Risicobeheer

8 mei 2020

Herstarten na de coronacrisis: een checklist

Het merendeel van de ondernemers mag ondertussen de deuren weer (helemaal) opengooien. Waarmee houdt u best rekening als u nog uw heropstart dient voor te bereiden?

‘Hoe ondernemen bij een pandemie en lockdown?’ Wellicht was er geen enkele ondernemer die 2020 was gestart met zo’n handleiding in de kast. De coronacrisis kwam als een verrassingsaanval voor bijna alle bedrijven. Hoewel u toen niet of nauwelijks tijd had om u aan te passen aan de nieuwe realiteit, kan u zich vandaag wel al voorbereiden op een heropening indien u dat tot op heden nog niet kon of mocht.

Business as usual?

Wanneer welke sector de deuren weer helemaal mag opendoen: dat bepaalt de overheid. Daarbij zal een afweging gemaakt worden tussen economie en gezondheid. Dat kan een evenwichtsoefening van lange adem worden, en ook daarna zijn er nog aanpassingen mogelijk. Business as usual zal wellicht pas kunnen als er ook een vaccin is en de dreiging van het virus op de achtergrond is verdwenen. Wees als onderneming dus ook voorbereid om maatregelen te treffen die wellicht in de komende maanden of jaren nog nuttig of zelfs nodig zullen zijn.

Inzoomen en uitzoomen

Bent u nog dicht of draait u op een lager toerental? Dan is het essentieel om nu al na te denken hoe u straks een nieuwe start kunt nemen. Het is belangrijk om daarbij niet alleen in te zoomen op uw eigen onderneming en uw persoonlijke uitdagingen. Het is even cruciaal om uit te zoomen, en te kijken wat er om u heen gebeurt in uw sector en hoe uw sector verweven is in de economie. Dat u toestemming heeft om uw zaak weer te openen, betekent nog niet dat leveranciers of andere stakeholders ook al operationeel zullen zijn. Meubelwinkels kunnen bijvoorbeeld hun deuren wel weer mogen openen, maar daarmee is de verstoorde productieketen in de industrie misschien nog niet verholpen.

Hoe u zich concreet kan voorbereiden op een heropening hangt dus onder meer af van uw sector, uw activiteiten en de eigenheid van uw onderneming. Voor welke aandachtspunten specifiek voor uw onderneming van toepassing zijn, informeert u zich best bij vakorganisaties, in community’s van collega-ondernemers of uw vertrouwde adviseur of netwerk. Naast de sectorprotocollen kan deze checklist u op weg helpen.

Algemene checklist om te herstarten:

1. Controleer dagelijks de actuele crisismaatregelen via de officiële overheidskanalen, betrouwbare media of vakorganisaties. Welke (tijdelijke) beperkingen kunnen er (nog) gelden of terugkomen? En hoe wendbaar is uw onderneming om te navigeren in die mogelijke contexten als u heropent?

2. Welke scenario’s (van stormloop tot grote voorzichtigheid) zijn er mogelijk bij de initiële heropstart en hoe kan u zich daaraan flexibel aanpassen? Moet u zich bijvoorbeeld voorbereiden op het wegwerken van achterstanden?

3. Heeft uw onderneming voldoende financiële veerkracht voor een nieuwe start?

4. Heeft u een (visueel) plan met alle voorschriften en regels die u vertaald hebt naar uw onderneming om verspreiding te voorkomen: hoe organiseer ik de werkplekken en eetplekken? Waar zet ik dispensers? Waar zijn er eventueel schermen nodig? Heeft u ook een schoonmaakplan en voorziet u om de genomen maatregelen regelmatig te evalueren? Raadpleeg ook de generieke gids met praktische voorzorgen om verspreiding op het werk tegen te gaan

5. Heeft u een grote(re) onderneming? Stel een toegewijde coördinator aan die het eerste contactpunt is voor alle vragen rond corona. Deze persoon kan ook aangewezen zijn om verdere updates te communiceren. Op die manier kan u zich meer focussen op de eigenlijke herstart. Zorg er evenwel voor dat u bereikbaar en beschikbaar blijft bij gevoelens van onrust.

6. Heeft u een charter met richtlijnen voor klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders? Waar en hoe mogen leveringen plaatsvinden, hoeveel klanten mogen er maximaal in de zaak, welke regels zijn er voor gezamenlijke pauzes, wat doet een medewerker als hij zich niet lekker voelt, wat doet een medewerker als hij iemand de regels ziet overtreden, enzovoort. Hang deze regels zichtbaar op en communiceer ze tijdig aan externen. Evalueer de genomen maatregelen regelmatig. Controleer bij de eigenlijke opstart of iedereen de regels en maatregelen kent.

7. Welke lessen en ervaringen (bijv. telewerken) uit deze crisisperiode zou u bij en na de heropstart kunnen meenemen in de nieuwe realiteit?

Meer weten?