Risicobeheer

20 februari 2017

4 tips om uzelf en uw vermogen te beschermen

Edouard Zurstrassen

Edouard Zurstrassen

Head of Wealth Engineering ING

Als ondernemer moet u soms risico’s nemen. Dat hoort er nu eenmaal bij.

Maar met een paar eenvoudige maatregelen beperkt u de financiële gevolgen als het toch eens misgaat. Edouard Zurstrassen, Head of Wealth Engineering bij ING Private Banking, geeft u tips om u financieel te beschermen.

“Een eerste belangrijke maatregel is een huwelijkscontract afsluiten”, zegt Zurstrassen. Via zo’n contract worden de bezittingen van man en vrouw juridisch gescheiden. Dat betekent dat schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op de bezittingen van uw partner. Bij “gemeenschap van goederen” daarentegen kan een schuldeiser ook de bezittingen van de echtgenoot of echtgenote aanspreken. Zelfs al heeft uw partner niets met de onderneming te maken en dat wilt u natuurlijk vermijden. Met een simpele notariële akte sluit u een huwelijkscontract af. Het is bovendien niet duur.

"Als de vennootschap in de loop van de jaren een mooi patrimonium heeft opgebouwd, kan het verstandig zijn om die bezittingen in een aparte entiteit onder te brengen"

Daarnaast kunt u ook een vennootschap oprichten. “Zeker een kapitaalsvennootschap, zoals een nv of bvba is het overwegen waard”, legt Zurstrassen uit. “In die vennootschappen is de aansprakelijkheid van de vennoot beperkt tot zijn inbreng. De vennootschap is een aparte rechtspersoon die los staat van de zaakvoerder.

Zelfs wie al een eigen vennootschap bezit, doet er soms goed aan om een tweede op te richten. “Als de vennootschap in de loop van de jaren bijvoorbeeld een mooi patrimonium heeft opgebouwd, kan het verstandig zijn om die bezittingen in een aparte entiteit onder te brengen. Zo is het beschermd als er iets misloopt in de oorspronkelijke vennootschap. Dat biedt ook voordelen bij de erfenis of de overdracht van het patrimonium naar volgende generaties.”

“Ten slotte moeten ondernemers voorzichtig zijn met waarborgen aan derde partijen”, zegt Zurstrassen. “U beperkt ze best tot een bepaald deel van uw vermogen. Zorg ervoor dat u de waarborg in de tijd beperkt en dat ze niet overdraagbaar is op uw erfgenamen”

Als laatste tip geeft Zurstrassen nog mee dat ook verzekeringen u tegen risico’s beschermen. “De hospitalisatieverzekering en inkomensgarantieverzekering, die ondernemers beschermen bij ziekte, zijn erg aan te raden. Daarnaast is een klassieke bedrijfsleidersverzekering interessant. Ook een VAPZ, een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, is zeker te overwegen. Het vormt een mooie aanvulling op het wettelijke pensioen. De premies kunt u zelfs inbrengen als beroepskost. Tot slot wil ik de rechtsbijstandsverzekering vermelden. Die biedt ondersteuning bij juridische conflicten.”

Hebt u nog vragen? Neem contact met uw ING gesprekspartner