Opening van een rekening

U bevindt zich in de rubriek Hulp bij de opening van een rekening en niet in onze beveiligde omgeving. Als uw Business'Bank- of Telelink@Isabel-sessie verlopen is, kunt u zich opnieuw aanmelden. Om te vermijden dat uw beveiligde sessie verloopt, klikt u elke vijf minuten op het scherm van uw Business'Bank- of Telelink@Isabel-sessie.

Doel

Met deze online dienst opent u een nieuwe rekening voor een rechtspersoon.

 • Om deze nieuwe rekening te openen, gebruikt u een bestaande referentierekening, die u selecteert.
  De nieuwe rekening die u opent, heeft dezelfde basiskenmerken als de bestaande referentierekening. U bent vrij om de mandaten van de referentierekening ook op deze nieuwe rekening toe te passen.
  De volgende kenmerken blijven ook behouden: het ING-kantoor waar de referentierekening wordt beheerd, de ontvangstwijze van de rekeningafschriften en de zichtbaarheid in Business’Bank of Telelink@Isabel.
 • Als u een rekening wilt openen voor een rechtspersoon die niet op de lijst staat, selecteert u "Rekeningopening voor een nieuwe rechtspersoon". U zult dan automatisch naar onze module voor de opening en het beheer van professionele rekeningen worden omgeleid om uw aanvraag in te dienen.

Mogelijke acties

 • Kies de rechtspersoon voor wie u een nieuwe rekening wilt openen. Om toegang te krijgen tot deze functie, moet u mandataris zijn met handtekeningbevoegdheid, wettelijk vertegenwoordiger of Agent in het kader van een Agent Agreement gesloten met ING.
 • Kies vervolgens het type rekening dat u wilt openen.
  U hebt de keuze uit:
  • een ING Ondernemingsrekening Plus (zichtrekening)
  • een ING Oranje Boekje (spaarrekening)
  • een Groen Boekje (spaarrekening).
 • Als u Privalis hebt (voor juridische beroepen), kunt u kiezen uit:
  • een ING Ondernemingsrekening Plus (zichtrekening)
  • een ING Oranje Boekje (spaarrekening)
  • een Groen Boekje (spaarrekening)
  • een Rubriekrekening Notaris
  • een Zakenrekening
  • een Schuldbemiddelingsrekening
  • een Faillissementsrekening.
 • Klik op "Volgende" om uw keuze te bevestigen. De informatie die u net hebt vermeld, wordt weergegeven op het volgende scherm.
 • Welke types rekening kan ik openen via Business’Bank?

  U kunt een ING Ondernemingsrekening Plus (zichtrekening), een ING Oranje Boekje (spaarrekening) en een Groen Boekje (spaarrekening) openen.

  Als u Privalis hebt (voor juridische beroepen), kunt u ook een Rubriekrekening Notaris, een Zakenrekening, een Schuldbemiddelingsrekening of een Faillissementsrekening openen.

  Als u een rekening in deviezen wilt openen, kies dan op het eerste scherm van deze functie "Rekening in deviezen" in de lijst met types rekeningen die u kunt openen. U gaat dan naar onze module voor de opening en het beheer van professionele rekeningen om uw aanvraag in te dienen.

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner als u een ander type rekening wilt openen.

 • Welke types rekening kan ik via Telelink@Isabel openen?

  U kunt een ING Ondernemingsrekening Plus (zichtrekening), een ING Oranje Boekje (spaarrekening) en een Groen Boekje (spaarrekening) openen.

  Als u een rekening in deviezen wilt openen, kies dan op het eerste scherm van deze functie "Rekening in deviezen" in de lijst met types rekeningen die u kunt openen. U gaat dan naar onze module voor de opening en het beheer van professionele rekeningen om uw aanvraag in te dienen.

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner als u een ander type rekening wilt openen.

 • Wat is een referentierekening?

  Een referentierekening is een van uw bestaande rekeningen waarvan de kenmerken (zoals devies, taal of ontvangstwijze van rekeningafschriften) worden toegepast op de nieuw te openen rekening.

  Klik op “Een rekening kiezen” om uw referentierekening te kiezen. Enkel uw bestaande rekeningen die u als referentierekening kunt gebruiken, worden getoond.

 • De bestaande rekening die ik als referentie wil gebruiken om mijn nieuwe rekening te openen, wordt niet herkend. Wat doe ik?

  Klik op “Een rekening kiezen”. Enkel uw bestaande rekeningen die u als referentierekening kunt gebruiken, worden getoond.

