Veelgestelde vragen

Toegang
Waar vind ik de dienst "Status en opvolgen betalingen" in mijn menu?
De dienst is beschikbaar via het menu “Mijn zichtrekeningen > Betalen > Status en opvolgen betalingen” in Business’Bank en Telelink Online.
Welke verrichtingen kan ik met deze dienst opvolgen?
U volgt er deze verrichtingen mee op:
 • uitgaande Europese overschrijvingen
 • uitgaande internationale overschrijvingen SEPA
 • invorderingen van Europese domiciliëringen SEPA, met name door u uitgestuurde invorderingen die inkomende fondsen op uw rekening genereren evenals R-verrichtingen gelinkt aan uw invordering (tot 14 dagen nadat de verrichting is uitgevoerd)
Opgelet: u kan enkel de verrichtingen opvolgen die uitgevoerd zijn vanaf Belgische ING-rekeningen.
Wat betaal ik voor deze dienst?
Niets! Deze dienst is volledig gratis voor alle gebruikers van Business’Bank en Telelink Online die minstens consultatierechten hebben op 1 of meer rekeningen.
Wat is het verschil tussen "Opvolging enveloppen" en "Status en opvolgen betalingen"
Via de dienst "Opvolging enveloppen" in Telelink Online en Business’Bank kunt u de verwerking opvolgen van de bestanden die u naar ING hebt verstuurd. De dienst "Status en opvolgen betalingen" toont de status van alle Europese (SEPA) en internationale overschrijvingen en Europese domiciliëringen SEPA ongeacht of deze individueel of per bestand werden aangeleverd. Daarnaast geeft de dienst "Status en opvolgen betalingen" de recentste status van uw verrichting met de reden van de status en een oplossing als die gekend is.
Hoe komt het dat ik deze dienst niet zie?
De dienst is beschikbaar in Business’Bank en/of Telelink Online.

Om de dienst en de verrichtingen te zien, moet u wel minstens consultatierechten hebben op de rekeningen waaraan uw Isabel-abonnement of ING ID gekoppeld is. Als u alleen intoetsingsrechten hebt, zult u de dienst niet kunnen zien.
Hoe komt het dat ik een bepaalde verrichting niet zie?
U kunt enkel de status zien van deze verrichtingen:
 • alle uitgaande Europese overschrijvingen SEPA
 • alle uitgaande internationale overschrijvingen
 • alle invorderingen van Europese domiciliëringen SEPA
 • Het is niet mogelijk om de status op te volgen van verrichtingen die uitgevoerd zijn vanaf rekeningen die geen Belgische ING-rekeningen zijn.
 • De verrichtingen zijn enkel zichtbaar als de rekening waarop de verrichtingen van toepassing zijn, in uw Business’Bank of Telelink Online zichtbaar is. Als u rekeningen wilt toevoegen, neemt u contact op met uw kantoor of uw relatiebeheerder.
 • De verrichtingen zijn enkel zichtbaar als u de juiste rechten hebt.
 • De dienst “Status en opvolgen betalingen” geeft enkel een overzicht van de verrichtingen/groepen van verrichtingen die succesvol naar ING zijn verstuurd. De verrichtingen die via Business’Bank of Telelink Online zijn ingevoerd (behalve via het opladen en doorsturen van bestanden) en nog wachten op (een) bijkomende handtekening(en), zijn niet zichtbaar tot er voldoende getekend is.
 • De dienst toont de resultaten van verrichtingen verstuurd:
  • binnen de voorbije maand voor onderbroken verrichtingen
  • in de voorbije 13 maanden voor lopende verrichtingen
  • in de voorbije 2 weken voor uitgevoerde verrichtingen.
Hoe komt het dat ik niet al mijn rechtspersonen in het keuzemenu terugvind?
U vindt enkel de rechtspersonen en professionele gebruikers terug waarvoor u minstens raadplegingsrechten op minstens 1 rekening hebt gekoppeld aan uw Isabel-abonnement of ING ID.
Waarom moet ik een rechtspersoon en/of rekening selecteren?
In specifieke gevallen, vragen we om 1 rechtspersoon en/of rekening te selecteren als u voor meerdere rechtspersonen rekeningen hebt. Zo kunnen we uw gegevens snel en overzichtelijk weergeven. U ziet dan enkel de verrichtingen van de geselecteerde rechtspersoon/professionele gebruiker en/of rekening.
Welke niveaus van verrichtingen zijn er?
We maken een onderscheid tussen individuele verrichtingen en groepen van verrichtingen (zoals envelop, mail, batch). In het overzichtsscherm kunt u via de optie "Details" naar het onderliggende niveau gaan.
 • Als het om een groep van verrichtingen gaat (envelop, mail, batch), kunt u naar de overzichtspagina gaan met daarin alle verrichtingen van deze groep met een specifieke status. Als u de details van een individuele verrichting binnen deze groep wilt zien, klikt u op “Info verrichting”. Voor de details van uw groep van verrichtingen klikt u op “Info groep”. Voor een overzicht van alle betalingen binnen een specifieke groep, onafhankelijk van hun status, klikt u op de link “Toon alle verrichtingen”. Er verschijnt dan een nieuw scherm met alle verrichtingen van de groep.
 • Als het om een individuele verrichting gaat, kunt u de details van deze individuele verrichting direct raadplegen.
 • Als de groep van verrichtingen (nog) niet gekend is, kunt u enkel de details van uw groep van verrichtingen raadplegen.
Hoe lang zijn mijn verrichtingen zichtbaar?
De duur dat verrichtingen of groepen van verrichtingen zichtbaar blijven, hangt af van het feit of ze onderbroken, in verwerking of uitgevoerd zijn.

