ECONOMIE

03 juli 2017

Is België nog altijd aantrekkelijk voor internationale ondernemingen?


Marcel Claes

Algemeen directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België liet een studie uitvoeren over de aantrekkelijkheid van België als bestemming voor internationale ondernemingen. Is België een Europese toplocatie? Een interview met Marcel Claes, de algemeen directeur.

Nieuwe Europese vestigingen in België vandaag: droom of werkelijkheid?

In het verleden lieten internationale bedrijven hun oog op België vallen omwille van de inherente sterke punten, zoals een uitstekende ligging voor markttoegang, de nabijheid van EU-instellingen en de kwaliteit van de werkkrachten. Toch kan België niet langer op zijn lauweren rusten, gezien politieke en economische veranderingen wereldwijd bedrijven ertoe aanzetten om hun ecologische voetafdruk als onderneming opnieuw te beoordelen.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België wilde nagaan of België nog steeds een aantrekkelijke bestemming voor internationale ondernemingen is. Het onderzoek bracht 70 volledig ingevulde antwoorden op van internationale bedrijven met een Europese vestiging als draaischijf in België. Alles samen stellen die bedrijven meer dan 33.800 mensen in België tewerk. Bedrijven uit de VS vormden 81% van de respondenten.

"De unieke ligging van België in hartje Europa is ideaal binnen de context van een veranderende wereld."

Het hoofdresultaat van de studie? Wanneer er in België een beslissingscentrum van de onderneming is gevestigd, nemen de kansen van deze bedrijven om investeringen te ontvangen aanzienlijk toe. “Onze bedoeling was om aan te tonen hoe belangrijk plaatselijke vestigingen zijn voor de Belgische economie, en voor het land in het algemeen. De unieke ligging van België in hartje Europa is ideaal binnen de context van een veranderende wereld. Vandaag is het meer dan ooit het ideale moment om België te herprofileren als een draaischijf bij uitstek voor regionale vestigingen”, legt Marcel Claes uit.

Waarom investeren in regionale vestigingen en beslissingscentra?

Investeren in regionale vestigingen en beslissingscentra betekent voor beide partijen een win-win. “Eerst en vooral is er een onmiddellijk effect op het tewerkstellingspercentage. Regionale vestigingen creëren jobs. Maar er is ook een zeer sterk spillover-effect. Bijna twee derde van de respondenten gaven aan dat de locatie van hun regionale vestigingen belangrijk is voor beslissingen over investeringen. Wanneer een internationale onderneming een regionale vestiging opent, zijn de kansen groot dat er in de toekomst investeringen zullen volgen.”

De onderneming rijft ook de voordelen van een regionale hoofdvestiging overzee binnen. “Een beslissingscentrum heeft een strategisch voordeel wanneer het aankomt op het toekennen van resources: zij weten hoe het in het land zit, hoe de dingen in hun werk gaan en wat de uitdagingen zijn die een bepaalde regio het hoofd moet bieden. Dit is een onschatbare troef voor elk internationaal bedrijf.”

“Na het openen van onze Europese vestiging te Brussel in 1996, hebben we vele, doelgerichte investeringen uitgevoerd, waaronder de overname van Kiala in 2012. Dit was een doorbraak voor UPS en bracht ons ertoe om het Kiala-model naar vele andere landen uit te breiden.”

– Karl Haberkorn, Managing Director, UPS België

België als Europese toplocatie: optimistische kijk op de toekomst

De studie toont aan dat de meeste regionale vestigingen tevreden zijn over hun huidige situatie in België en optimistisch zijn over hun toekomst in dit land. Een derde is immers van plan om hun activiteiten in het land gedurende de komende vijf jaar uit te breiden. Hun groei is in hoofdzaak te danken aan fusies en overnames, de internationale economische context en het talentenaanbod in België.

De regionale kantoren die in België zijn gevestigd, vertonen een sterke strategische waarde: meer dan 80% van hen voeren het algemene beheer, en concentreren zich op human resources, boekhouding, marketing, treasury en financiën. Vanuit hun basis in België coördineren de regionale hoofdvestigingen de EMEA-regio (35%), Europa (16%) en de Benelux (14%).

Troef voor internationale ondernemingen? Meertalige, hoogwaardige werkkrachten

“België is een zeer interessante locatie voor buitenlandse investeerders. En terecht. Het meertalige, hoogopgeleide personeel is natuurlijk een belangrijke reden. Andere factoren zijn de stabiele economische omgeving, de beschikbare werkkrachten, de nabijheid van internationale instellingen en de sterke band met de Europese markt. De combinatie van dit alles maakt van België een zeer goede locatie voor een regionale hoofdvestiging.” Naast deze factoren zijn vaak genoemde voordelen door respondenten die een vestiging in België starten: de competitieve vastgoedmarkt, de levenskwaliteit en de sterke financiële infrastructuur.

“Voor Altair Global is België de juiste locatie voor onze RHQ: vlotte toegang tot andere landen en Altair-kantoren en klanten in heel Europa, maar ook HQ's van andere bedrijven in België en meertalig personeel.”

– Walter Vermeeren, Senior Vice President EMEA, Altair Global

Verbeter de belastingstelsels

De meeste bedrijven die een regionale hoofdvestiging in België hebben, zijn van plan om er te blijven en verder te groeien. 19% verwacht echter om de komende drie jaren af te slanken en 7% van alle respondenten gaven aan dat de hoofdvestiging van hun bedrijf al naar een naburig land was verhuisd, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Luxemburg of Nederland.

Het onderzoek wijst uit dat de meeste bedrijven hun Belgische vestiging sluiten ofwel niet plannen om er een te openen omwille van herstructurering en de internationale economische context. “Het zou onzorgvuldig zijn om de internationale economische context in deze vergelijking te negeren. Uiteindelijk is dit een factor die andere landen evenveel als België aanbelangt. Maar we kunnen niet aan het Belgische belastingstelsel voorbijgaan. Wij zijn van mening dat de regering de inkomstenbelasting van ondernemingen moet hervormen, en internationale belastingovereenkomsten met andere landen moet creëren.”

Een andere belangrijke factor die leidt tot de lichtjes tanende aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeerders is de ongunstige arbeidsmarkt. “De hoge arbeidskost is de belangrijkste factor, vooral dan voor hoog gekwalificeerde werknemers. Voor minder betaalde jobs is de kloof met andere landen zo goed als onbestaand.”

Maak België opnieuw aantrekkelijk als Europese toplocatie

Het belangrijkste besluit van deze studie? Dat het van fundamenteel belang is om België opnieuw op de internationale kaart te brengen. De studie benadrukt de unieke positie van het land als een uitstekende locatie voor een internationale hoofdvestiging. “De regering moet België actief promoten als toplocatie in Europa voor regionale vestigingen of een beslissingscentrum. En we moeten voordeel halen uit de gelegenheden die zich voordoen, zoals de nakende brexit. Heel wat Europese hoofdvestigingen bevinden zich momenteel in Londen en twee derde van de respondenten benadrukte het belang om een locatie in de Europese Unie te hebben. Hier ligt absoluut een zeer mooie opportuniteit.”

Meer weten?