Starters

31 maart 2016

Wat is het profiel van de CEO van morgen?

Hebben de ingrijpende economische en technologische veranderingen de rol van de CEO en de functievereisten gewijzigd? Verschillende studies geven sterk afwijkende antwoorden op die vraag.
Zo is onder andere een strategische visie, het heruitvinden van het businessmodel of de bereidheid om te diversifiëren belangrijk.

Een strategische visie

Bij de recentste studies lijkt de Global CEO Survey van consultant PwC bij 1.302 CEO’s in 77 landen een aantal evidenties te bevestigen. Zo is volgens die studie de belangrijkste kwaliteit die van de CEO verwacht wordt, zijn vermogen om een strategische visie te ontwikkelen op zijn onderneming.

Meer van hetzelfde?

Het zou verleidelijk zijn om daaruit af te leiden dat niets verandert. Toch blijkt uit de studie dat CEO’s erg begaan zijn met strategie. Zo maakt 78% zich zorgen over de steeds strengere wet- en regelgeving, terwijl 72% de onzekere geopolitieke toestand aanhaalt als remmende factor.

Een nieuw businessmodel ontwikkelen?

Veel CEO’s benadrukken ook de verscherpte concurrentie en de snelle technologische veranderingen. Toch overwegen ook velen om zich te diversifiëren. Zo hebben – nog altijd volgens de PwC-studie – 54% van de CEO’s geïnvesteerd in een nieuwe sector of zijn ze dat van plan.

Een studie die consultant McKinsey over dit thema in juli uitvoerde, toont trouwens aan dat 60% van de CEO’s van mening is dat hun activiteiten uitbreiden buiten hun corebusiness, die laatste nog zal versterken.

Het businessmodel heruitvinden?
"die eveneens duidelijk maakt dat het vandaag van cruciaal belang is om het businessmodel voortdurend aan te passen"

Een andere studie van McKinsey benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om een nieuw businessmodel te ontwikkelen, en stelt hen een methode voor om daarin te slagen. Een boodschap die aansluit bij de resultaten van de enquête van PwC, die eveneens duidelijk maakt dat het vandaag van cruciaal belang is om het businessmodel voortdurend aan te passen. Zo stelt één van de geïnterviewde CEO’s vast dat we er niet langer kunnen van uitgaan dat “de toekomst gewoon maar een uitbreiding is vandaag van wat de onderneming deed in het verleden”.

2 basispijlers van strategisch denken

Het strategische denken van morgen zou zich dan ook baseren op twee basispijlers:

  1. De capaciteit om het businessmodel van de onderneming voortdurend in vraag te stellen.

  2. Inzicht in het vermogen van de nieuwe technologieën om nieuwe concurrenten op de markt te doen verschijnen die de spelregels op hun markt volledig kunnen veranderen.

En nu?