Starters

2 augustus 2018

Hoe uzelf en uw onderneming efficiënt voorstellen?

Wilt u uzelf en uw onderneming snel en goed voorstellen? Er bestaan wel degelijk technieken die ervoor zorgen dat anderen zich u herinneren. Zoals de elevator pitch. Ontdek enkele tips en tricks voor een geslaagde introductie.

Wat is een elevator pitch?

Stel u voor dat u zich in een lift bevindt, samen met de CEO van een grote onderneming die u dolgraag als klant zou hebben. U hebt 15 verdiepingen de tijd om u voor te stellen. Hoe pakt u dit aan?

Stel uzelf voor in een recordtempo

De elevator pitch is een bondige presentatie waarmee u de interesse van uw gesprekspartner opwekt en hem of haar aanspoort om tot actie over te gaan. Deze oefening kan gebruikt worden op conferenties, tijdens networkingbijeenkomsten of voor klantenwerving. Daarnaast kan een goede introductie ook nuttig zijn als u een financiering van een bank of investeerder probeert te verkrijgen.


Prikkel de nieuwsgierigheid

De elevator pitch moet kort zijn (45 tot 60 seconden en maximaal 250 woorden) en moet afgestemd zijn op uw gesprekspartner. Uw presentatie moet duidelijk, beknopt en vooral aantrekkelijk zijn. U moet de nieuwsgierigheid van uw gesprekspartner prikkelen, zodat die meer wil weten. Het doel van de elevator pitch is dus niet om iemand te overtuigen of om een product of dienst te verkopen, maar om nieuwsgierigheid op te wekken.

“Het doel van de elevator pitch is dus niet om iemand te overtuigen of om een product of dienst te verkopen, maar om nieuwsgierigheid op te wekken.”

Hoe verloopt een pitch?

De basisregel is eenvoudig: zeg weinig, maar formuleer het goed! Bovendien moet uw presentatie begrijpelijk zijn voor een leek (uw kinderen, ouders). 


Blijf niet te lang stilstaan bij de voorgeschiedenis of technische beschrijvingen, maar benadruk eerder de voordelen en meerwaarde van uw product of dienst. Uw pitch moet afgestemd zijn op de doelgroep van uw producten of diensten en duidelijk maken hoe nuttig die zijn en voor welke concurrentievoordelen ze kunnen zorgen. Ten slotte moet u afronden met een oproep tot actie.

De structuur van de pitch

De structuur van de pitch bestaat uit 3 fases:

1. Interesse opwekken: deel een opmerkelijk feit, spreek tot de verbeelding, stel een vraag, vertel een verhaal, geef een schokkend voorbeeld, gebruik een veelzeggend beeld.

2. De meerwaarde toelichten: leg duidelijk uit welke oplossing u op de markt brengt.

3. Afsluiten: maak duidelijk wat u van uw gesprekspartner verwacht.


De fases van een pitch

Bij een bankier of investeerder kunnen die fasen er als volgt uitzien:

• Stel u in één zin kort voor.

• Schets het doel van de presentatie.

• Trek de aandacht door het probleem dat u oplost samen te vatten.

• Verduidelijk tot wie uw voorstel is gericht en toon aan dat er wel degelijk een markt voor bestaat.

• Geef een eenvoudige beschrijving van de oplossing en de manier waarop u die wilt realiseren (hoe u inkomsten zult genereren).

• Leg uit wat uw concurrentievoordelen zijn en hoe u zich van de concurrentie onderscheidt.

• Wijs erop dat u de steun krijgt van een (intern of extern) team.

• Rond af: wat wilt u?


Let op de vormgeving

Vergeet ook niet dat voor een goede presentatie de vorm even belangrijk is als de inhoud. Draag kledij waar u zich goed in voelt en die aan uw publiek is aangepast. Daarnaast kunt u waar nodig gebruikmaken van visuele hulpmiddelen (slides, schema’s,...). Creëer een rustige luisteromgeving die bevorderlijk is voor de kwaliteit van de uitwisseling.

“Vergeet ook niet dat voor een goede presentatie de vorm even belangrijk is als de inhoud.”

Enkele laatste tips

Er zijn nog een paar tips om ervoor te zorgen dat uw toehoorders u onthouden: breng ze aan het lachen, verwijs naar een persoon die ze kennen (en niet naar een of andere geleerde van wie niemand ooit gehoord heeft) of vertel een boeiende anekdote. 

Sommigen beginnen hun pitch met een vraag, terwijl anderen ervoor kiezen om eerst de situatie te dramatiseren en vervolgens met de oplossing te komen. Ieder heeft zijn eigen methode. 

Vermijd de traditionele valkuilen

• Te snel praten.

• Alles willen zeggen.

• Het te ingewikkeld maken.

• Te klassiek zijn of te origineel.

• Overdrijven.

• Te veel focussen op de eigen onderneming in plaats van op de gesprekspartner of klanten.

Start u een eigen zaak of wordt u zelfstandige?