneer de aanpassing geslaagd is kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. De nieuwe technologie verandert dan plots in een kans.”
Benut veranderingen en evoluties

Vertrek vanuit de klant: begrijp zijn verwachtingen, los ze in met behulp van nieuwe technologieën en verhoog zo de omzet van uw bedrijf. Het is noodzakelijk dat u in verbinding staat met uw klanten. Deze positieve dynamiek moet “in gang gezet worden door de bedrijfsleider, die zijn team inspireert en zijn mensen een duwtje in de rug geeft. Hij moet ervoor zorgen dat ze veranderingen omarmen en dat de volledige organisatie erop afgestemd is.”

"Uw klanten geven het ritme aan, ook hun behoeftes evolueren in functie van de vooruitgang. Hen begrijpen is ongetwijfeld de beste garantie voor het voortbestaan van uw activiteiten.”

Maar vooral: lig er niet van wakker! “Digitale technologieën worden veel toegankelijker door de huidige evolutie, ook financieel. Veel technologieën die het stadium van de volwassenheid bereikt hebben worden algemeen toegankelijk en richten zich niet enkel tot experts. Ze worden eenvoudiger in gebruik.” De digitalisering heeft globalisering aangewakkerd en heeft ervoor gezorgd dat iedereen zich op uw markt kan begeven. Maar het omgekeerde is ook waar: u hebt de mogelijkheid om overal ter wereld nieuwe klanten te benaderen.

"Nieuwe technologie is geen ramp, maar aanpassing en een soepelere bedrijfsstructuur zijn noodzakelijk”, benadrukt Xavier Bastin. “U moet een uw beroepsvisie aanpassen aan de ontwikkelingen. Beroepen veranderen, maar de fundamentele missies op het gebied van klanttevredenheid blijven bestaan.”

"Veel technologieën die het stadium van de volwassenheid bereikt hebben worden algemeen toegankelijk en richten zich niet enkel tot experts. Ze worden eenvoudiger in gebruik."
Meer info?