Spaar- en termijnrekeningen

Huurwaarborg

Open of deblokkeer een huurwaarborg rekening.

Bijna iedereen die een pand wil huren, moet een huurwaarborg betalen. Het bedrag overschrijven op een geblokkeerde rekening is de meest toegepaste manier. Verhuis je en laat je de woning in perfecte staat achter krijg je het bedrag terug.

Hoe kan ik een huurwaarborgrekening openen?

ING biedt momenteel geen oplossing voor het digitaal openen van een huurwaarborg. Er is echter een gratis online oplossing beschikbaar op de website van het ministerie van Financiën - MyMinFin – via de volgende link*:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren_-_verhuren/huurwaarborg

Heb je een ING zichtrekening, krijg je je inkomen erop betaald en wil je bij ING een huurwaarborg openen? Maak alvast een afspraak in een ING-kantoor.

Ben je voldoende verzekerd? Dit is het moment om na te kijken of je voldoende verzekerd bent Klik hier.

*Deze huurwaarborg wordt u uitsluitend aangeboden door het Ministerie van Financiën (en onder voorbehoud van haar aanvaarding ervan). ING België treedt niet op als tussenpersoon, ontvangt geen enkele vergoeding of commissie en kan in dit verband geen enkele garantie geven.

Hoe deblokkeer ik mijn huurwaarborg rekening?

Een huurwaarborg deblokkeren, kan alléén maar op deze 2 manieren:


 1. Alle partijen zijn akkoord dat wil zeggen elke partij die in de overeenkomst vermeld staat (let op met meerdere huurders en/of verhuurders);
 2. Er is een Rechterlijke beslissing of een proces-verbaal van verzoening waarin uitdrukkelijk bepaald staat wat er met de huurwaarborg moet gebeuren.


Procedure:


Wanneer alle betrokken partijen een akkoord hebben betreffende de deblokkering van de huurwaarborg, moet het "Formulier Aanvraag Deblokkering Huurwaarborg" worden ingevuld. Dit document vind je terug via volgende link.


Dit document moet worden afgedrukt, volledig ingevuld en door alle partijen worden ondertekend. Daarna hebt u de keuze tussen twee opties voor het deblokkeren van de huurwaarborg:

 1. via de post: door het originele papieren deblokkeringsformulier aan uw ING-agentschap te bezorgen via de post of door het rechtstreeks in de brievenbus van het agentschap te deponeren.
 2. via email: door een e-mail te sturen naar het ING-agentschap.
 • Bent u een Natuurlijk Persoon, voeg dan telkens de volgende documenten toe:
 • het "Formulier Aanvraag Deblokkering Huurwaarborg", beschikbaar via deze link, gescand en door alle partijen (huurder(s) en verhuurder(s)) ondertekend; en
 • een gescande kopie (enkel recto) van de identiteitskaart (eID) of het paspoort van elke partij (huurder(s) en verhuurder(s)); en
 • een gescande kopie van ofwel: a) de bladzijden van het huurcontract met daarop de naam, het adres en de handtekening van elk partij (huurder(s) en verhuurder(s)); ofwel b) de originele overeenkomst over de blokkering van de huurwaarborg.

Aandachtspunten voor Natuurlijke Personen:

 • Het e-mailadres van waaruit u de documenten verstuurt, moet reeds in de ING-databank geregistreerd zijn. Is dat niet het geval, werk dan eerst uw gegevens bij (via ING Banking App, Home Bank, Kiosk, of ING Client Services met uw Phone Bank code);
 • Het deblokkeringsformulier moet door dezelfde personen worden ondertekend als diegenen die de oorspronkelijke overeenkomst over de blokkering hebben ondertekend;
 • Als een van de partijen overleden is, dan dient de aangestelde beheerder van de nalatenschap het formulier te ondertekenen (in dat geval hebben we kopieën van de aanstellingsakte en van de identiteitskaart van de beheerder nodig);
 • Andere wettelijke vertegenwoordigers (zoals curators) die dan de nodige documentatie moeten verstrekken (bijv. een volmacht).


 • Bent u een Rechtspersoon, stuur dan de volgende documenten door:
 • het "Formulier Aanvraag Deblokkering Huurwaarborg", beschikbaar via deze link, gescand en door alle partijen (huurder(s) en verhuurder(s)) ondertekend; en
 • een gescande kopie (enkel recto) van de identiteitskaart (eID) of het paspoort van elke partij (huurder(s) en verhuurder(s)); en
 • een gescande kopie van de statuten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad); en
 • een gescande kopie van ofwel: a) de bladzijden van het huurcontract met daarop de naam, het adres en de handtekening van elk partij (huurder(s) en verhuurder(s)); ofwel b) de orginele overeenkomst over de blokkering van de huurwaarborg.

Aandachtspunten voor Rechspersonen:

 • Het e-mailadres van waaruit u de documenten verstuurt, moet reeds in de ING-databank geregistreerd zijn. Is dat niet het geval, werk dan eerst uw gegevens bij (via Smart Banking App, Home Bank, Kiosk, of ING Client Services met uw Phone Bank code);
 • Het deblokkeringsformulier moet worden ondertekend door de huidige en wettelijke vertegenwoordigers die bevoegd zijn om in naam van de rechtspersoon te ondertekenen;
 • Als de originele ondertekenaars tijdens de huurperiode zijn veranderd, dan hebben we daar bewijsstukken voor nodig (bijv. een kopie van de benoeming in de statuten van de rechtspersoon, samen met een kopie van de identiteitskaart van de nieuwe vertegenwoordiger(s).


Opmerking: het blijft mogelijk om uw huurwaarborg te deblokkeren door een afspraak te maken met uw agentschap zodat elke partij (huurder(s) en verhuurder(s)) daar het deblokkeringsformulier kunnen ondertekenen.

Het bedrag van de huurwaarborg mag uitsluitend worden vrijgegeven aan de huurder en/of aan de verhuurder. Het gedeblokkeerde bedrag mag nooit groter zijn dan het bedrag dat op de huurwaarborgrekening staat.