SEPA

ING helpt u om over te stappen naar SEPA (Single Euro Payments Area). Het uiteindelijke doel is een geïntegreerde betaalruimte in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. Concreet betekent het dat betalingen in euro in die landen op dezelfde manier uitgevoerd en ontvangen worden.


 
 • Wat is de impact van SEPA?

  De SEPA-afspraken hebben een impact op zowel bedrijven als consumenten. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje:

  • Bankrekeningen krijgen een IBAN-formaat.
  • De Europese overschrijving vervangt vanaf 1 februari 2014 definitief de binnenlandse overschrijving.
  • De Europese domiciliëring laat toe om met één rekening voor de hele eurozone alle domiciliëringen correct uit te voeren.
 • Wat moet u doen?

  Om vorderingen te innen via de Europese domiciliëring of te betalen via Europese overschrijving: SEPA moeten uw administratie- en boekhoudsystemen XML ondersteunen. Het gebruik van het XML-formaat (ISO 20022) is voor SEPA-betalingen verplicht. Dit is ook belangrijk om betalingen in uw boekhoudsysteem af te punten. Vraag eventueel advies aan uw softwareleverancier.

  Om vorderingen te innen via Europese domiciliëring SEPA: u moet nieuwe processen opzetten voor het beheer van mandaten en voor de archivering en dematerialisering van mandaten. Om over te schakelen naar een standaard Europese domiciliëring SEPA is geen nieuw mandaat nodig. Voor een B2B-mandaat moet u wel uw schuldenaar vragen om een nieuw mandaat te tekenen.

  Om vorderingen te betalen via Europese domiciliëring SEPA: u moet een SEPA-mandaat ondertekenen en terugsturen naar uw leverancier. Belangrijk is dat dit mandaat niet kan geopend worden via Home'Bank, Business'Bank of of Telelink@Isabel. In geval van domiciliëring, zal het rekeningafschrift vermelden dat de debitering gebeurt via een Europese domiciliëring SEPA. Als schuldenaar kunt u zelf uw mandaten beheren en bijvoorbeeld een maximaal bedrag instellen voor een specifiek mandaat.

  Afhankelijk van het type SEPA-mandaat voor de Europese domiciliëring, is er een bijkomende impact:

  • Core (standaard - voor consumenten en niet-consumenten):
   • Bestaande mandaten kunnen gemigreerd worden zonder tussenkomst van u of van de schuldeiser.
   • U kunt terugbetaling aanvragen via het interactieve kanaal of via uw ING-gesprekspartner tot 8 weken na betaling (bij geautoriseerde transacties) of tot 13 maanden bij een ongeldig SEPA-mandaat.
  • Business-to-Business (B2B - enkel voor niet-consumenten):
   • U zult de mandaatgegevens moeten bevestigen door uw bank een ondertekende kopie van het mandaat te bezorgen.
   • U hebt geen recht op terugbetaling.
 • ING adviseert u

  ING geeft u graag advies over eventuele aanpassingen die nodig zijn om efficiënt betalingen uit te voeren in de SEPA-zone. We bieden ook handige instrumenten om de overgang naar SEPA te vergemakkelijken.

  Op ingsepa.com vindt u:

  De impact van SEPA op uw bedrijf? ING zocht het uit en maakt het u gemakkelijk. Lees onze overzichtelijke brochures.

Welke landen behoren tot SEPA? Welke landen behoren tot SEPA?

De eengemaakte Europese betaalruimte of SEPA (Single Euro Payments Area) bestaat momenteel uit 33 landen: de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.


Welke gevolgen heeft SEPA op mijn rapportering? Welke gevolgen heeft SEPA op mijn rapportering?

De migratie naar SEPA heeft gevolgen voor de rapportering. Lees onze uitgebreide brochures voor meer info:


Welke ING-rekeningen (in welke landen) kan ik gebruiken om SEPA-verrichtingen in Isabel 6 en Telelink 6 in te geven? Welke ING-rekeningen (in welke landen) kan ik gebruiken om SEPA-verrichtingen in Isabel 6 en Telelink 6 in te geven?