Onderbroken

U ziet de verrichtingen of groepen van verrichtingen:

 • van de voorbije 31 dagen (1 maand) die in afwachting zijn (de verrichting wordt nagekeken en verwerkt als alle gegevens kloppen)
 • van de voorbije 14 dagen (twee weken) die geweigerd of geannuleerd zijn, met een vertraging van maximaal 10 minuten op de laatste status

In behandeling

U ziet:

 • de Europese (SEPA) en internationale overschrijvingen van de voorbije 403 dagen (13 maanden) met een toekomstige uitvoeringsdatum,
 • de Europese domiciliëringen SEPA van de voorbije 186 dagen (6 maanden) met een toekomstige uitvoeringsdatum,
 • de verrichtingen of groepen van verrichtingen van de voorbije 31 dagen (1 maand) die in verwerking of niet beschikbaar zijn met een vertraging van maximaal 10 minuten op de laatste status.

Uitgevoerd

U ziet alle uitgevoerde verrichtingen of groepen van verrichtingen:

 • van de voorbije 14 dagen (twee weken), met een vertraging van maximaal 10 minuten op de laatste status.
 • de Europese domiciliëringen SEPA van de voorbije 186 dagen (6 maanden) met een toekomstige uitvoeringsdatum,
 • de verrichtingen of groepen van verrichtingen van de voorbije 31 dagen (1 maand) die in verwerking of niet beschikbaar zijn met een vertraging van maximaal 10 minuten op de laatste status.
Status
Waar vind ik welke verrichtingen terug?

Het scherm toont 3 verschillende tabs: “Onderbroken”, “In behandeling” en “Uitgevoerd”.

Alle verrichtingen of groepen van verrichtingen hebben een specifieke status. Afhankelijk van de status kunt u ze onder de verschillende tabs terugvinden. Als u de status van een specifieke verrichting of groep van verrichtingen wilt terugvinden, gebruikt u best de zoekfunctie.

Waar vind ik mijn onderbroken verrichtingen?

Alle verrichtingen of groep(en) van verrichtingen die onderbroken zijn, ziet u onder de tab “Onderbroken”.

Deze verrichtingen of groep(en) van verrichtingen hebben een van deze statussen:

 • In afwachting: er is een probleem met de verrichting of groep van verrichtingen.
 • Geweigerd: de verrichting of groep van verrichtingen is door ING geweigerd.
 • Geannuleerd: de verrichting of groep van verrichtingen is op uw verzoek door ING geannuleerd.

Geannuleerd: de verrichting of groep van verrichtingen is op uw verzoek door ING geannuleerd.

Waar vind ik mijn verrichtingen die in behandeling zijn?

Alle verrichtingen of groep(en) van verrichtingen die in behandeling zijn, ziet u op de tab "In behandeling"

Deze verrichtingen of groep(en) van verrichtingen hebben een van deze statussen:

 • Toekomstige uitvoering: de verrichting of groep van verrichtingen wordt op de gekozen uitvoeringsdatum uitgevoerd.
 • Niet beschikbaar: voor deze verrichting of groep van verrichtingen kunnen we momenteel geen verdere status informatie geven.
 • In verwerking: de verrichting of groep van verrichtingen wordt momenteel verwerkt.

Meer informatie over de specifieke status van een verrichting vindt u in het detail scherm.

Opgelet: voor een gegroepeerde debitering (global debit) met een toekomstige uitvoeringsdatum, toont het overzichtscherm niet de groep, maar alle verrichtingen individueel, en dit tot de toekomstige uitvoeringsdatum bereikt is.

Waar kan ik mijn uitgevoerde verrichtingen terugvinden?

Al uw uitgevoerde verrichtingen vindt u terug onder de tab “Uitgevoerd”.

Hier ziet u alle verrichtingen of groepen van verrichtingen die ING heeft verwerkt. Kijk op uw rekeningafschriften voor meer informatie.

