Starters

18 februari 2019

Welke subsidies en premies zijn voor uw zaak interessant?

Hebt u het perfecte businessidee gevonden of wilt u uw zaak uitbreiden? En bent u op zoek naar financieringen, premies of waarborgen om dat mogelijk te maken? Ontdek ons overzicht van de verschillende vormen van overheidssteun in België, Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa.

Cofinancieringen, investeringen en kredieten
Europa
 • De European Investment Bank (EIB) is de bank van de Europese Unie. Ze verschaft leningen en financieringen om projecten die bijdragen aan de jobcreatie in Europa te ondersteunen.
Federaal
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
 • Sowalfin streeft ernaar het enige financiële loket te zijn voor kmo’s en biedt vooral oplossingen voor cofinancieringen.
 • Socamut verleent fondsen en bijkomende waarborgen aan ondernemers.
 • Het Business Angels-netwerk (FR), in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, brengt innovatieve ondernemers in contact met privépartners die kunnen investeren in hun project.
Waarborgen en dekking van risico’s
Europa
 • De Europees Investeringsfonds (EN) heeft tot doel de toegang van de Europese KMO's tot financiering te vergemakkelijken door garantieoplossingen aan te bieden aan banken en andere financiële bemiddelaars. ING werkt met het EIF samen via het InnovFin garantieprogramma voor KMO's. Dit programma omvat financiële steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ("EFSI") dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.
Federaal
 • Delcredere is een Belgische instelling die handelt als publieke verzekeraar-kredietverlener voor ondernemingen en banken. Haar doel? De internationale economische betrekkingen bevorderen.
Brussel
 • Het Brussels Waarborgfonds heeft de taak om de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vereenvoudigen.
Vlaanderen
Wallonië
 • Sowalfin streeft ernaar het enige financiële loket te zijn voor kmo's en biedt vooral waarborgen van bancaire kredieten.
 • Socamut verleent aan bankpartners van ondernemingen een garantie voor bancaire microkredieten.
Premies en subsidies
Europese Unie
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
 • Het Waals gewest biedt ondernemers steun en subsidies voor investeringen als die ondernemers actief zijn in Wallonië. Een ‘ABC-stappenplan' (FR) lijst de beschikbare steun volgens uw behoeften op en geeft een overzicht van welke stappen u moet ondernemen.
 • De MIDAS-database geeft een overzicht van alle steunmaatregelen van de provinciale, regionale, federale en Europese overheden die beschikbaar zijn in Wallonië.
 • Het ADISA-steunsysteem (FR) biedt hulp bij de ontwikkeling en opstart van bedrijven in de landbouwsector.
Nuttige info
Bruxelles
 • Hub Brussels leidt en begeleidt ondernemers in een hele reeks domeinen zoals de opstart van een bedrijf, de financiering, innovatie, stedenbouw, milieu en internationale partnerships.
Wallonië
 • Het Waals Gewest biedt steun aan beginnende ondernemers via persoonlijke begeleiding en opleidingen met opleidingscheques (NL).
 • Affaires à suivre geeft visibiliteit aan advertenties van bedrijven en kleinhandelszaken die te koop staan in Wallonië. Deze website wordt beheerd door de Groupe Sowalfin en vergemakkelijkt ook de ontmoeting tussen kopers en verkopers. Dat in alle neutraliteit en vertrouwelijkheid.
Financiering nodig voor uw project?