In Isabel 6 kunt u SEPA-betalingen invoeren via rekeningen (ING-opdrachtgever) in alle landen. Dat kan ook in Telelink 6 via de module “Import/Export”.


Aan welke voorwaarden moet een betaling voldoen om als een Europese overschrijving te worden beschouwd? Aan welke voorwaarden moet een betaling voldoen om als een Europese overschrijving te worden beschouwd?
 • De betaalopdracht moet in euro zijn.
 • De rekening van de opdrachtgever en van de begunstigde moeten in een SEPA-land geopend zijn.
 • Voor de rekening van de opdrachtgever en van de begunstigde moet het IBAN worden gebruikt.
 • Het BIC moet worden vermeld. Vanaf 1 februari 2014 moet u dit niet meer doen voor verrichtingen tussen twee Belgische rekeningen.
 • De kosten moeten worden gedeeld door de opdrachtgever en de begunstigde. De banken rekenen de kosten afzonderlijk en individueel aan.

Mogen mijn XML-betalingsbestanden (SEPA) lege velden bevatten? Mogen mijn XML-betalingsbestanden (SEPA) lege velden bevatten?

Nee. Dat is zeker af te raden, want hierdoor kan het betalingsbestand geblokkeerd worden. U vindt uitvoerige informatie over het XML-bericht voor Europese overschrijvingsopdrachten (versie 3.0) in een brochure van Febelfin (pdf).


Welke opmaakcodes moet ik in mijn XML-betalingsbestand (SEPA )gebruiken om globaal of individueel gedebiteerd te worden? Welke opmaakcodes moet ik in mijn XML-betalingsbestand (SEPA )gebruiken om globaal of individueel gedebiteerd te worden?

U moet de tag <Batchbooking> gebruiken in uw XML-bestand. De opmaakcode <Batchbooking> kan "TRUE", "FALSE" of niet ingevuld zijn.

 • Om de rekening van de opdrachtgever globaal te debiteren, vermeldt u de waarde "TRUE" of vult u niets in (ontbrekende tag).
 • Om de rekening van de opdrachtgever voor elke verrichting individueel te debiteren, vermeldt u de waarde "FALSE".

U vindt uitvoerige informatie over het XML-bericht voor Europese overschrijvingsopdrachten (versie 3.0) in een brochure van Febelfin (pdf).


Kunnen de SEPA-verrichtingen alle dagen van het jaar worden uitgevoerd? Kunnen de SEPA-verrichtingen alle dagen van het jaar worden uitgevoerd?

De SEPA-verrichtingen worden alle werkdagen van de verrekenkamer van de Euro Banking Association (EBA) uitgevoerd. Die verrekenkamer is alle TARGET-dagen geopend: alle dagen behalve zaterdag, zondag, Nieuwjaar, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, kerstdag en 26 december. Voor Belgische overschrijvingen (over STET) gelden de Belgische sluitingsdagen!


Ik heb een dringende Europese overschrijving. Wat moet ik doen? Ik heb een dringende Europese overschrijving. Wat moet ik doen?
 • In het XML-bestand geeft het veld “Prioriteit” aan hoe dringend de verrichting is. De waarde moet “HIGH” zijn om de betaling dringend te laten uitvoeren.
 • Intracompany betalingen krijgen automatisch een dringende uitvoering als in het veld “Category Purpose “ de waarde “INTC” staat.
 • Ook loonbetalingen krijgen automatisch een dringende uitvoering als ze afgeleverd worden in een M-ECT-bestand en als in het veld “Category Purpose” de waarde “SALA” staat.
 • Voor Single SEPA-loonbetalingen is er geen automatische dringende uitvoering. Wilt u dit toch? Dan moet er “HIGH” staan in het veld “Prioriteit”.
 • De overschrijvingen worden dringend uitgevoerd als ze voor het uiterste tijdstip bij de bank van de debiteur aankomen.

