Starters

25 juli 2018

Een bedrijf opstarten in België: hoe begint u eraan?

Waarom een eigen bedrijf opstarten? Sommige mensen willen ontsnappen aan de drukte op de werkvloer. Anderen willen vooral hun eigen baas zijn, meer genieten van hun werk én van de vrijheid die bij het ondernemerschap komt kijken. Voor nog anderen is het niet zozeer een keuze, maar een noodzaak. Toch hoeft het ondernemerschap geen bureaucratische hindernis te vormen. Almaar meer mensen starten dan ook hun eigen bedrijf. Ontdek in dit artikel hoe u er zelf aan begint in vier stappen.

1. Wie niet waagt, niet wint

In 2016 zijn er in België maar liefst 23.000 zelfstandigen bij gekomen. Goed voor in totaal 1.058.522 zelfstandigen: 714.412 in hoofdberoep, 245.035 in bijberoep en 99.075 gepensioneerden met een zelfstandige activiteit.


Zelfstandig worden: eerste stappen


Eerst moet u uitmaken onder welke vorm u uw onderneming wilt opstarten:

  • in hoofdberoep
  • in bijberoep naast een activiteit in loondienst
  • als bedrijf

Neem in dat laatste geval zeker een goede boekhouder in de arm. Dat lijkt in het begin misschien een grote uitgave, maar het maakt uw leven op lange termijn een stuk gemakkelijker. Een boekhouder kan u namelijk ook adviseren bij de keuze van het wettelijk statuut van uw bedrijf.

2. Kies het juiste statuut

U hebt keuze uit verschillende statuten, van een freelance bijberoep tot een naamloze vennootschap. Verder bestaan er nog vestigingen en filialen. Een vestiging is een handelsactiviteit van een buitenlands bedrijf in België, beheerd door een wettelijke vertegenwoordiger van het moederbedrijf. Een filiaal is een Belgische onderneming met haar eigen wettelijke karakter. In het geval van een eenmanszaak (natuurlijke persoon) bent u minder gebonden aan wettelijke plichten over de besluitvorming, de winstverdeling en het beheer.


Er bestaan diverse vennootschapsvormen, waarvoor telkens een ander minimumkapitaal vereist is. Om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) op te richten, hebt u een minimumkapitaal van 18.550 euro nodig. De aandeelhouders van een naamloze vennootschap (nv) moeten samen over een startkapitaal van minstens 61.500 euro beschikken.

Goed om te weten

Bij de oprichting van een bvba of nv moet u een financieel plan bij een notaris indienen. Verder hebt u de notaris ook nodig voor de oprichtingsakte, wijzigingen aan de statuten en de eventuele stopzetting van de vennootschap.

3. Een bankrekening voor uw bedrijf

Bij de oprichting van een bedrijf moet u een aparte bankrekening openen, dus los van uw privérekening. U mag deze rekening alleen gebruiken voor transacties in het kader van uw professionele activiteit. Daarnaast moet u dit rekeningnummer op al uw verkoopdocumenten (bv. facturen) vermelden.

4. Een beroepskaart aanvragen

De volgende stap is een beroepskaart aanvragen. U moet deze kaart via een Ondernemingsloket aanvragen. Na goedkeuring van uw aanvraag door de FOD Economie ontvangt u een beroepskaart die vijf jaar geldig is. Het Ondernemingsloket zal u helpen bij de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat is de nationale database met alle bedrijven.


Als u een handelsactiviteit wilt beginnen, zal het Ondernemingsloket uw kennis van bedrijfsbeheer en professionele expertise controleren. Alle Belgische diploma’s (hoger onderwijs) zijn geldig en uw buitenlandse ervaring kan worden gelijkgesteld. U kunt uw arbeidsovereenkomsten gebruiken om uw werkervaring aan te tonen. In sommige gevallen moet u een overheidsexamen afleggen of hebt u een bedrijfspartner nodig die over de vereiste vaardigheden beschikt en het dagelijkse beheer van het bedrijf op zich kan nemen. Wordt uw aanvraag bij één Ondernemingsloket afgewezen, dan kunt u het altijd opnieuw proberen bij een ander Ondernemingsloket.


Na uw registratie ontvangt u een uniek ondernemingsnummer (bestaat uit 0 of 1 gevolgd door negen cijfers). U hebt dit nummer nodig voor alle communicatie met de overheidsinstanties en moet dit op al uw documenten, uw website en uw toonzaal vermelden. In het geval van een onderneming met rechtspersoonlijkheid moet u uw statuten neerleggen bij de rechtbank van koophandel, die een samenvatting hiervan in het Belgisch Staatsblad zal publiceren.

En nu?

Start u zelf ook een eigen zaak of wilt u zelfstandige worden?