Risicobeheer

5 oktober 2018

Bescherming tegen valutarisico's

U.S. mid-term verkiezingen, handelsoorlogen, Brexit : hoe dekt u zich in tegen wisselkoersrisico's ?

Door de aanhoudende onzekerheid omtrent de precieze uitvoering van de Brexit, is het Britse pond heel volatiel geworden. Daarnaast heeft de aanhoudende handelsoorlog tussen Amerika en China, zijn effect op de Dollar- en de Renmimbi koersen, maar ook op andere munten.

Bescherming tegen dergelijke wisselkoersschommelingen is perfect mogelijk, maar hieromtrent stelt u zich waarschijnlijk veel vragen. Dient u zich in te dekken of niet? En vooral, indien u kiest voor een indekking, welke zijn dan de mogelijkheden?

Zo dekt u zich in

Er bestaan heel wat instrumenten om u tegen wisselkoersbewegingen te beschermen. Het meest courante is het wisseltermijncontract. Deze eenvoudige methode werkt als volgt:


  • Stel dat u over drie maanden een betaling in vreemde valuta ontvangt, dan kan u met de bank een overeenkomst afsluiten waarbij u op een specifieke datum een vooraf bepaald bedrag aan vreemde valuta verkoopt, tegen bijvoorbeeld euro, aan een vooraf bepaalde koers.
  • Deze koers in het wisseltermijncontract wordt berekend op basis van enerzijds de spotkoers en anderzijds de swappunten, die het renteverschil uitmaken tussen de vreemde valuta en de euro op het moment dat u het wisseltermijncontract afsluit.
  • Op de vervaldag verkoopt u de vreemde valuta die u ontvangt en dit aan de termijnkoers die vastgelegd werd in het wisseltermijncontract, ongeacht de koers op dat ogenblik. U hoeft dus niet wakker te liggen van een eventuele koersdaling van de vreemde valuta tussen de datum van indekking en het moment van betaling. De keerzijde van de medaille is wel dat u met een wisseltermijncontract ook niet kunt genieten van een eventuele stijging van de vreemde valuta in diezelfde periode.


Tip :

Het wisseltermijncontract is het meest courante instrument om u tegen wisselkoersrisico’s te beschermen, maar zeker niet het enige. Uw bankier kan u de beste oplossing voorstellen in uw specifieke situatie.

Indekken of de bluts met de buil?

Is indekking tegen wisselkoersrisico's een absolute noodzaak voor elke exporteur? Het antwoord is neen. Meer nog: sommige bedrijven nemen juist heel beredeneerd de bluts met de buil. Gelieve met de volgende factoren rekening te houden bij uw beslissing:

Uw winstmarge

Winstmarges zijn erg sectorafhankelijk. Wie met erg kleine winstmarges werkt, kan zijn winstgevendheid snel zien verdwijnen bij regelmatig voorkomende koersverliezen van 5 of 10%. Maar situeert uw marge zich bijvoorbeeld rond de 30%, dan kunt u dergelijke schommelingen makkelijker verteren.

De omvang van uw omzet in deviezen

In hoeveel munten hebt u een risico? En wat is het aandeel van uw vreemde valuta in uw totale omzet? Hoe groter dat aandeel, hoe zwaarder een koersbeweging zal doorwegen, en dus hoe beter u zich ertegen moet indekken.

De duurtijd van uw offertefase

Verstrijkt er doorgaans veel tijd tussen uw offerte en de effectieve ondertekening van het contract, dan bent u lang blootgesteld aan eventuele wisselkoersrisico's. Bovendien dekt u zich tijdens de offertefase best niet in met een wisseltermijncontract, want ook wanneer het niet tot een deal komt met uw klant, bent u verplicht het contract te honoreren. In zo'n geval kunt u een optie overwegen. Daarmee beschermt u zich – mits betaling van een premie – tegen een ongunstige koersevolutie, maar behoudt u het recht om van de indekking af te zien wanneer het contract niet zou doorgaan.

De betalingstermijnen

Genieten uw klanten van ruime betalingstermijnen of staat u hen soms betalingsuitstel toe? Ook in dat geval wordt uw bedrijf veel langer blootgesteld aan mogelijke koersschommelingen.

De strategie van uw concurrenten

Stel, u dekt zich in, maar uw concurrenten-verkopers doen dit niet. Dan heeft uw concurrent voordeel bij een stijging van het devies tijdens de looptijd van uw termijncontract. Bij een verzwakking van de munt, daarentegen, geniet u dan weer een concurrentieel voordeel.

Steek uw licht op bij uw bank

Draait u een aanzienlijke omzet in vreemde valuta en wordt u lange tijd blootgesteld aan koersschommelingen, betrek dan zeker tijdig uw bankier. Hij zal samen met u een analyse op maat maken van uw situatie. Zo kunt u zich indekken tegen eventuele koersdalingen en ziet u de winstgevendheid van uw export niet tenietgaan als gevolg van een muntdaling.

Meer weten?

Hebt u nog verdere vragen over de gevolgen van koersschommelingen en wil u nagaan welke oplossing het best past bij uw bedrijf ?