Secure Business

Factuurfraude

Bescherm je bedrijf tegen factuurfraude

Belangrijk!

Als je toch fraude vaststelt nadat de overschrijving werd uitgevoerd, breng dan onmiddellijk je contactpersoon bij ING op de hoogte. Hij of zij kan proberen om het geld te blokkeren voor het voorgoed verdwijnt. Na een termijn van 12 uur is het zo goed als onmogelijk om gestolen geld terug te vinden.

Wat is factuurfraude?

Fraude met facturen komt vaak voor. In deze gevallen vervangen de fraudeurs de bankgegevens van de firma die de factuur heeft opgesteld door hun eigen bankgegevens om zo de gefactureerde bedragen te innen.

Hoe gebeurt dit?

  • De fraudeurs onderscheppen de factuur tussen het ogenblik waarop die per post verstuurd wordt en het ogenblik waarop die ontvangen wordt. Of ze hacken de mailboxen om facturen te onderscheppen die via e-mail verstuurd worden.
  • De fraudeurs wijzigen de factuur door er hun eigen bankgegevens op te vermelden. Dat kunnen ze op verschillende manieren doen: ze stellen een nieuwe factuur op met nieuwe gegevens, ze kleven een sticker (vaak fluorescerend) met de bankgegevens van de fraudeurs over de echte bankgegevens om je bedrijf te doen geloven dat de verzender van de factuur van bank veranderd is, enz. Dan sturen ze de factuur opnieuw op.
  • De factuur komt binnen in je bedrijf en het geld wordt op de nieuwe bankrekening gestort. De kans is groot dat dit ook zo gaat met de volgende facturen, tot de echte verzender van de factuur beseft dat zijn facturen niet betaald worden en contact opneemt met je bedrijf.

Verschillende varianten van factuurfraude

Er bestaan verschillende varianten van fraude met facturen. Zo krijgt het schuldplichtige bedrijf bijvoorbeeld een e-mail die van de leverancier lijkt te komen waarin die laat weten dat hij van bank en dus van rekeningnummer veranderd is. De mail heeft de hoofding van de leverancier en ziet er echt uit. In dit geval wordt de factuur niet onderschept, maar sturen de fraudeurs gewoon een bericht met nieuwe bankgegevens. Alle openstaande en volgende facturen moeten betaald worden op het nieuwe rekeningnummer.

Hoe kan de verzender van de factuur zich beschermen?

Om het risico te beperken dat je facturen onderschept worden, stuur je die beter niet in een envelop met je logo of een naam waaraan je bedrijf herkend kan worden. Het wordt ook aangeraden om elke factuur langs twee wegen te versturen. Bijvoorbeeld via e-mail en per post. Laat je schuldenaar dan weten dat hij de facturen pas moet betalen als beide ontvangen facturen identiek zijn. Door de bankgegevens in het rood te vermelden op de factuur, kunnen die eenvoudiger gecontroleerd worden voor betaling.

Hoe kan de ontvanger van de factuur zich beschermen?

Je kunt zich beschermen tegen deze vorm van fraude via een eenvoudig bevestigend telefoontje (call back). Check elke wijziging in de statische gegevens van je leveranciers (adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer …) door te bellen naar het gebruikelijke nummer (en niet naar het nummer vermeld op de factuur). Zo wordt elke poging tot fraude snel opgemerkt.

Met wie kun je contact opnemen bij twijfel of fraude?

Als je een poging tot fraude vaststelt of als uw bedrijf het slachtoffer is van fraude, breng dan onmiddellijk uw contactpersoon bij ING op de hoogte of stuur een e-mail naar fraud@ing.be. Als je je bank snel verwittigt, is de kans groter dat je het gestolen geld terugvindt.

Je moet eventueel ook andere formaliteiten vervullen bij de bevoegde instanties (klacht indienen bij de politie …). Onze experts kunnen je advies geven over de te volgen stappen.

Hoe gebruik je dit artikel?

We raden je aan om dit artikel te verspreiden in je bedrijf. Spoor de directieleden en alle medewerkers die een volmacht hebben op de bedrijfsrekeningen aan om dit artikel te lezen. Zij zijn vaak immers het doelwit van de fraudeurs.

Je bedrijf volledig beschermen is jammer genoeg niet mogelijk, want bij fraude speelt vaak ook een menselijke factor mee. Door de aanbevelingen in dit artikel te delen met je medewerkers en toe te passen in je bedrijf, kun je de risico’s echter wel aanzienlijk beperken. ING geeft je dit artikel louter ter informatie. Deze heeft geen enkele contractuele waarde. ING kan dus in geen geval aansprakelijk gesteld worden op basis van dit artikel. Ook niet als je bedrijf, ondanks deze aanbevelingen, het slachtoffer wordt van een van de fraudegevallen beschreven op deze pagina.