Starters

9 april 2018

U hebt uw diploma op zak: gefeliciteerd! Wat is de volgende stap?

Start u na uw master Geneeskunde aan uw opleiding tot huisdokter of specialist? U start uw stage met het statuut van huisarts in opleiding ‘sui generis'?

Sui Generis

Dit statuut dekt uw stagevergoedingen en bepaalde sociale uitkeringen.


‘Sui generis’ geeft geen recht op bepaalde uitkeringen zoals werkloosheidsvergoeding, de opbouw van uw wettelijk pensioen, vakantiegeld en het recht op een dertiende maand.


Het gebrek aan pensioenopbouw kunt u compenseren, met een tegemoetkoming van het RIZIV.


Het sociaal statuut van de arts

Nog een mogelijkheid: Start met pensioensparen of langetermijnsparen om dit tekort verder aan te vullen.

Meer weten? Neem contact op met een Business Banker van ING. Deze neemt samen met u alle stappen door. Vind uw Business Banker

 

Tegemoetkoming van het RIZIV

Hebt u uw diploma op zak, dan hoeft u alleen nog maar stage doen.


U ontvangt uw RIZIV-nummer (Website van het RIZIV) zodra het Ministerie van Onderwijs met uw stageplan akkoord gaat. Dit is over het algemeen vóór 1 oktober.


Het statuut sui generis, stelt u gelijk aan het geconventioneerd statuut. het RIZIV zorgt daarom voor tegemoetkoming.


Deze (niet-belastbare) tegemoetkoming moet voor kapitaalopbouw van het pensioen, bescherming (rente) in geval van invaliditeit of kapitaal in geval van overlijden gebruikt worden. Een combinatie van deze verschillende elementen is altijd mogelijk. 

Bedrag van de RIZIV-tegemoetkoming

De RIZIV-tegemoetkoming wordt ieder jaar geïndexeerd.

Hoeveel bedraagt het sociaal statuut voor 2018 ?

Bij volledige toetreding tot het akkoord: 4.870,71 EUR

Bij gedeeltelijk toetreding: 2.297,63 EUR

 

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Vanaf 1 januari, volgend op de start van uw opleiding, kunt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten dat met de RIZIV-tegemoetkoming wordt gefinancierd. Deze tegemoetkoming kan al dan niet een sociaal aspect aannemen. Ieder jaar krijgt u van het RIZIV een formulier toegestuurd dat u naar uw verzekeringsmaatschappij bezorgt voor een optimale dekking van uw pensioen.


Het VAPZ dat door de RIZIV-tegemoetkoming wordt gefinancierd, biedt dus veel voordelen. Overweeg binnenkort deze mogelijkheid. Want hoe sneller u begint, hoe groter het beschikbare kapitaal bij uw pensioen zal zijn.


Om u nog beter te helpen, werken wij samen met AXA Belgium. ‘Beroepsverzekeringen


Meer weten? Neem contact op met een Business Banker KMO Medicalis van ING. Deze neemt samen met u alle stappen door. Vind uw Business Banker