Starters

26 juli 2018

5 tips voor een ijzersterk businessplan

Soms is een goed businessplan een wettelijke verplichting. Maar het is sowieso een uitstekende leidraad om ervoor te zorgen dat uw onderneming levensvatbaar is. Wij geven u vijf slimme tips, zodat u deze moeilijke evenwichtsoefening moeiteloos doorstaat.

Op het internet vindt u modellen van businessplannen die klaar zijn voor gebruik. Degene die worden voorgesteld door UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers), het ABE (Agence bruxelloise pour l’emploi) of door de UCM (Union des Classes Moyennes) in Wallonië zijn goede voorbeelden. Een businessplan is echter ook heel persoonlijk. Het gaat immers gedurende de hele levensduur van uw onderneming mee. Neem dus de nodige tijd om er een op te stellen dat uw onderneming als gegoten zit.

Wat staat er in een businessplan?

Een businessplan bestaat uit meerdere onderdelen, die allemaal even belangrijk zijn: executive summary, zakelijke strategie, marktanalyse, humanresourcesplan...

Op de website van de Vlaamse overheid vindt u een brochure die u kan helpen bij het opstellen van uw businessplan.

Tip 1: wees pessimistisch

De economische conjunctuur zet aan tot voorzichtigheid. Door een businessplan op te stellen dat eerder pessimistisch is ten opzichte van de realistische kijk die u op de markt hebt, zult u altijd een idee hebben van de gevolgen die een aarzelende markt met zich meebrengt. Als de resultaten beter uitvallen, zal dat alleen maar meevallen, letterlijk en figuurlijk.

Tip 2: doe een beroep op een professional

Iedereen is in staat om een businessplan op te stellen, maar de zaken waarmee u rekening moet houden zijn zo complex dat u snel iets over het hoofd ziet. Boekhouder, startersnetwerk, mentor, andere ondernemers, bankier... Alle professionals die u tegenkomt, hebben hun nut, al was het maar om een kritische visie te geven over uw idee en ervoor te zorgen dat u alle zaken op een rijtje hebt en de gevolgen correct kunt inschatten.

Tip 3: wees transparant

Een businessplan is geen vrijgeleide om zomaar wat te doen. Knoei niet met uw businessplan, zodat u geen onaangename verrassingen tegenkomt. En vooral, vermijd onaangename verrassingen voor uw partners. Denk maar aan de financiële partners die in uw zaak investeren of aan de banken die op dit businessplan steunen om u leningen of zelfs betalingsfaciliteiten toe te staan. Maak geen misbruik van dat vertrouwen, want op lange termijn is dat ongetwijfeld uw grootste troef.

Tip 4: wees consequent

Het is belangrijk dat uit uw businessplan een goed evenwicht blijkt tussen uw doelstellingen en de marktrealiteit. Maar dat er ook een samenhang is tussen de geïnvesteerde financiële middelen en het potentiële rendement dat zij kunnen opleveren. Als u uw businessplan opstelt, moet u erop letten dat dit evenwicht, met andere woorden de levensvatbaarheid van uw onderneming, duidelijk is voor wie het onder ogen krijgt. Dat maakt de volgende stappen alleen maar gemakkelijker.

Tip 5: verzorg de presentatie en nauwkeurigheid

Het is van groot belang dat uw businessplan enerzijds aangenaam is om te lezen en anderzijds een serieuze weergave is van de manier waarop u ondernemen opvat. De leesbaarheid wordt bevorderd door een duidelijke, logische en luchtige voorstelling van de verschillende onderdelen van uw businessplan. De lezer moet niet op zoek gaan naar de informatie, ze moet duidelijk in het oog springen. Vermijd ook spel- en grammaticale fouten. Dat voegt niet per se een financiële meerwaarde toe aan uw businessplan, maar zorgt er wel voor dat uw lezer beseft dat u de nodige aandacht hebt besteed aan de opstelling ervan.

U ziet het, een geslaagd businessplan opstellen is vooral een kwestie van gezond verstand, waarmee u uw ondernemingsavontuur doet slagen.

Evalueer uw idee!

Wil u weten of uw idee levensvatbaar is? Onze Business Idea Calculator geeft u een eerste financiële inschatting en geeft aan of uw idee verder ontwikkeld kan worden.

En nu is het aan u!

U start uw eigen bedrijf of begint als zelfstandige?