Starters

Starter? Doe fiscaal voordeel met je voorafbetalingen

Hoewel je geen voorafbetalingen hoeft te doen als startende zelfstandige of vrije beroeper, kan dit wel een fiscaal voordeel opleveren. Ontdek hoe het werkt.

Of je nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent: op je inkomsten dien je belastingen te betalen. Bij een werknemer en ambtenaar worden die (al voor een stuk) maandelijks van het salaris ingehouden. Bij een zelfstandige is dat een ander verhaal. Het is immers moeilijker te weten hoeveel je precies elke maand zal verdienen. Toch kan je al in het lopende jaar belastingen betalen, zonder het einde van het boekjaar af te wachten (en dan het volledige bedrag in één keer te betalen).

In principe betaal je als zelfstandige vier keer per jaar een deel van de belastingen die je voor dat jaar verschuldigd denkt te zijn. Je schat het bedrag van de voorafbetalingen in op basis van de winsten die je in het lopende jaar denkt te maken.

Wat zijn voorafbetalingen en welke opties heb je? Je ontdekt het hier.

Voorafbetalingen doen als starter

Als je voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep hoef je de eerste drie boekjaren echter geen voorafbetalingen te doen. Je loopt ook geen risico op een belastingvermeerdering als je geen voorafbetalingen doet. Toch zijn er veel starters die wél al voorafbetalingen doen. Daar is een goede reden voor.

Startende zelfstandigen zonder vennootschap en vrije beroepers (geldt dus niet voor kleine ondernemingen) komen in de eerste drie jaar namelijk in aanmerking voor een belastingvermindering als ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan. Anders gezegd: door genoeg voorafbetalingen te doen, krijg je op het einde een korting op je belastingen.

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) is het bedrag van die belastingvermindering gelijk aan de som van:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling x 1,50%
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling x 1,25%
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling x 1%
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling x 0,75%

Om recht te hebben op de vermindering (ook wel bonificatie genoemd) moet je 106% van je uiteindelijk verschuldigde belasting al vooraf betaald hebben. Je moet met andere woorden al wat ‘te veel’ belastingen voorafbetaald hebben.

Het best doe je al zoveel mogelijk voorafbetalingen in het eerste kwartaal, want dat levert het hoogste fiscale voordeel op. Goed om te weten: de bonificatie geldt niet alleen de eerste drie jaar, maar ook nadien. En als je meer voorafbetalingen doet dan nodig is om de belastingvermeerdering te voorkomen, krijg je uiteraard het overschot terug.

Wat als je niet genoeg middelen hebt voor de voorafbetalingen?

Dat voorafbetalingen een aantrekkelijk idee is, daar ben je ondertussen wellicht van overtuigd. Maar spreek je liever niet je eigen middelen aan of heb je tijdelijk de middelen niet? Dan kan een financieringscontract een oplossing bieden. Zo'n contract houdt in dat je bank de voorafbetalingen voor jou financiert. Dat is om verschillende redenen interessant.

  • Ten eerste omdat je de interesten kan aftrekken van je belastingen.
  • En ten tweede omdat je minder administratie te doen hebt: ING schrijft het bedrag rechtstreeks over naar de belastingdienst, zonder dat je veel hoeft te regelen. En hoe eerder op het jaar je het krediet aflost, hoe lager de rentevoet.

Laat ING je voorafbetaling financieren.