Ik wil het formaat van mijn XML-bestanden testen. Wat moet ik doen? Ik wil het formaat van mijn XML-bestanden testen. Wat moet ik doen?

ING biedt u een tool aan waarmee u uw betalingsbestanden in XML-formaat kunt testen en valideren. Vul ING10 in als username en Format10 als password.


Ik wil mijn XML-bestand in productie testen met een klein bedrag (penny test). Wat moet ik doen? Ik wil mijn XML-bestand in productie testen met een klein bedrag (penny test). Wat moet ik doen?

Om de volledige cyclus van een verrichting in productie te testen, raden wij u aan om een klein aantal verrichtingen tussen 2 rekeningen van uw bedrijf te testen met een klein bedrag (penny test). Zo bent u zeker dat uw test in een beveiligde omgeving verloopt, inclusief de intoetsing en de rapportering.

Europese overschrijving

Maak een bestand met 2 betalingen aan en gebruik relevante verwijzingen.

 • Een betaling met vrije mededeling
 • Een betaling met gestructureerde mededeling
 • Met die informatie kan uw dienst Financiën en Boekhouding de rapportering valideren.

  Zodra het bestand is aangemaakt, kunt u het in uw boekhoudsoftware downloaden en zoals een normaal betalingsbestand naar de bank versturen. Het is niet nodig om de bank daarover in te lichten.

  Europese domiciliëring

  Onderteken een mandaat voor het gewenste domiciliëringstype.

  • Core-mandaat: er is geen interactie met een bank nodig.
  • B2B-mandaat: de schuldenaar moet het mandaat bij zijn bank bevestigen.

  Het volledige scenario bestaat uit 2 stappen.

  1. We raden aan om een bestand met 2 betalingen aan te maken met het geschikte domiciliëringstype en het sequentietype "First". Zodra het bestand is aangemaakt, kunt u het in uw boekhoudsoftware downloaden en naar de bank versturen.

   Tip: de niet-uitvoering kan een belangrijk element zijn in de testprocedure. Bij voorkeur hebt u een correct uitgevoerde verrichting en een geweigerde verrichting.

   Een niet-uitvoerbare of onbetaalde verrichting kan nuttig zijn voor de aanmaakprocedure van de rapportering.

  2. De tweede stap bestaat erin een bestand aan te maken met 2 verrichtingen op basis van hetzelfde domiciliëringstype en het sequentietype "Recurrent" voor de domiciliëring die in de eerste stap werd aanvaard. Zodra het bestand is aangemaakt, kunt u het in uw boekhoudsoftware downloaden. Het is niet nodig om de bank daarover in te lichten. Let erop dat u relevante verwijzingen gebruikt om de matching te vereenvoudigen.

  Wat zijn de uiterste tijdstippen voor Europese overschrijvingen? Wat zijn de uiterste tijdstippen voor Europese overschrijvingen?

  Lees alles over de uiterste tijdstippen (pdf).


  Wat is het verschil tussen een Europees Core- en B2B-domiciliëringsmandaat? Wat is het verschil tussen een Europees Core- en B2B-domiciliëringsmandaat?

  Het Core-mandaat kan gebruikt worden door consumenten (privédoeleinden) en niet-consumenten (professionele doeleinden). Dit zijn de belangrijkste kenmerken ervan:

  • De mogelijkheid bestaat om een terugbetaling te vragen tot 8 weken na de betaling en dit zonder enige specifieke reden.
  • Als de betaler betwist dat de schuldeiser een geldig mandaat bezit, kan hij of zij deze betaling terugvorderen tot 13 maanden na de betaling.
  • Het mandaat wordt door de schuldeisers beheerd. De banken hebben geen papieren versie van het mandaat.
  • De bestaande domiciliëringsmandaten (DOM80) kunnen worden omgezet in een SEPA-mandaat zonder tussenkomst van de betaler. De schuldeiser zal voor de migratie het nodige doen en dat aan alle schuldenaars melden.
  • De betaler moet het mandaat niet bij zijn bank bevestigen: een ondertekend en naar de schuldeiser verzonden exemplaar volstaat.

