Overdracht

Familiebedrijven hebben nood aan Business en Private Banking

Veel zakelijke beslissingen in een familiebedrijf hebben een impact op de zakelijke en privékant van het leven als ondernemer. Daarom is het essentieel dat de experten van Private Banking en Business Banking optimaal samenwerken.

Het mooiste beroep

“Bankieren voor familiale ondernemers is het mooiste beroep in het bankwezen”, verklaart Peter Göbel, Head of Business Banking bij ING.

“Je werkt samen met klanten die zelf beslissen over hun eigen geld. Ze hebben risico’s genomen en hun bedrijf laten groeien. Familiale ondernemers houden hun blik altijd gericht op de lange termijn en dus ook op de periode waarin ze de controle op hun bedrijf zullen opgeven. Het spreekt vanzelf dat het beheer van het familiale vermogen daarbij een belangrijke rol speelt.”

Eén en ondeelbaar

In de visie van ING zijn de onderneming en de ondernemer één en ondeelbaar. Een advies voor een oplossing voor het privévermogen mag nooit nadelig zijn voor de onderneming, en vice versa.

Kristof Kustermans, Head of Private Banking: “Een voorbeeld: een ondernemer wil liquiditeiten uit het bedrijf halen en beleggen. Dan is het cruciaal dat we bekijken of deze actie past in de toekomstplannen van de onderneming. Door de inkrimping van de balans is het mogelijk dat de onderneming minder beroep zal kunnen doen op externe financiering voor deze investeringen. Zo zou de ondernemer zich in het eigen vel kunnen snijden. Dat willen we absoluut vermijden”.

"Familiale ondernemers houden hun blik altijd gericht op de lange termijnen dus ook op de periode waarin ze de controle op hun bedrijf zullen opgeven" - Peter Göbel

Complementariteit

Private Banking en Business Banking bieden een complementaire dienstverlening, elk vanuit hun eigen productportfolio. De eerste contacten van de ondernemer met de bank verlopen gewoonlijk via Business Banking. Het familiaal vermogen kan op die manier groeien binnen de structuur van de onderneming.

Na verloop van tijd ontstaat een grotere behoefte om het kapitaal ook buiten het bedrijf op te bouwen en te diversifiëren. Daarnaast kan er ook een behoefte zijn om het vermogen binnen de onderneming anders te structureren. Dan kan de ondernemer beroep doen op de diensten van Private Banking, met twee pijlers: portefeuillebeheer en vermogensstructurering en -overdracht.

De volgende generatie

De samenwerking tussen de twee divisies komen perfect tot hun recht bij de intrede van de volgende generatie in het familiebedrijf. Dat is een kritisch moment in de levensloop van de onderneming. Toch wordt er regelmatig onvoldoende tijd gespendeerd aan de voorbereiding van die overgang. 

“Als bankier kun je met goed advies waarde toevoegen voor de familie”

“Ondernemers moeten beseffen dat de juiste beslissing nemen heel wat denkwerk en voorbereiding vraagt”, zegt Kristof Kustermans. “Dat proces kan makkelijk jaren duren. Als je bepaalde essentiële zaken uit het oog verliest over het beheer van het patrimonium, ingegeven door een complete focus op de groei van het bedrijf, dan kan dat een enorme impact hebben op de uitkomst van een overgang.”

“Als bankier kun je met goed advies waarde toevoegen voor de familie”, zegt Peter Göbel. Ook in geval van moeilijke persoonlijke situaties (zoals ziekte, overlijden en echtscheiding) kan advies op maat zeer waardevol zijn. 

"Het is heel belangrijk dat de familiale ondernemer goed analyseert hoe hij het kapitaal eventueel wil doorgeven aan de volgende generatie" - Kristof Kustermans

Verkoop van het bedrijf

Sommige families kiezen ervoor om de onderneming niet te laten voortzetten door de kinderen. Ook het bedrijf verkopen aan derden, het aantrekken van een investeerder, of een fusie behoren tot de mogelijkheden.

“De voorbereiding van een dergelijke transactie is cruciaal. Het is heel belangrijk dat de familiale ondernemer goed analyseert hoe hij het kapitaal eventueel wil doorgeven aan de volgende generatie”, zegt Kristof Kustermans.

Tijdig contact opnemen met de bankier is daarom belangrijk, zodat die de voor- en nadelen van verschillende pistes in kaart kan brengen. De bankier kan duiden of het bedrijf al dan niet als ‘familiale onderneming’ kwalificeert en hoe de opties schenking en verkoop binnen de familie zich tot elkaar verhouden. Door als bank bovendien mee te denken over de verschillende financieringsmogelijkheden ontstaat een holistisch beeld van mogelijke toekomstscenario’s.

Meer weten?