Starters

ING Privalis voor advocaten

Bent u advocaat? Dan hebt u op het vlak van bankzaken zeer specifieke noden. ING is de bank die de uitdagingen in uw sector door en door kent. Al meer dan 50 jaar rekenen onze cliënten op de knowhow van de medewerkers van ING Privalis.

Rekeningen voor advocaten

Derdenrekening advocaat

De derdenrekening advocaat is een must have voor elke advocaat. Op deze rekening laat u de gelden van cliënten of derden die via u passeren storten en maakt u een duidelijke scheiding tussen uw eigen kapitaal en het kapitaal van derden.

Schuldbemiddelingsrekening

Als u als advocaat optreedt als schuldbemiddelaar, int u op deze rekening de inkomsten van een persoon die kampt met schuldenlast. Zo kunt u de inkomsten gemakkelijk verdelen onder de verschillende schuldeisers en de schuldenaar.

Faillissementsrekening

De faillissementsrekening is een rubriekrekening waarop de curator alle gerecupereerde gelden laat storten uit een faillissement. Het geld blijft op die rekening staan tot het verdeeld wordt onder de schuldeisers.

Consignatierekening

Een consignatierekening wordt geopend op naam van 2 of meer advocaten die cliënten vertegenwoordigen die verwikkeld zijn in een rechtszaak met elkaar. Op deze rekening worden tijdelijk de gelden gestort in afwachting van een beslissing van het gerecht. Na de uitspraak wordt het geld toegewezen aan één van beide partijen of verdeeld onder de partijen.

Zakenrekening

Een zakenrekening wordt geopend op verzoek van een advocaat tijdens een lopende zaak, om er de gelden op te storten die betrekking hebben op de zaak in kwestie.

Rekening onder bewind

De rekening onder bewind wordt geopend op naam van een persoon die door het gerecht onder bewind is geplaatst. De gevolmachtigde bewindvoerder kan eenvoudig een rekening onder bewind online openen in Business'Bank.

We hebben verschillende varianten voor u om in te spelen op al uw behoeften: zichtrekening onder bewind, zichtrekening “dagelijks leven”, spaarboekje onder beheer en ING Invest Account onder beheer (waaraan u eventueel een effectendossier kunt koppelen als uw beschermde persoon over effecten beschikt).

Uw liquide middelen en geldreserves beheren

U wilt uw geldreserves optimaal laten renderen? ING biedt een uitgebreid gamma flexibele spaarformules.

Een schuldbemiddelingsrekening, faillissementsrekening en zakenrekening kunnen eenvoudig online geopend worden in Business'Bank.

Betaalmiddelen

Met Privalis breidt ING haar gamma betaalmiddelen uit met oplossingen die perfect zijn afgestemd op de behoeften van juridische beroepen.

Griffiebon

Met de Griffiebon betaalt u griffierechten in een handomdraai. Griffiebons zijn gedekt door een onherroepelijke waarborg van de bank. U kan deze bestellen via de Privalis Desk.

Debet- en kredietkaarten

Onze debetkaarten maken het leven van uzelf en dat van uw cliënten onder bewind aanzienlijk gemakkelijker. U kan ook genieten van de ING MasterCard Business, de kredietkaart voor professioneel gebruik.

Contact

Neem contact op voor meer informatie.