  Het B2B-mandaat kan enkel gebruikt worden door niet-consumenten. Dit zijn de belangrijkste kenmerken ervan:

  • De verrichtingen gelinkt aan het B2B-mandaat geven geen recht op terugbetaling binnen de 8 weken na de invorderingsdatum.
  • De verrichtingen kunnen enkel in geval van fraude worden teruggevorderd. Dit kan tot 13 maanden na de uitvoering van de verrichting. De debiteur moet het mandaat ondertekenen en het naar de schuldeiser sturen. De schuldeiser moet een origineel van het mandaat bewaren en beheren.
  • De betaler moet het mandaat bij zijn bank bevestigen.

  Welke procedure volg ik om in het kader van een Europees Core-domiciliëringsmandaat betalingen toe te staan en te ontvangen? Welke procedure volg ik om in het kader van een Europees Core-domiciliëringsmandaat betalingen toe te staan en te ontvangen?

  Als schuldenaar (betaler)

  • De schuldenaar koopt een goed/dienst bij de leverancier.
  • Indien de schuldenaar zijn leverancier met domiciliëring wilt betalen dient hij dat met zijn schuldeiser regelen.

  Als schuldeiser (leverancier)

  • De schuldeiser verstuurt een contract/factuur en een mandaatformulier naar zijn schuldenaar.
  • De schuldeiser werkt zijn administratie bij en archiveert het mandaat.
  • De schuldeiser verzendt een betalingsverzoek naar zijn bank.

  Welke procedure volg ik om in het kader van een Europees B2B-domiciliëringsmandaat betalingen toe te staan en te ontvangen? Welke procedure volg ik om in het kader van een Europees B2B-domiciliëringsmandaat betalingen toe te staan en te ontvangen?

  Als schuldenaar (betaler)

  • De cliënt koopt een goed/dienst bij de leverancier
  • Als de cliënt zijn of haar leverancier met domiciliëring wilt betalen, moet hij of zij dat met de schuldeiser regelen en contact opnemen met de bank om het mandaat te aanvaarden.

  Als schuldeiser (leverancier)

  • De schuldeiser verzendt een B2B-mandaat naar de betaler.
  • De schuldeiser archiveert en dematerialiseert het mandaat
  • De schuldeiser verzendt een betalingsverzoek naar zijn of haar bank.

  Welke velden zijn verplicht in een Europees domiciliëringsmandaat? Welke velden zijn verplicht in een Europees domiciliëringsmandaat?

  Het mandaatformulier voor een Europese domiciliëring moet de volgende gegevens bevatten:

  • de vermelding dat het om een Core- of B2B-mandaat gaat
  • de wettelijke tekst voor een Core- of B2B-mandaat
  • de gegevens van de schuldeiser (naam, adres en schuldeiseridentificatie)
  • de gegevens van de schuldenaar (naam, adres, IBAN en BIC)
  • de mandaatreferte die het mogelijk maken om opdrachten van dezelfde mandataris aan een specifiek mandaat te koppelen. U bepaalt zelf uw mandaatreferte, met als enige voorwaarde: de referte die aan uw schuldeisersidentificatie verbonden is, moet uniek zijn en mag niet meer dan 35 tekens bevatten. Het is niet mogelijk om dezelfde referte te gebruiken voor de Core- en B2B-mandaten. U moet die unieke referte aan uw schuldenaar meedelen.
  • de vermelding dat het om een eenmalige of terugkerende domiciliëring gaat
  • de beschrijving van het onderliggende contract. Overeenkomstig de richtlijn betreffende de betalingsdiensten (PSD) is het in België wettelijk verplicht om het veld "Beschrijving onderliggend contract " in de sectie "Mandaat Identificatie " toe te voegen.