Wat betekenen de verschillende statussen?
 • In afwachting: er is een probleem met de verrichting of groep van verrichtingen.
 • Geweigerd: de verrichting of groep van verrichtingen is door ING geweigerd.
 • Geannuleerd: de verrichting of groep van verrichtingen is op uw verzoek door ING geannuleerd.
 • Toekomstige uitvoering: de verrichting of groep van verrichtingen wordt op de gekozen uitvoeringsdatum uitgevoerd.
 • Niet beschikbaar: voor deze verrichting of groep van verrichtingen kunnen we momenteel geen verdere status informatie geven.
 • In verwerking: de verrichting of groep van verrichtingen wordt momenteel verwerkt.
 • Uitgevoerd: de verrichting of groep van verrichtingen is door ING verwerkt.
Onder de tab “Onderbroken” zie ik (groepen van) verrichtingen die ik niet had verwacht. Hoe kan dat?

Mogelijk ziet u onder de tab “Onderbroken” een groep van verrichtingen met een type verrichting dat niet door deze opvolgingstool wordt ondersteund. In dat geval heeft er zich een probleem voorgedaan bij de uitsplitsing van uw bestand waardoor ING het type verrichting niet kan herkennen. De verrichtingen worden toch ter informatie getoond.

Scherminformatie
Wat betekenen de volgende kolommen:
 • Onderbroken/In behandeling/Uitgevoerde verrichtingen/groep: dit is het aantal verrichtingen van een groep dat onderbroken, in behandeling of uitgevoerd is ten opzichte van het totale aantal verrichtingen in de groep. Als het om een individuele verrichting gaat, zal er “1” staan. Als het aantal verrichtingen ongekend is, zal er in deze kolom “ongekend” staan.
 • Verzenddatum: dit is de datum waarop de bank uw bestand heeft ontvangen.
 • Rekeningen: de naam en het rekeningnummer. Voor individuele verrichtingen worden beide partijen weergegeven. Voor groepen van verrichtingen wordt enkel de naam van de opdrachtgever getoond.
 • Bedrag: voor individuele verrichtingen ziet u hier het bedrag van de individuele verrichting. Voor een groep van verrichtingen is dit het totaalbedrag van de groep (onafhankelijk van de status). Het bedrag kan ook ���0” zijn.
 • Munteenheid: dit is de munteenheid van de verrichting of groep van verrichtingen.
 • Type verrichting: hier worden het type product en type categorie weergegeven.
  • Type product: Europese (SEPA) of internationale overschrijving, Europese domiciliëring (SEPA) of MIX als de groep meer dan 1 product bevat.
  • Type categorie: voor Europese domiciliëring SEPA is dit B2B of Core, voor uitgaande overschrijvingen is dit SALA, INTC, TREA, SUPP, TAXS, SSBE, DIVI, INTE of PENS.
 • Status: hier ziet u de status van de verrichting.
Wat betekent “Niet gekend” in de eerste kolom?

Er zijn twee mogelijke redenen:

 • het aantal verrichtingen van deze groep is nog niet gekend. De groep van verrichtingen moet nog verder worden verwerkt door onze systemen.
 • er is een probleem opgetreden waardoor de verwerking van de verrichting of de groep van verrichtingen is gestopt terwijl het aantal verrichtingen nog niet gekend was. Indien nodig neemt ING contact met u op.
Hoe komt het dat ik 0 zie in de kolom "Bedrag"?

Als een individuele verrichting vertrouwelijk is (bv. salarisbetalingen) wordt het bedrag niet getoond (bedrag is 0). Als een groep van verrichtingen vertrouwelijk is, ziet u wel het totaalbedrag maar nooit het bedrag van de individuele verrichting.

Voor internationale verrichtingen kunt u expliciet vragen om voor een specifieke rekening geen detailinformatie te tonen (parameter 36). In de kolom “Bedrag” ziet u dan ook 0.

Als u bijgevolg een zoekopdracht uitvoert voor dit type verrichting, moet u zoeken op "Bedrag" 0.

Hoe komt het dat het aantal verrichtingen verschilt als ik naar een andere pagina doorklik?

Als u naar een andere pagina gaat, worden de gegevens vernieuwd. De verwerking van de verrichtingen door onze systemen wordt tijdens uw sessie in realtime (met een vertraging van maximaal 10 minuten) doorgeven. Daarom is het mogelijk dat u op verschillende tijdstippen verschillende statusinformatie krijgt.

Wat is de Groep-ID?

De Groep-ID is de ID die de ING-systemen aan een groep van verrichtingen geven. Deze ID bestaat uit 8 cijfers die de bestand-ID aangeven, gevolgd door 3 cijfers die de bestandsvolgorde weergeven (xxxxxxxx/yyy).

