Beleggen

ING Liquid

Beleg in een geldmarktfonds op korte termijn

Als professionele belegger wilt u de risico’s zo veel mogelijk spreiden. Bovendien verkiest u uw geld toe te vertrouwen aan een flexibel en eenvoudig beleggingsinstrument dat u zowel toelaat kasoverschotten te beleggen als erover te beschikken. ING Liquid is een geldmarktfonds op korte termijn voor beleggingen vanaf 250.000 euro. Het is al 10 jaar een referentie onder de monetaire beleggingsfondsen met een bewezen trackrecord op het vlak van risicobeheersing.

  • Efficiënt risicobeheer

    Met ING Liquid belegt u in een groot aantal zeer kredietwaardige emittenten.

  • Beschikbaar

    Naargelang uw behoeften kunt u dagelijks intekenen of verkopen.

  • Potentieel belastingvoordeel

    Als uw onderneming onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting geniet u van een belastingvoordeel.