Beleggen

Tax Shelter

Investeer met een fiscale vrijstelling tussen 310% of 356%

Geld investeren en daarvoor eenfiscale vrijstelling tussen 310% of 356% krijgen? Met daarbovenop nog een extra premie?
Dat kan met Tax Shelter! Een steunmaatregel van de Belgische regering in het voordeel van cinematografische en audiovisuele werken. U investeert en krijgt daarvoor een fiscaal voordeel en een extra premie. ​

 • Minder belasting

  Profiteer van een voorlopige fiscale vrijstelling van 310% voor het gestorte bedrag wanneer uw bedrijf het fiscaal jaar afsluit voor 31/12/2018, en 356% wanneer u het afsluit vanaf 31/12/2018.

 • Extra premie

  Ontvang een extra premie voor het gestorte kapitaal, berekend op een periode van 3 tot 18 maanden (afhankelijk van het ogenblik dat het Tax Shelter-attest door Shelter Prod wordt afgeleverd) (Euribor 12 maanden + 4,50%).

 • Steun aan audiovisuele kunsten

  Tax Shelter is een investering naar Belgisch recht waarmee uw bedrijf audiovisuele en cinematografische werken steunt.

U bent een Belgische vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap. Uw bedrijf is ook onderworpen aan de vennootschapsbelasting in België.

ING1 werkt samen met taxshelter.be en Shelter Prod, 2 gespecialiseerde bedrijven. We kozen ervoor om als verdeler de investering van taxshelter.be aan te bieden. Lees er meer over in het prospectus (pdf).

taxshelter.be2 is een Belgische tussenpersoon die zich bezighoudt met de administratieve en operationele kant van uw contract en belegging. U kunt deze trouwens zelf online opvolgen.

Shelter Prod3 is een Belgische productievennootschap die zich bezighoudt met de financiële kant: uw fiscaal attest en alle noodzakelijke controles om dit te verkrijgen (fiscaal, uitgaven, enz.).

Uw bedrijf tekent een raamovereenkomst met taxshelter.be en Shelter Prod om te investeren in een film, documentaire enz. U stort 5.000 en 241.000 euro (of 210.000 euro voor bedrijven met een afsluiting van het fiscale boekjaar vanaf 31/12/2018), binnen 3 maanden na de ondertekening van de overeenkomst. U geniet dan een voorlopige fiscale vrijstelling.

Shelter Prod volgt uw investering op en zorgt ervoor dat het geld binnen een termijn van 18 maanden (of 24 als het om een tekenfilm gaat) wordt besteed. Die besteding moet gebeuren conform de wetgeving en de bepalingen van de raamovereenkomst. Shelter Prod zorgt er ook voor dat de uitgaven gecontroleerd en goedgekeurd worden door de FOD Financiën.

De FOD Financiën geeft Shelter Prod een Tax Shelter-attest. Die speelt het attest door aan uw bedrijf zodat uw fiscale vrijstelling definitief wordt.

Als investeerder hebt u deze voordelen:

 • een voorlopige fiscale vrijstelling van 310% voor het gestorte bedrag wanneer uw bedrijf het fiscaal jaar afsluit voor 31/12/2018, en 356% wanneer u het afsluit vanaf 31/12/2018.
 • een extra premie (Euribor + 4,5%) voor het gestorte bedrag over een maximumperiode van 18 maanden.

De fiscale vrijstelling is per belastbare periode beperkt tot 50% van de belastbare winst en bedraagt maximaal 750.000 euro.

De risico’s eigen aan een tax shelter-operatie zijn in detail terug te vinden in de prospectus (pagina 18 tot 27). Het aanbod is enkel geldig voor rechtspersonen die in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling van de belastbare winst verleend door Artikel 194ter van het WIB 1992. Bij een effectieve belastingsrente lager dan 29,58% (aangegeven in percentage in het prospectus over de gehele looptijd van de investering), kan de totale winst in kwestie lager of zelfs negatief zijn (maximaal mogelijk verlies van 22,81 %). De opbrengst varieert naargelang de datum en de duur van de investering. De periode waarin aan de investeerder een rentepremie wordt betaald, varieert van 3 tot 18 maanden, afhankelijk van de financieringsbehoeften van het cinematografische of audiovisuele project in kwestie.

 • Shelter Prod of taxshelter.be gaat failliet en u verliest uw investering en eraan gekoppelde voordelen. Hiervoor gaat Shelter Prod een specifieke verzekering aan.
 • taxshelter.be en/of Shelter Prod worden niet meer erkend door de FOD Financiën en u verliest uw investering en eraan gekoppelde voordelen.
 • Shelter Prod krijgt het fiscaal attest niet waardoor u geen voorlopige of definitieve fiscale vrijstelling krijgt. Hiervoor gaat Shelter Prod een specifieke verzekering aan. Bovendien volgen onze partners de controle voor het verkrijgen van het attest nauwgezet op.
 • De premie kan lager uitvallen als ze al na 3 maanden wordt uitbetaald. De uitbetaling van de premie is namelijk afhankelijk van de financieringsbehoeften van het cinematografisch of audiovisueel werk. Ze moet echter altijd gebeuren tussen de 3 en 18 maanden.

Lees het prospectus voor alle informatie over de mogelijke risico’s (pdf).

Tax Shelter is een investering naar Belgisch recht waarmee uw bedrijf audiovisuele en cinematografische werken steunt.

 • Minimumbedrag van 5.000 euro en maximumbedrag van 241.000 euro wanneer uw bedrijf het fiscaal jaar afsluit voor 31/12/2018, en 210.000 euro wanneer het fiscaal jaar afgesloten worden vanaf 31/12/2018.
 • Fiscaal voordeel van 310% wanneer uw bedrijf het fiscaal jaar afsluit voor 31/12/2018, en 356% wanneer het fiscaal jaar afgesloten worden vanaf 31/12/2018.
 • Extra premie voor het gestorte kapitaal, berekend op een periode van 3 tot 18 maanden (afhankelijk van het ogenblik dat het Tax Shelter-attest door Shelter Prod wordt afgeleverd) (Euribor 12 maanden + 4,50%).
 • Verzekering voor het mogelijke verlies van het fiscaal voordeel, maar niet voor de premie.
 • Definitief fiscaal attest na maximaal 4 jaar, afgeleverd door Shelter Prod.
 • De investering is niet overdraagbaar.
 • Geen kosten, maar wel een belasting op de premie (aanslagvoet vennootschapsbelasting).

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij Tax Shelter, Genèvestraat 175, 1140 Evere. Bel op +32 2 770 21 33 of mail naar info@taxshelter.be.

Verdeler: ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPM Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

Tussenpersoon: taxshelter.be, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik, en als dusdanig door de FOD Financiën erkend op 28 januari 2015

Productievennootschap: Shelter Prod, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Genèvestraat 175, 1140 Brussel, en als dusdanig door de FOD Financiën erkend op 13 februari 2015