Welke referentie wordt er getoond?
 • Voor Europese verrichtingen (SEPA) tonen we voor alle (groepen van) verrichtingen de end2end-referentie van de klant.
 • Voor internationale overschrijvingen tonen we:
  • voor een gegroepeerde debitering (global debit) de H-referentie (referentie van de statement for execution).
  • voor verrichtingen gekoppeld aan een gegroepeerde debitering (global debit) de klantreferentie (tag 20 voor MT101 en klantreferentie voor CIRI-bestanden).
  • voor individuele verrichtingen de klantreferentie (tag 20 voor MT101 en klantreferentie voor CIRI-bestanden) of de H-referentie (voor verrichtingen die gecreëerd zijn via Business’Bank of Telelink Online).
Wat is het verschil tussen verzenddatum, gewenste uitvoeringsdatum en uitvoeringsdatum?

Verzenddatum: de datum waarop de bank uw bestand heeft ontvangen.

Gewenste uitvoeringsdatum: de door u gevraagde

 • uitvoeringsdatum voor een Europese (SEPA) of internationale overschrijving
 • vervaldag van uw Europese domiciliëring SEPA
 • debetvalutadatum van uw internationale overschrijving.

Uitvoeringsdatum: datum waarop uw verrichting door de bank is uitgevoerd.

Ik vind mijn verrichting met een gewenste uitvoeringsdatum niet terug. Hoe komt dat?

Het sorteren van verrichtingen gebeurt op verzenddatum. Als u naar (een groep van) verrichtingen zoekt, moet u dus kijken naar de datum waarop u het bestand hebt verzonden. U kunt ook makkelijk verrichtingen vinden met de zoekfunctie.

Hoe komt het dat ik een lege kolom zie?

Er zijn twee mogelijke redenen:

 • u hebt deze gegevens niet ingevuld
 • de informatie is (nog) niet gekend. Dat betekent dat de verrichting nog verder wordt verwerkt door onze systemen, of dat er zich een probleem heeft voorgedaan waardoor de verwerking van de verrichting of groep van verrichtingen is gestopt.
Wat betekenen de verschillende categorieën?

De betekenis van de categorieën en andere gebruikte afkortingen vindt u in de woordenlijst aan het einde van dit document.

Zoeken
Hoe kan ik makkelijk een specifieke verrichting of groep van verrichtingen opzoeken?

U vindt snel een specifieke verrichting door de zoekfunctie te gebruiken. U opent het zoekscherm door in de overzichtspagina rechtsboven op “Zoek” te klikken.

Wij raden aan om het bedrag in te vullen, bij voorkeur in combinatie met de rekening van de opdrachtgever of de begunstigde.

Het zoekresultaat bevat alle mogelijke verrichtingen die aan de opgegeven criteria voldoen. Als de gevonden verrichtingen tot een groep behoren, wordt de groep weergegeven. In dat geval kunt u de individuele verrichting terugvinden door de groep te openen.

Hoe vind ik alle verrichtingen binnen een specifieke groep, onafhankelijk van hun status?

In het overzichtsscherm van alle individuele verrichtingen met een specifieke status binnen een groep van verrichtingen, kunt u op “Toon alle verrichtingen” klikken. Dan verschijnt een nieuw scherm met alle verrichtingen van de groep, ongeacht hun status.

Hoe kan ik makkelijk zoeken op een salarisverrichting?

Om specifieke salarisverrichtingen op te zoeken, moet u zoeken op bedrag 0 bij voorkeur in combinatie met andere zoekcriteria.

Opgelet: de zoekresultaten kunnen ook internationale verrichtingen bevatten voor rekeningen waarvoor u hebt aangegeven dat u geen detailinformatie wilt (ook bedrag 0).

Ik heb een probleem met een verrichting. Hoe weet ik dat ING bezig is met dit probleem of dat ik zelf contact moet opnemen?

Controleer eerst het detailscherm van uw verrichting. Tenzij anders vermeld in het statusbericht hoeft u geen contact op te nemen met ING.

Woordenlijst
Afkorting Betekenis en uitleg
Producten
EDD Europese Domiciliëring SEPA
ECT Europese overschrijving SEPA
IP Internationale overschrijving
Categorieën
B2B Business to Business (verrichtingen tussen professionele gebruikers)
Core Europese domiciliëring SEPA voor iedereen (particulieren en ondernemingen)
SALA Salary Payment
TREA Treasury Payment
SSBE Social security and benefits
INTC IntraCompanyPayment
DIVI Dividend
INTE Interest
PENS PensionPayment
SUPP SupplierPayment
TAXS TaxPayment
TREA TreasuryPayment
Andere
MIX Een groep van verrichtingen dat verschillende types van verrichtingen bevat
CIRI Belgisch formaat (niet- SEPA) voor binnenlandse en internationale verrichtingen.