LBC Tank Terminals
Deal amount:
308 million euros
ING's role:
Joint Mandated Lead Arranger & Joint Bookrunner

Andere managers aan het woord

Lucas Barry  

Lucas Barry

CFO van LBC Tank Terminals

Voor de herfinanciering kozen we voor een partner die in onze strategie gelooft 

LBC is een van de grootste operatoren van opslagfaciliteiten voor bulkchemicaliën en olieproducten. Het bedrijf bezit en exploiteert een globaal netwerk van terminals met een gecombineerde opslagcapaciteit van bijna 3 miljoen m³. Deze terminals zijn verspreid over sleutelposities in Europa, de Verenigde Staten en China. Dit jaar moest LBC herfinancieren. De keuze viel op een combinatie van preferente schuld en hybride obligaties.

LBC Tank Terminals is geen merk dat algemeen bekend is. Toch behoort deze groep wereldwijd tot de grootste onafhankelijke operatoren van opslagfaciliteiten voor vloeibare bulkproducten.

De groep focust op het voorzien in opslag van en nevendiensten voor bulkchemicaliën en olieproducten. Met activiteiten in de VS, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal en China, beheert LBC Tank Terminals voor haar klanten vandaag een totale opslagcapaciteit van bijna 3.000.000 m³.

De hoofdzetel van het bedrijf ligt in Mechelen. Daar wordt de wereldwijde strategie voor de 14 terminals uitgestippeld. Deze zijn verspreid over 7 landen in 3 continenten, en stellen 750 werknemers tewerk. "Een stabiele business met veel groeipotentieel", zegt Lucas Barry, CFO van LBC. De voorbije 6 maanden heeft de LBC-groep met succes financiering gezocht voor haar groeiplannen op lange termijn.

12 maanden geleden verwierf de groep 2 meerderheidsaandeelhouders: de Nederlandse pensioenfondsen APG en PGGM, die samen 65% van het bedrijf hebben aangekocht. De overige 35 procent blijft in handen van Australische institutionele investeerders die sinds 2007 aandeelhouders van de groep zijn. Het klantenbestand van het bedrijf bestaat voornamelijk uit grote multinationals in de chemische en petrochemische sector. LBC kan zo goed als alle bekende namen in hun respectievelijke sectoren tot haar klanten rekenen.

Met de aanstelling van Brett Simpson als CEO van de groep in 2009, gevolgd door de komst van Lucas Barry als CFO het jaar daarop, begon de groep aan een bedrijfsreorganisatie. Deze omvatte ook de verhuis van de hoofdzetel van het bedrijf van Parijs naar Mechelen "om onze hoofdzetel dichter bij Antwerpen en Rotterdam te brengen", zo legt Lucas Barry uit. En om er een strategische visie uit te werken die gebaseerd is op de ontwikkeling van een dynamisch, groepsgestuurd ethos en een impuls tot uitbreiding. "We zijn een internationaal bedrijf met hoofdzetel in de Benelux, en we hebben nu Nederlandse meerderheidsaandeelhouders die onze beleggingshorizon op lange termijn delen."

Het is geen toeval dat belangrijke knooppunten van de petrochemische industrie als Houston, Rotterdam en Antwerpen, een prominente plaats in de strategische businessportfolio van het bedrijf innemen. De bedrijfsstrategie is gebaseerd op een organische groei van de bestaande activaportefeuille. "We zien belangrijke groeikansen in Houston, Antwerpen en Rotterdam", zegt de CFO, "er is met name een aanzienlijk groeipotentieel op onze sites in de VS." Een gevolg van de economische voordelen die voort zullen vloeien uit de ontginning van schaliegasreserves in Noord-Amerika. Een van de belangrijkste troeven van LBC is een inventaris van beschikbare sites, of haar zogeheten"landbank". "Beschikbare grond op centrale locaties is essentieel in onze sector. Onze vestiging in Bayport ligt aan de vaargeul van Houston. Daar beschikken we over een groot terrein grond dat we willen benutten om tegemoet te komen aan de verwachte stijging van de vraag naar petrochemische en chemische opslag in deze regio."

