Risicobeheer

27 december 2017

Brexit: dek u in tegen wisselkoersrisico's

Door de aanhoudende onzekerheid rond de precieze uitvoering van de brexit krijgt het Britse pond serieuze klappen. Hoewel bescherming tegen wisselkoersrisico's perfect mogelijk is, zet slechts een minderheid van de kmo's de stap. Dit zijn de mogelijkheden en de gevallen waarin indekking aangewezen is.

Zo dekt u zich in

Gelukkig bestaan er heel wat instrumenten om u tegen een koersval te beschermen. Het courantste is het termijncontract. Deze eenvoudige methode werkt als volgt:

  • Stel dat u uw betaling in ponden over drie maanden binnenkrijgt, dan kunt u met uw bank een overeenkomst afsluiten waarbij u een bepaald bedrag aan ponden verkoopt op een specifieke datum aan een welbepaalde koers.
  • De koers in het termijncontract wordt bepaald op basis van de spotkoers en de swappunten, zijnde het renteverschil tussen het pond en de euro op het moment dat u het termijncontract afsluit.
  • Op de vervaldatum verkoopt u de ponden die u ontvangt aan de termijnkoers die vastgelegd is in het termijncontract, ongeacht de wisselkoers van het pond op dat ogenblik. Het voordeel: u hoeft niet wakker te liggen van een daling van het pond tussen de datum van indekking en het moment van betaling. De keerzijde van de medaille is wel dat u met een termijncontract ook niet kunt profiteren van een eventuele opvering van het pond in diezelfde periode.
Tip

Het termijncontract is het courantste instrument ter bescherming tegen wisselkoersrisico's, maar zeker niet het enige. Uw bankier kan u de beste oplossing voorstellen in uw specifieke situatie.

Indekken of de bluts met de buil?

Is indekking tegen wisselkoersrisico's een absolute must voor elke exporteur die vandaag handeldrijft met het VK? Het antwoord is neen. Meer nog: sommige bedrijven nemen juist heel beredeneerd de bluts met de buil. Neem deze factoren in rekening bij uw beslissing:

De grootte van uw winstmarge

Winstmarges zijn erg sectorafhankelijk. Wie met een erg kleine winstmarge werkt, ziet zijn winstgevendheid verdwijnen als sneeuw voor de zon bij een koersval van 5 of 10%. Maar situeert uw marge zich bijvoorbeeld rond de 30%, dan kunt u een schommeling van die grootteorde makkelijker verteren.

De omvang van uw omzet in ponden

In hoeveel munten hebt u een risico? En wat is het aandeel van uw pondenomzet in uw totale omzet? Hoe groter dat aandeel, hoe zwaarder een koersval zal doorwegen. Kortom, hoe beter u zich ertegen moet indekken.

De duurtijd van uw offertefase

Verstrijkt er doorgaans veel tijd tussen uw offertemoment en de ondertekening van het contract, dan bent u lang blootgesteld aan wisselkoersrisico's. Bovendien dekt u zich tijdens de offertefase best niet in met een termijncontract. U hangt er namelijk aan vast, ook wanneer het niet tot een deal komt met uw klant. In zo'n geval neemt u best een optie. Daarmee beschermt u zich – mits betaling van een premie – tegen een ongunstige koersevolutie, maar u behoudt het recht om van de indekking af te zien wanneer het contract niet doorgaat.

De betalingstermijnen

Krijgen uw klanten ruime betalingstermijnen of staat u hen soms betalingsuitstel toe? Ook in dat geval wordt uw bedrijf veel langer blootgesteld aan mogelijke koersschommelingen dan wanneer die tijdspanne erg kort is.

De duurtijd van het contract

Sluit u contracten af die over een lange termijn lopen, win dan zeker het advies in van uw bank. Bij afnamecontracten vereist zekere afname immers een andere wisselkoersstrategie dan potentiële. Zo kan gedeeltelijke indekking het overwegen waard zijn.

De strategie van uw concurrenten

Stel, u dekt zich in, maar uw concurrenten niet. Dan heeft uw concurrent voordeel bij een versterking van het pond tijdens de looptijd van uw termijncontract. Bij een verzwakking van de munt, daarentegen, geniet u dan weer een concurrentieel voordeel.

Steek uw licht op bij uw bank

Draait u een aanzienlijke omzet in ponden en wordt u lange tijd blootgesteld aan koersschommelingen, betrek dan zeker tijdig uw bankier. Hij zal samen met u een analyse maken op maat van uw situatie en het verschil berekenen tussen een contract in euro's en een pondencontract met dekking. Zo kunt u een buffer aanleggen voor eventuele koersdalingen en ziet u de winstgevendheid van uw export naar het VK niet tenietgaan als gevolg van een muntdaling.

Meer weten?

Hebt u nog vragen over de gevolgen van de brexit of wilt u weten welke oplossing past bij uw bedrijf?