Spaar- en termijnrekeningen

US Corner

-

Wat is de FATCA-wetgeving?

De Verenigde Staten van Amerika hebben een nieuwe wet ingevoerd om belastingontduiking door Amerikaanse belastingbetalers te vermijden. Deze wet heet “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA) en verplicht financiële instellingen wereldwijd om Amerikaanse belastingplichtigen te rapporteren, zogenaamde “U.S. personen”.

Op wie is de FATCA-wetgeving van toepassing?

De wetgeving is van toepassing op alle “U.S. personen”. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Op deze pagina wordt de impact voor rechtspersonen toegelicht.

Wat eist de FATCA-wetgeving voor rechtpersonen?

De FATCA-wetgeving verplicht financiële instellingen om:

 1. Rechtspersonen te identificeren die cliënt zijn of worden en die minstens één van de onderstaande “U.S. indicia” bezitten:
  • is gevestigd of heeft zijn zetel in de Verenigde Staten van Amerika of
  • heeft zijn huidige adres (exploitatiezetel, postadres, postbus of per adres) in de Verenigde Staten van Amerika.
 2. Cliënten te documenteren voor wie een “U.S.-indicium” gevonden werd. Dit betekent dat de cliënt een officieel document van de Amerikaanse belastingadministratie (“IRS”) moet ondertekenen om te bevestigen of hij al dan niet belastingplichtig is in de VS.

 3. Volgende informatie te rapporteren:
  • de identiteit van de “U.S.-rechtspersonen” en van iedere “natuurlijke U.S. persoon” die aandeelhouder is, invloed kan hebben of beslissingen kan nemen voor de organisatie
  • hun rekeningen en het tegoed op die rekeningen
  • alle financiële inkomsten op die rekeningen.

  De eerste rapportage gebeurt in 2015 en gaat over 2014.

De eerste rapportage gebeurt in 2015 en gaat over 2014.

Is de FATCA-wetgeving van toepassing in België?

België heeft, net zoals de meeste Europese landen, beslist om een intergouvernementele overeenkomst met de Verenigde Staten te ondertekenen. Deze overeenkomst maakt FATCA toepasbaar in België. Daarom zullen alle Belgische financiële instellingen vanaf 2015 de gevraagde informatie moeten rapporteren aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD). De FOD speelt op zijn beurt alle informatie door aan de Amerikaanse belastingadministratie (“IRS”).

Wat houdt de FATCA-wetgeving in voor cliënten van ING?

ING zal contact opnemen met alle cliënten waarvoor een “U.S. indicium” gevonden wordt. Deze cliënten zullen hun status moeten bevestigen en bewijzen:

 • Als de vennootschap inderdaad een “U.S. persoon” is (opgericht of georganiseerd in de Verenigde Staten of volgens de Amerikaanse wet of een Amerikaans filiaal van een niet-Amerikaans bedrijf), dan moet een W-9 formulier (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) worden ingevuld. Raadpleeg de website van de IRS voor meer informatie.
 • Als de vennootschap wil bevestigen dat zij geen “U.S.-persoon” is, dan moet een W-8BEN-E formulier (Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting) worden ingevuld. In dit document geeft de vennootschap zelf aan wat haar statuut onder FATCA is. Raadpleeg de website van de IRS voor meer informatie.
 • Let op: in sommige gevallen kunnen entiteiten, hoewel niet belastingplichtig in de VS, toch onderhevig zijn aan rapportering naar de IRS! Zo gelden er bij voorbeeld speciale regels voor financiële instellingen en voor passieve vennootschappen met Amerikaanse UBO’s.

Amerikaanse bedrijven zijn en blijven welkom bij ING met hun rekeningen en spaartegoeden, zolang ze bereid zijn de vereiste FATCA-documenten te bezorgen.

Nieuwe cliënten, waarvoor “U.S. indicia” gevonden worden, zullen eerst gedocumenteerd moeten zijn voordat ING de relatie kan openen.

Als ING België de gevraagde documentatie niet ontvangt binnen de vooropgestelde termijn, dan zal de cliënt met een “U.S. indicium” automatisch als “U.S. persoon” (natuurlijke persoon of rechtspersoon) beschouwd worden. De gegevens en rekeningen van de cliënt zullen dan gerapporteerd moeten worden aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de Belgische belastingadministratie).

Voor meer informatie over deze nieuwe maatregel en haar gevolgen: