Starters

18 oktober 2017

Ondernemen... Een risico dat u (goed) moet inschatten

Wie onderneemt neemt per definitie risico's, maar kiest ook voor een uiterst boeiende loopbaan. Risico's die goed ingeschat zijn, zullen de ontwikkeling en groei van uw jonge onderneming eerder aanzwengelen dan afremmen.

Om uw zaak in alle sereniteit op te starten, moet u de risico's die u loopt evalueren, correct analyseren en er efficiënt op inspelen zodat ze zich omvormen tot voordelen. Er bestaan verschillende types risico's naast elkaar. We hebben geprobeerd om ze in te delen en na te gaan hoe u ze tot een minimum kunt beperken.

Financiële risico's

Dat zijn uiteraard de eerste waaraan men denkt en dat is heel logisch. De financiële risico's houden in de eerste plaats verband met het dagelijks beheer van uw onderneming. Zijn uw kosten groter dan uw inkomsten? Dat kan gedurende een korte periode het geval zijn, een periode die u vooral dankzij verschillende financieringsbronnen kunt overbruggen, maar het is van essentieel belang te weten waar zich de break-even bevindt om deze dan te overschrijden.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat u uw inkomsten veiligstelt. Enkele dagen vertraging in de betaling van een factuur kan het financieel evenwicht van uw onderneming letterlijk onderuithalen. Daarom doet u er goed aan om van meet af aan een scenario op te stellen voor het invorderen van onbetaalde facturen, zodat u daar uiteindelijk niet het slachtoffer van wordt.

Tot slot kunnen, bijvoorbeeld bij buitenlandse transacties, rentevoeten en wisselkoersen een rol spelen en dus financiële risico's met zich brengen. De dagelijkse schommelingen ervan opvolgen zal ook bijdragen tot uw succes.

Structurele of operationele risico's

Uw bedrijf biedt een product aan. Dan staat het zeker in contact met externe leveranciers en beantwoordt het aan specifieke productieprocessen. U moet zich wapenen tegen bepaalde tegenslagen. Denk maar aan een partner die zich niet houdt aan het opgestelde bestek, of die gewoonweg beslist om er de brui aan te geven zonder de lopende bestellingen af te werken.

Maar dit geldt evenzeer in de wereld van de diensten. Wat gaat u doen wanneer uw klantendatabase gehackt wordt en voor verkeerde doeleinden gebruikt wordt? Het is van primordiaal belang om alternatieve scenario's op te stellen om de onvoorziene omstandigheden van het ondernemersleven op te vangen. Laat een leverancier u in de steek? U hebt een alternatieve oplossing achter de hand. Wed van meet af aan beter niet op één paard en laat in verschillende eenheden produceren. Onlangs was het personeel van een autofabriek technisch werkloos, omdat de fabriek de binnenbekleding van de portieren bij slechts één leverancier bestelde. De productieplaats van die laatste was afgebrand...

Draag ook zorg voor de beveiliging van uw informaticasystemen, en vertrouw de verwerking van de gegevens - die aan steeds strengere wettelijke voorwaarden onderhevig is - toe aan serieuze instellingen. Denk er tot slot aan om beroepsverzekeringen af te sluiten. Er bestaan er diverse en ze zullen u, afhankelijk van uw branche, in staat stellen het hoofd te bieden aan tegenslagen, die altijd financiële gevolgen hebben zoals vergoedingen, boetes, schadeloosstellingen...

Contextuele risico's

Uw onderneming is actief in een omgeving, een markt. Het is belangrijk die in het oog te houden zodat u zich zo snel mogelijk kunt aanpassen. Een veelzeggend voorbeeld hiervan is dat van BlackBerry. Hoewel het bedrijf een soort monopolie had op de smartphones, zag het de revolutie die zich na de opkomst van de iPhone ontketende niet aankomen. Het Canadese bedrijf kreeg zware klappen en had een decennium nodig om weer uit het dal te kruipen, zonder garantie op succes.

De consument is een cruciale, maar bijzonder veranderlijke factor voor het welslagen van uw onderneming. U moet hem dus zeker analyseren en uzelf aanpassen aan de context om te voorkomen dat uw omzet onverbiddelijk keldert.

Persoonlijke risico's

Wie onderneemt, betrekt vaak zijn gezin en zijn persoonlijke bezittingen in het avontuur. Alle risico's die hierboven ter sprake kwamen, zullen voor allebei gevolgen hebben. Het is dan ook van fundamenteel belang om zich al bij de oprichting van uw onderneming tegen deze risico's te beschermen. De juridische vorm van uw onderneming zal bepalend zijn voor de impact op uw persoonlijke bezittingen en die van uw gezin.

Bovendien bezorgt u als ondernemer uw gezin een inkomen. Problemen met uw gezondheid of zoals hierboven omschreven, kunnen dit inkomen aantasten. Ook daarvoor bestaan er verzekeringen waarmee u het risico tot een minimum kunt beperken, vaak tijdelijk, om deze tegenslag te boven te komen en uw onderneming er zo goed mogelijk doorheen te loodsen.

En nu?

U start uw eigen bedrijf of begint als zelfstandige?