  Enkele voorbeelden van rekeningen die niet bruikbaar zijn als referentierekening:

  • een rekening in deviezen
  • een rekening die werd geopend op de dag zelf
  • een rekening met meer dan 1 houder (behalve als u Privalis hebt)
  • als u een Rubriekrekening Notaris, een Zakenrekening, een Schuldbemiddelingsrekening of een Faillissementsrekening wilt openen, moet de referentierekening eveneens van hetzelfde type zijn als de nieuwe rekening.

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing op de rekening die ik net heb geopend?

  De opening van een nieuwe rekening is altijd onderworpen aan standaardvoorwaarden.

 • Kan ik een rekening openen in een andere munteenheid dan de euro?

 • Kan ik mijn rekening normaal gebruiken na de opening te hebben afgerond?

  Als u de mandaten van de referentierekening hebt toegepast op uw nieuwe rekening, zal deze zichtbaar zijn via dezelfde kanalen als die van de referentierekening. U kunt na maximaal 2 dagen betalingen van en naar nieuwe rekeningen uitvoeren. Als u op uw nieuwe rekening geen mandaten van de referentierekening hebt toegepast, moet u minstens 1 mandaat toevoegen opdat de rekening zichtbaar en bruikbaar wordt via dezelfde kanalen als die van de referentierekening.
  Om een mandaat toe te voegen, kunt u een aanvraag indienen via de functie voor het toevoegen van mandaten via Onthaal > Dagelijks bankieren > Zichtrekeningen en kaarten > Beheer > Rekeningen rechtspersoon > Mandaat op rekening.

 • Mag ik het nieuwe rekeningnummer aan derden meedelen?

  Aangezien u uw rekening pas na maximaal 2 werkdagen kunt gebruiken, raden wij u aan om tot na deze termijn te wachten om het rekeningnummer aan derden mee te delen.

 • Ik heb minstens 1 mandaat op mijn nieuwe rekening. Kan ik onmiddellijk een betaling uitvoeren van en naar mijn nieuwe rekening?

  Nee, om betalingen van en naar uw nieuwe rekening uit te voeren, moet u maximaal 2 werkdagen wachten vanaf de dag van de opening van de rekening.

 • Is mijn nieuwe rekening automatisch zichtbaar in Business’Bank of Telelink Online?

  Ja, uw rekening zal zichtbaar zijn in Business’Bank of Telelink Online zodra u zich opnieuw aanmeldt.

 • Kan ik de net geopende rekening gebruiken als referentierekening?

  Nee, de rekening die u net hebt geopend, zal pas na maximaal 2 werkdagen gebruikt kunnen worden als referentierekening.

 • Kan ik mijn rekening koppelen aan andere gespecialiseerde bankproducten, zoals een pooling of CODA?

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

 • In welk kantoor wordt de rekening die ik net heb geopend beheerd?

  De rekening wordt beheerd in het ING-kantoor dat ook de door u gekozen referentierekening beheert.

 • Is de rekening die ik net heb geopend, automatisch gekoppeld aan mijn bankkaart?

  Nee. Neem indien nodig contact op met uw ING-kantoor .

 • Hoe raadpleeg ik tarieven en reglementen voor mijn nieuwe rekening?

  U kunt de tarieven raadplegen via de volgende link.

 • Hoe wijzig ik de ontvangstwijze van mijn rekeningafschriften?

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

 • Hoe wijzig ik de taal van mijn rekeningafschriften?

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

 • Hoe wijzig ik het verzendingsadres waarop ik mijn rekeningafschriften ontvang?

  Neem contact op met uw ING-gesprekspartner.

 • Hoe kan ik mandaten toevoegen aan mijn nieuwe rekening?

  U kunt aan uw nieuwe rekening mandaten toevoegen met behulp van de functie "Mandaat toevoegen" die meteen beschikbaar is

  • via de bevestigingspagina van de opening van uw nieuwe rekening als deze nog over geen enkel mandaat beschikt
  • of via het menu (link: Onthaal > Dagelijks bankieren > Zichtrekeningen en kaarten > Beheer > Rekeningen rechtspersoon > Mandaat op rekening). U hebt er toegang toe zodra u zich opnieuw aanmeldt bij Business’Bank of Telelink Online.
 • Kan ik een rekening openen voor een bestaande rechtspersoon die nog geen contract heeft met ING België?

  Ja, selecteer "Rekeningopening voor een nieuwe rechtspersoon" en u wordt automatisch omgeleid naar onze module voor de opening en het beheer van professionele rekeningen. U kunt ook contact opnemen met uw ING-gesprekspartner. Neem contact op met uw kantoor om een rekening te openen voor een vennootschap in oprichting of voor een vennootschap die een kapitaalverhoging doorvoert.