Starters

17 juni 2019

Valkuilen waar u als starter voor moet opletten

U staat te popelen uw droom waar te maken: een eigen zaak beginnen. Maar twijfel houdt u voorlopig tegen om de stap te zetten. Dat is heel normaal, er zijn nu eenmaal risico's aan verbonden, gaande van het financiële aspect tot uw privéleven.

Is uw idee levensvatbaar?

Ontstond bij u de kriebel om te ondernemen toen dat geniale idee door uw hoofd schoot? En tovert deze herinnering spontaan een glimlach om uw lippen? Deze flashback sterkt u dat u op de goede weg zit. Om zeker te zijn, hebt u een solide business plan nodig. In dat plan maakt u naast doelstellingen en een financieel plan ook een marktanalyse.

Uw business plan is de rode draad voor uw onderneming. Het is het draaiboek waarop u terugvalt in de opstartfase, maar ook een handige leidraad als u al even 'up and running' bent. Schrikt het opstellen van zo’n plan u af? Dan helpen deze concrete tips. En met de Business Idea Calculator, komt u te weten of uw idee naar succes kan leiden.

Tip

Bij steeds meer succesvolle ondernemers heerst de overtuiging dat geluk automatisch leidt tot succes. Hoe u dat geluk in uw ondernemingsplan incorpereert?

  • Zorg dat u uw passie volgt in uw ondernemingsplan, want dat maakt u gelukkig. Het is de grootste motivator en straalt rechtstreeks af op werknemers of op uw klanten
  • Gelukkige werknemers zijn geëngageerde werknemers. Zij gaan met plezier 'the extra mile' en zorgen voor tevreden klanten
  • Gelukkige klanten zijn trouwe klanten, die ambassadeur van uw zaak worden.

Financiële risico's voor ondernemers

Ondernemen is voor u niet zomaar kostwinning. Het is een manier om te doen wat u gelukkig maakt. Toch is een financieel evenwicht, zeker als starter, belangrijk. Met enkele vuistregels vermijdt u onnodige zorgen op dat vlak. In de eerste plaats moet u het break-even punt van uw onderneming kennen. Of anders gezegd: weten hoeveel inkomsten u nodig heeft om alle kosten te dekken.

Een tweede gouden raad: volg uw facturen nauwkeurig op. Opdrachtgevers die te laat of zelfs niet betalen, zijn een bedreiging voor dat financieel evenwicht. Maak daarom meteen werk van een scenario voor het invorderen van onbetaalde facturen.

Tip

Werk vanaf dag één met dezelfde, heldere betalingstermijn en stel automatische betalingsherinneringen in.

Ontdek zeker onze app InvoiceSolutions, waarmee u uw facturen online beheert.

De impact op uw privésfeer

Als zelfstandige is de scheidingslijn tussen werk en privé niet altijd even duidelijk. In de eerste plaats financieel. Door op voorhand goed na te denken over de juridische vorm van uw onderneming, schat u meteen goed in wat de impact kan zijn op uw persoonlijke bezittingen (en die van uw gezin). Veel starters kiezen voor een eenmanszaak, omdat het een vrij eenvoudige rechtsvorm met weinig regels is. Maar het nadeel ervan: er is geen duidelijke splitsing tussen het eigen vermogen en het vermogen van de zaak. Met andere woorden: ook uw eigen vermogen kan aangesproken worden om schulden af te lossen.

Daarnaast is het belangrijk een goede balans te vinden tussen uw werk en uw privéleven. U wil tenslotte op beide fronten volop kunnen genieten. Probeer daarom te werken met duidelijke afspraken en baken grenzen af. Zo vermijdt u dat de agenda van uw onderneming ook uw privéagenda gaat bepalen.

Tip

Er zijn verschillende verzekeringen. Hiermee beperkt u het risico tot een minimum, vaak tijdelijk, om een tegenslag te boven te komen.

Op zoek naar extra tips rond timemanagement? In dit artikel gaan we er dieper op in.

U wil starten als happy entrepreneur?

Risico’s goed inschatten is de eerste stap om uit te groeien tot een gelukkige ondernemer. Toch nog vragen?

Klaar om de stap te zetten?