Maar de investeringsfilosofie van LBC is er een van discipline. "Onze investeringen worden gedaan om aan de vraag van de klant te beantwoorden. Investeringen voor uitbreiding worden gewoonlijk maar gemaakt wanneer we met onze klanten verbintenissen op lange termijn hebben afgesproken en vastgelegd.

Al onze sites zijn gelegen aan de havenkant met rechtstreekse toegang tot de maritieme logistiek. In een aantal gevallen liggen ze dicht bij de productie-entiteiten van onze klanten. Dit is een belangrijk voordeel voor hen want zo kunnen ze de kostprijs voor de logistiek gevoelig drukken.

Er is een aanhoudende vraag naar opslag op sites met een rechtstreekse toegang tot waterwegen. We kunnen perfect voldoen aan deze vraag dankzij onze grote landbank waarover we beschikken in de grote verschepingshavens van Houston, Antwerpen en Rotterdam. De uitbouw van onze landbank om aan deze stijgende vraag te blijven voldoen, is een centrale pijler van onze groeistrategie. Belangrijk is dat deze groeistrategie maar een laag risico omvat. En dit zowel voor het executive team van LBC als voor onze aandeelhouders omdat het onze strategie op lange termijn onderbouwt door de groep een stabiele groei te verschaffen."

“De recente wereldwijde economische recessie heeft de sector voor bulkopslag van vloeistoffen niet zo zwaar getroffen als de andere sectoren”, zegt de CFO. "Onze business heeft zich uitermate veerkrachtig getoond tijdens de economische crisis."

Bij de recente schuldherfinanciering kon LBC 350 miljoen USD ophalen door de uitgifte van een obligatie over een looptijd van 10 jaar. De groep kon ook een consortium van 5 banken aanspreken voor een kredietfaciliteit van 396 miljoen USD in verschillende structuren en munten over een looptijd van 7 jaar. Hetzelfde consortium bood ook een oplossing om het renterisico op deze kredieten in te dekken. ING was een van de belangrijkste banken in dit consortium en speelde een rol in alle schuldinstrumenten, hoewel ze tot op dat ogenblik geen bankrelatie had met LBC.

"Door de herfinanciering konden we onze schuldfinanciering diversifiëren en de termijn van onze bedrijfsschuldfinanciering verlengen. Tegelijk konden we via bankfinanciering investeringskredieten verzekeren om de volgende fase van onze groei te financieren", zegt de CFO.

ING Bank is net zoals LBC in de Benelux gevestigd, wat de relatie sterker maakte en tot een hoger niveau tilde. "Nog belangrijker was het feit dat we met een team konden werken dat onze business begreep. Een team dat een grondige kennis van de dynamiek van onze business en sector had, en dat oprecht geloofde in onze strategie op lange termijn."

Heeft hij advies voor collega's die willen herfinancieren? Hij laat zijn ervaring spreken: "Sinds het toetreden hebben we gekozen voor een open en transparante communicatie met onze kredietverstrekkers en toekomstige financiers over onze bedrijfsprestaties, onze financieringsbehoeften en onze visie en groeistrategie op lange termijn. We namen onze bestaande financiers en mogelijke nieuwe financiers mee op de LBC-reis. Zo konden we een sterke staat van dienst aantonen wanneer het tijd werd om onze business te herfinancieren. We konden onze kredietverstrekkers en toekomstige financiers tonen dat we effectief hadden bereikt wat we hadden vastgelegd. Een duidelijke bedrijfsstrategie, de bondige communicatie van die strategie en daarna de rapportering over de positieve voortgang van onze prestaties tegen de achtergrond van het strategisch plan, hielp ons om het vertrouwen en de interesse van onze financiers in onze business en hun steun voor de groeistrategie van LBC te winnen. We hebben op basis van deze principes en beginselen nauwe banden met hen gesmeed."

Andere managers aan het woord

Stefaan Gielens  

Stefaan Gielens

Lees het artikel

Michel Moortgat  

Michel Moortgat

Lees het artikel