Sparen

ING Liquid

Beleg in een geldmarktfonds op korte termijn

Als professionele belegger wilt u de risico’s zo veel mogelijk spreiden. Bovendien verkiest u uw geld toe te vertrouwen aan een flexibel en eenvoudig beleggingsinstrument dat u zowel toelaat kasoverschotten te beleggen als erover te beschikken. ING Liquid is een geldmarktfonds op korte termijn voor beleggingen vanaf 250.000 euro. Het is al 10 jaar een referentie onder de monetaire beleggingsfondsen met een bewezen trackrecord op het vlak van risicobeheersing.

 • Efficiënt risicobeheer

  Met ING Liquid belegt u in een groot aantal zeer kredietwaardige emittenten.

 • Beschikbaar

  Naargelang uw behoeften kunt u dagelijks intekenen of verkopen.

 • Potentieel belastingvoordeel

  Als uw onderneming onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting geniet u van een belastingvoordeel.

ING Liquid is een geldmarktfonds op korte termijn dat uw geld belegt met een gewogen gemiddelde looptijd die korter is dan 60 dagen. Als belegger kunt u dagelijks intekenen of verkopen aan de inventariswaarde van die dag. Sinds zijn start in 2002 heeft ING Liquid steeds de AAA-rating van zowel Standard & Poor’s als Moody’s ontvangen.

Voor professionele beleggers die op korte termijn minstens 250.000 euro willen beleggen en een strikt risicobeheer nastreven.

 • Intekenen: u belegt voor de eerste keer in ING Liquid? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner voor een antwoord op al uw vragen
 • Beheren: intekenen of uitstappen doet u eenvoudig door telefonisch contact op te nemen met onze gespecialiseerde Loan & Deposit Desk. Voor orders met dagvaluta moet u bellen voor 11.30 uur.

Onbeperkt. Als u belegt in ING Liquid bepaalt u zelf wanneer u intekent en verkoopt.

ING Liquid streeft naar een brutorendement dat gelijk is aan de Eonia* +4 bps.

* Euro OverNight Index Average.

ING Liquid is beschikbaar in 2 varianten:

 • met kapitalisatie van interesten
 • met trimestriële couponuitkering

Als uw onderneming onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, betaalt u geen roerende voorheffing op uw gerealiseerde meerwaarde.

U betaalt geen in- of uitstapkosten.