Starters

22 Augustus 2017

Een bedrijf opstarten in België: de eerste stappen richting het ondernemerschap

Waarom een eigen bedrijf opstarten? Sommige mensen willen ontsnappen aan de drukte op de werkvloer. Anderen willen vooral hun eigen baas zijn, meer genieten van hun werk én van de vrijheid die bij het ondernemerschap komt kijken. Voor nog anderen is het niet zozeer een keuze, maar een noodzaak. Toch hoeft het ondernemerschap geen bureaucratische hindernis te vormen. Steeds meer mensen starten dan ook hun eigen bedrijf

Wie niet waagt, niet wint

Volgens voormalig federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (huidig minister-president van de Waalse regering) zijn er in België in 2016 maar liefst 23.000 zelfstandigen bij gekomen. Goed voor in totaal 1.058.522 zelfstandigen: 714.412 in hoofdberoep, 245.035 in bijberoep en 99.075 gepensioneerden met een zelfstandige activiteit.

Hoe begint u als zelfstandige? In hoofdberoep of in bijberoep ... U hebt keuze uit verschillende opties. U kunt:

  • zich registeren als zelfstandige,
  • tegelijk in loondienst en in bijberoep werken,
  • een bedrijf oprichten.
Wilt u een bedrijf oprichten?

Neem in dat geval zeker een goede boekhouder in de arm. Dat lijkt in het begin misschien een dure investering, maar het maakt uw leven op lange termijn een stuk gemakkelijker. Een boekhouder kan u namelijk ook adviseren bij de keuze van het wettelijk statuut van uw bedrijf.

Kies het juiste statuut

U hebt keuze uit verschillende statuten, een freelance bijberoep tot een naamloze vennootschap. Verder bestaan er nog vestigingen en filialen. Een vestiging is een handelsactiviteit van een buitenlands bedrijf in België, beheerd door een wettelijke vertegenwoordiger van het moederbedrijf. Een filiaal is een Belgische onderneming met haar eigen wettelijke karakter. In het geval van een eenmanszaak (natuurlijke persoon) bent u minder gebonden aan wettelijke plichten aangaande de besluitvorming, de winstverdeling en het beheer. Een vennootschap heeft dan weer enkele belastingvoordelen. Er bestaan diverse vennootschapsvormen, waarvoor telkens een ander minimumkapitaal vereist is.

Om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) op te richten, hebt u een minimumkapitaal van € 18.550 nodig. De aandeelhouders van een naamloze vennootschap (nv) moeten samen over een startkapitaal van minstens € 61.500 beschikken. Bij de oprichting van een bvba of nv moet u een financieel plan bij een notaris indienen. Verder hebt u de notaris ook nog nodig voor de oprichtingsakte, wijzigingen aan de statuten en de eventuele stopzetting van de vennootschap.

Een bankrekening voor uw bedrijf

Bij de oprichting van een bedrijf moet u een aparte bankrekening openen, dus los van uw privérekening. U mag deze rekening enkel gebruiken voor transacties in het kader van uw professionele activiteit. Daarnaast moet u dit rekeningnummer op al uw verkoopdocumenten (bv. facturen) vermelden.

Een beroepskaart aanvragen

De volgende stap is een beroepskaart aanvragen. U moet deze kaart via een Ondernemingsloket aanvragen. Na goedkeuring van uw aanvraag door de FOD Economie ontvangt u een beroepskaart die vijf jaar geldig is. Het Ondernemingsloket zal u helpen bij de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat is de nationale database met alle bedrijven.

Wanneer u een handelsactiviteit wilt beginnen, zal het Ondernemingsloket uw kennis van bedrijfsbeheer en professionele expertise controleren. Alle Belgische diploma’s (hoger onderwijs) zijn geldig en uw buitenlandse ervaring kan worden gelijkgesteld. U kunt uw arbeidsovereenkomsten gebruiken om uw werkervaring aan te tonen. In sommige gevallen moet u een overheidsexamen afleggen of hebt u een bedrijfspartner nodig die over de vereiste vaardigheden beschikt en het dagelijkse beheer van het bedrijf op zich kan nemen. Wordt uw aanvraag bij één Ondernemingsloket afgewezen, dan kunt u het steeds opnieuw proberen bij een ander Ondernemingsloket.

Na uw registratie ontvangt u een uniek ondernemingsnummer (bestaat uit 0 of 1 gevolgd door negen cijfers). U hebt dit nummer nodig voor alle communicatie met de overheidsinstanties en moet dit op al uw documenten, uw website en uw toonzaal vermelden. In het geval van een onderneming met rechtspersoonlijkheid moet u uw statuten neerleggen bij de rechtbank van koophandel, die een samenvatting hiervan in het Belgisch Staatsblad zal publiceren.

En nu?

Start u zelf ook een eigen zaak of wilt u zelfstandige worden?