Secure Business

Fraude met de Europese domiciliëring of fraude met SEPA Direct Debit

Deze gevallen van fraude treffen voornamelijk verenigingen en niet-gouvernementele organisaties die gefinancierd worden door giften. Over het algemeen staat het rekeningnummer waarop giften kunnen worden gestort op hun website.

Sommige kwaadwillige personen misbruiken dit rekeningnummer om recurrente frauduleuze betalingen te domiciliëren.

Hoe werkt het?

1.      Sommige kwaadwillige personen gebruiken het bankrekeningnummer van verenigingen op zoek naar giften om hun recurrente betalingen te domiciliëren.

2.      De opnames gebeuren onopgemerkt, soms gedurende langere periodes, omdat ze verstopt zijn tussen alle giften die gestort zijn op de rekening. Wanneer de dienst boekhouding van de vereniging het bedrog merkt, zal hij vaststellen dat de fraude al enkele maanden bezig is. 

Hoe kun je je bedrijf beschermen?

Allereerst, wanneer je ongeoorloofde debetverrichtingen op je rekening vaststelt en deze debetverrichtingen verbonden zijn met een domiciliëring (SEPA Direct Debit), kun je zelf de ongeoorloofd gedebiteerde bedragen binnen de acht weken met terugwerkende kracht recupereren via je Home'Bank of Business-Bank.

Na deze periode en tot dertien maanden daarna, kun je de ongeoorloofd opgenomen bedragen van je rekening ook recupereren door contact op te nemen met uw bank.

Na deze termijn dien je een klacht neer te leggen tegen de fraudeur. Het gerecht zal een uitspraak doen over de terugbetaling van de verduisterde bedragen.

Je kunt je rekening beschermen tegen ongeoorloofde SDD-debetverrichtingen door gebruik te maken van de white listing-functie. Met deze optie kun je elke SDD-debetverrichting op je rekening blokkeren, behalve debetverrichtingen die worden uitgevoerd door derden die je hebt opgegeven. Neem contact op met je bank als je meer informatie wenst over deze functie.