Starters

18 mei 2018

ING Privalis Services

Business'Bank

ING voor advocaten

Met de vestiging van 18 kantoren in de belangrijkste justitiepaleizen van België is de dienst Privalis van ING altijd aanwezig in uw onmiddellijke werkomgeving.


Het Privalis-team is vertrouwd met de geheimen van uw beroep als advocaat en biedt oplossingen afgestemd op uw behoeften en op de situaties waarmee u in het vak te maken krijgt.

Bent u advocaat-stagiair?

Op maat van grote advocatenkantoren

Rekeningen voor advocaten

Derdenrekening advocaat

De derdenrekening advocaat is een must have voor elke advocaat. Op deze rekening laat u de gelden van cliënten of derden die via u passeren storten en maakt u een duidelijke scheiding tussen uw eigen kapitaal en het kapitaal en dat van derden.

Schuldbemiddelingsrekening

Als u als advocaat optreedt als schuldbemiddelaar, int u op deze rekening de inkomsten van een persoon die kampt met schuldenlast. Zo kunt u de inkomsten gemakkelijk verdelen onder de verschillende schuldeisers en de schuldenaar.

Faillissementsrekening

De faillissementsrekening is een rubriekrekening waarop de curator alle gerecupereerde gelden laat storten uit een faillissement. Het geld blijft op die rekening staan tot het verdeeld wordt onder de schuldeisers.

Consignatierekening

Een consignatierekening wordt geopend op naam van 2 of meer advocaten die cliënten vertegenwoordigen die verwikkeld zijn in een rechtszaak met elkaar. Op deze rekening worden tijdelijk de gelden gestort in afwachting van een beslissing van het gerecht. Na de uitspraak wordt het geld toegewezen aan één van beide partijen of verdeeld onder de partijen.

Zakenrekening

Een zakenrekening wordt geopend op verzoek van een advocaat tijdens een lopende zaak, om er de gelden op te storten die betrekking hebben op de zaak in kwestie.

Rekeningen onder bewind

De rekening onder bewind wordt geopend op naam van een persoon die door het gerecht onder voorlopig bewind is geplaatst. Het is de gevolmachtigde voorlopige bewindvoerder die vraagt om deze rekening te openen.

We hebben verschillende varianten voor u om in te spelen op al uw behoeften: zichtrekening onder bewind, zichtrekening “dagelijks leven”, spaarboekje onder beheer (met hoge basisrente of hoge getrouwheidspremie) en ING Invest Account onder beheer (waaraan u eventueel een effectendossier kunt koppelen als uw beschermde persoon over effecten beschikt).

Lees meer over de CRS-regelgeving

Uw liquide middelen en geldreserves beheren

U wilt uw geldreserves optimaal laten renderen? ING biedt een uitgebreid gamma flexibele spaarformules met een hoog rendement op korte of lange termijn.

Met Privalis breidt ING haar gamma betaalmiddelen uit met oplossingen die perfect zijn afgestemd op de behoeften van juridische beroepen. Met de Griffiebon betaalt u griffierechten in een handomdraai en onze debetkaarten maken het leven van uzelf en dat van uw cliënten onder (voorlopig) bewind aanzienlijk gemakkelijker.

Griffiebon

De Griffiebon is een betaalmiddel waarmee u als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder veilig en snel griffierechten betaalt.
Op een Griffiebon moeten volgende gegevens staan:

  • naam van de begunstigde griffie
  • de vermelding "De Financiële Dienst van de balie zal heden betalen aan de Griffie van..."
  • bedrag van de griffierechten in cijfers (de opdrachtgever kan de griffie de mogelijkheid laten dit zelf in te vullen)
  • datum van uitgifte
  • handtekening van de titularis van de rekening die gedebiteerd moet worden
  • rekeningnummer dat gedebiteerd wordt
  • referentie van de zaak
  • nummer van de Griffiebon

Griffiebons zijn gedekt door een onherroepelijke waarborg van de bank.

Debet- en kredietkaarten

Naast de kredietkaart voor professioneel gebruik ING MasterCard Business biedt ING ook een debetkaart specifiek gericht op het beroep van advocaat:

LimiCard

De LimiCard is een debetkaart met beperkte mogelijkheden en uitgavenlimieten.

LimiCard

Ze wordt door een voorlopig bewindvoerder of een schuldbemiddelaar toegekend aan een persoon onder voorlopig bewind of aan een schuldenaar die deelneemt aan een schuldbemiddeling. Dankzij de LimiCard kan die persoon geld opnemen in euro in alle Self'Banks in België, met een minimum van 20 euro* per opname. De persoon beschikt dus over een veilig en handig middel voor zijn dagelijkse uitgaven.

Aan elke LimiCard is een persoonlijke uitgavenlimiet verbonden. Die wordt bepaald door de advocaat die de LimiCard toekent. Hij kan de uitgavenlimiet op elk moment wijzigen.

*Geldafhalingen van minimaal 20 euro, en vervolgens per schijf van 5 euro, tot maximaal 500 euro.

Zoek een Self’Bank in uw buurt.