Starters

25 juni 2019

Een eigen zaak starten: vind de weg naar een vlotte administratie.

9 op 10 zelfstandigen is tevreden met wat hij of zij doet (Belgische stat. bureau Statbel). De grootste zorg blijkt de administratie. Toch hoeft de bureaucratische kant geen domper op uw feestvreugde te zijn. 4 stappen naar een vlotte administratie!

1. Onder welke vorm wil u starten?

Alles begint bij de vraag onder welke vorm u zelfstandig wil zijn. Er bestaan verschillende mogelijkheden:

  • In hoofdberoep: u gaat er helemaal voor en kiest ervoor 100% als zelfstandige te werken. Niet onbelangrijk: per kwartaal betaalt u minstens 731,33 euro aan sociale zekerheid.
  • In bijberoep: u combineert uw werk als zelfstandige met een job als loontrekkende waar u minstens halftijds presteert. Op die manier behoudt u ook de voordelen van het sociale stelsel van uw hoofdactiviteit.
Tip

Schakel een boekhouder in, zeker als u zelfstandige in hoofdberoep wil worden. Dat lijkt in het begin misschien een grote uitgave, maar het maakt uw leven op lange termijn een stuk gemakkelijker. Een boekhouder adviseert u ook bij de keuze van het wettelijk statuut van uw bedrijf (zie volgende punt).

2. Welk juridisch statuut kiest u?

Er bestaan verschillende juridische vormen voor een onderneming. De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak, omdat hier weinig formaliteiten aan verbonden zijn. Er is geen verplicht minimumkapitaal en de opstart is eenvoudig. Maar u draagt zelf de financiële risico’s én er is geen onderscheid tussen uw persoonlijk vermogen en dat van de zaak.

U kunt ook kiezen voor een vennootschap. Sinds 1 mei 2019 gelden er enkele nieuwe regels:

  • De belangrijkste verandering is dat de bvba verdwijnt en plaats maakt voor de bv. Startkapitaal is niet langer nodig, maar wel een toereikend aanvangsvermogen. Dit betekent: genoeg vermogen om uw activiteiten uit te voeren voor minstens twee jaar. Dat vermogen mag uit eigen middelen of uit een lening komen. Om alles goed in te schatten is een financieel plan onontbeerlijk.
  • De naamloze vennootschap (nv) blijft bestaan, maar kan nu ook al door één persoon opgericht worden. Hier blijft een startkapitaal van minstens 61.500 euro noodzakelijk.
Tip

Het financieel plan moet opgesteld worden volgens een vaste opmaak en moet voldoen aan enkele wettelijke eisen. Het is daarom aangewezen het plan met een boekhouder op te stellen. Eenmaal klaar, dient het neergelegd te worden bij een notaris. 

Lees meer over de verschillende vennootschapsvormen op het artikel over het nieuw wetboek.

3. Open een aparte bankrekening

U bent als zelfstandige wettelijk verplicht een bankrekening te openen, los van uw privérekening. Dat helpt bovendien de scheiding tussen uw werk- en privéleven duidelijker

te maken. Deze rekening gebruikt u enkel en alleen voor transacties die gelinkt zijn aan uw bedrijf. Het rekeningnummer moet u op alle verkoopdocumenten vermelden. 

Tip

Bij het ING Starters Package hoort een professionele zichtrekening, een betaalkaart, een kredietkaart, online bankieren, een mobiele app, en ook ... een online facturatieplatform!

4. Vraag uw ondernemingsnummer aan

De volgende stap is de aanvraag van uw ondernemingsnummer. Hiervoor loopt u langs bij een ondernemingsloket. Maar in veel gevallen brengt uw sociaal secretariaat u met hen in contact of doen ze de aanvraag voor u. De lijst met de erkende ondernemingsloketten vindt u hier.

Na het volgen van deze stappen bent u administratief helemaal klaar om uw droom waar te maken.

Tip

Uw ondernemingsnummer wordt een beetje uw tweede naam. Het komt op al uw documenten, uw website en uw toonzaal en u hebt het nodig voor alle communicatie met overheidsinstanties.

U wil starten als happy entrepreneur?

Klaar om de stap te zetten?