Starters

25 Augustus 2017

Welke subsidies en premies zijn voor uw zaak interessant?

Hebt u het perfecte businessidee gevonden of wilt u uw zaak uitbreiden? En bent u op zoek naar financieringen, premies of waarborgen om dat mogelijk te maken? Ontdek ons overzicht van de verschillende vormen van overheidssteun in België, Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa.

Cofinancieringen, investeringen en kredieten
Federaal

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) biedt financieringsoplossingen op maat voor internationale investeringen van Belgische ondernemingen.

Europa

De European Investment Bank (EIB) is de bank van de Europese Unie. Ze verschaft leningen en financieringen om projecten die bijdragen aan de jobcreatie in Europa te ondersteunen.

Brussel

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) financiert de oprichting, reorganisatie of uitbreiding van ondernemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Vlaanderen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een fonds dat risicokapitaal, voordelige leningen en investeringen verstrekt via externe fondsen.

Wallonië

De Waalse maatschappij voor financiering en waarborg van kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfin) streeft ernaar het enige financiële loket te zijn voor kmo’s en biedt vooral oplossingen voor cofinancieringen.

De 'Société des Cautions Mutuelles de Wallonie (Socamut)’ verleent fondsen en bijkomende waarborgen aan ondernemers.

Het platform ‘Financiering van ondernemingen’ biedt ondernemers een onlinegids voor hun financieringsprojecten.

Het Business Angels-netwerk, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, brengt innovatieve ondernemers in contact met privépartners die kunnen investeren in hun project.

Waarborgen en dekking van risico’s
Federaal

Delcredere is een Belgische instelling die handelt als publieke verzekeraar-kredietverlener voor ondernemingen en banken. Haar doel? De internationale economische betrekkingen bevorderen.

Brussel

Het Brussels Waarborgfonds heeft de taak om de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen.

Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een fonds dat waarborgen voor bancaire kredieten aan ondernemers toekent.

Wallonië

De Waalse maatschappij voor financiering en waarborg van kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfin) streeft ernaar het enige financiële loket te zijn voor kmo's en biedt vooral waarborgen van bancaire kredieten.

De Société des Cautions Mutuelles de Wallonie (Socamut) verleent aan bankpartners van ondernemingen een garantie voor bancaire microkredieten.

Premies en subsidies
Europese Unie

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) wil de Vlaamse ondernemingen en overheden een makkelijkere toegang geven tot het Europese beleid. Het ontwikkelde onder meer een EU-subsidiegids.

Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt subsidies aan zelfstandigen, kmo’s, starters en grote ondernemingen. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) biedt overheidssteun voor milieuvriendelijke investeringen of voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling om de impact van uw activiteiten op het leefmilieu te beperken.

De subsidiedatabank brengt alle subsidies, steunmaatregelen en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen.

Vlaanderen

Het Agentschap Ondernemen brengt alle mogelijke premies en financiële steunmaatregelen door de provinciale, regionale, federale en Europese overheden samen in één databank.

Ook de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) biedt een overzicht van de beschikbare steunmiddelen en premies voor de ondernemingen in het Vlaamse Gewest.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is een fonds dat de Vlaamse land- en tuinbouw ondersteunt.

Wallonië

Het Waals gewest biedt ondernemers steun en subsidies voor investeringen als die ondernemers actief zijn in Wallonië. Een ‘ABC-stappenplan’ lijst de beschikbare steun volgens uw behoeften op en geeft een overzicht van welke stappen u moet ondernemen.

De MIDAS-database geeft een overzicht van alle steunmaatregelen van de provinciale, regionale, federale en Europese overheden die beschikbaar zijn in Wallonië.

Het ADISA-steunsysteem biedt hulp bij de ontwikkeling en opstart van bedrijven in de landbouwsector.

Nuttige info

Impulse Brussels leidt en begeleidt ondernemers in een hele reeks domeinen zoals de opstart van een bedrijf, de financiering, innovatie, stedenbouw, milieu en internationale partnerships.

Het agentschap Brussels Invest & Export helpt zowel Brusselse bedrijven die exporteren als buitenlandse bedrijven die actief zijn in Brussel zelf.

Het Waals Gewest biedt steun aan beginnende ondernemers via persoonlijke begeleiding en opleidingen met opleidingscheques. Affaires à suivre geeft visibiliteit aan advertenties van bedrijven en kleinhandelszaken die te koop staan in Wallonië. Deze website wordt beheerd door de Groupe Sowalfin en vergemakkelijkt ook de ontmoeting tussen kopers en verkopers. Dat in alle neutraliteit en vertrouwelijkheid.

Financiering nodig voor uw project?