Risicobeheer

6 oktober 2017

Optimaal liquiditeitenbeheer: een brede kijk op de zakelijke voordelen

Bij het optimaliseren van het liquiditeitenbeheer is het gemakkelijk om verstrikt te geraken in specifieke financiële doelstellingen en voordelen, zoals verbeterde zichtbaarheid, toegankelijkheid en controle. Zowel voor beslissingnemers van het hoogste niveau als voor de rest van het bedrijf kan het voordelig zijn om het beheer van de liquide middelen naar een hoger niveau te tillen.

De hedendaagse zakenwereld wordt gekenmerkt door onzekerheid. De toekomst van Europa wordt in vraag gesteld, wat de hoge volatiliteit van de markt verklaart. Bijgevolg zijn financiële verantwoordelijken, zij het CFO's of CEO's, op zoek naar manieren om beter om te gaan met onrust en complexiteit, en de impact van onbekende elementen te beperken.

Uiteraard willen ze meer zekerheid omtrent bedrijfs- en financiële strategie, en proberen ze om meer greep te krijgen op financiële risico's. Bovendien willen ze het vertrouwen van beleggers vergroten, de winstgevendheid verbeteren, de balans versterken en uiteindelijk de juiste beslissingen nemen voor de toekomst van het bedrijf.

Een van de meest tastbare manieren waarop financieel verantwoordelijken kunnen helpen om aan die behoeften te voldoen, is door het liquiditeitenbeheer van het bedrijf te optimaliseren. Het zijn immers niet enkel de financiële afdelingen die baat hebben bij een verbeterde visibiliteit, bij toegankelijkheid van en controle over de liquide middelen van de groep.

Het ruimere plaatje

De optimalisatie van het liquiditeitenbeheer kan in de eerste plaats CFO's en CEO's helpen om de risico's doeltreffender te beheren, aangezien het onmiddellijk een idee geeft van de liquiditeitspositie en vooruitzichten voor de groep. Eens ze de juiste informatie over internationale liquiditeiten binnen handbereik hebben, kunnen leidinggevenden 'wat als'-scenario's beter analyseren, en sneller inspelen op markttrends en -ontwikkelingen. Op die manier kunnen ze, waar nodig, een aangepaste strategie voor risicobeheer toepassen.

Dankzij volledige transparantie over de liquide middelen kunnen de financiële verantwoordelijken zelfs slimmere en betere beslissingen nemen over elk aspect van de werking van hun onderneming. Wanneer de liquiditeiten van de onderneming beter beheerd worden, kunnen ook de financieringskosten dalen, kan het rendement op investeringen stijgen en kunnen de vorderingen en betalingen op een betere manier worden uitgevoerd. Dit alles leidt tot een versterking van de balans.

Op zijn beurt zou dit het marktsentiment en het vertrouwen in de markt moeten stimuleren, zodat investeerders kunnen zien dat de onderneming duurzaam is op financieel vlak, en de aandeelhouders worden gerustgesteld dat de groep over voldoende liquiditeiten beschikt om het werkkapitaal te financieren en dividenden uit te betalen.

Bestand maken tegen de toekomst
"De optimalisatie van het liquiditeitenbeheer een uitgelezen kans om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen"

Daarnaast is een project voor de optimalisatie van het liquiditeitenbeheer een uitgelezen kans om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Vooral CFO's zijn erop gebrand om voordeel te halen uit digitale en technologische vernieuwing. Volgens het 'Finance 2020'-verslag van de Britse vestiging van Robert Half zullen CEO's binnen vier jaar in de eerste plaats 'gelijke tred moeten houden met technologische ontwikkelingen'. Daarna volgen 'omgaan met/beheren van big data' en 'voldoen aan regelgevende vereisten'.

Bij ING beseffen we dat het digitale tijdperk de wereld van het liquiditeitsbeheer boeiende mogelijkheden biedt, zowel voor financiële verantwoordelijken als voor het topmanagement. We begrijpen echter ook dat ondernemingen onder grote druk staan om hun werkingsmiddelen rationeel in te zetten, zeker als het gaat over budgetten en de toepassing van technologie.

Om in te spelen op die mogelijkheden en uitdagingen, hebben we een digitale oplossing voor modern liquiditeitsbeheer ontwikkeld. Deze oplossing biedt u via één enkele selfserviceinterface een beter idee van de huidige kasstromen en een duidelijker beeld op het volledige financiële landschap van de groep. Zo is het, ongeacht het uiterlijk van uw huidige IT-omgeving, ook mogelijk om dat landschap beter te controleren.

Onze Virtual Cash Management-oplossing geeft besluitmakers de mogelijkheid om op elk moment, en overal, hun internationale liquiditeitspositie te raadplegen. Bovendien biedt ze belangrijke voordelen op vlak van risicovermindering, gaande van automatische verwerking (waarbij foutgevoelige manuele tussenkomsten niet langer noodzakelijk zijn) tot nauwkeurige, bijna-realtime informatie die het mogelijk maakt om nauwkeurigere strategische beslissingen te nemen.

Duidelijkheid verstrekken

In een notendop wil dit zeggen dat bestuurders het moeilijk hebben om de juiste richting voor hun onderneming te kiezen omwille van de onzekerheid die er heerst in de internationale zakenwereld. Toch is optimalisatie van het liquiditeitenbeheer aan de hand van de nieuwste digitale ontwikkelingen een duidelijke en toekomstgerichte keuze.

In tijden waarin het voor CEO's en CFO's steeds belangrijker wordt om voor steeds meer stakeholders, gaande van investeerders tot partners in de toeleveringsketen, toegevoegde waarde te creëren, biedt optimaal liquiditeitsbeheer voordelen die nauwelijks overschat kunnen worden.

Meer weten?