Economie

11 juli 2016

Economische update: Brexit

Elke maand nemen onze economisten de macro-economische situatie onder de loep. Daarbij analyseren ze de impactvolle gebeurtenissen van de afgelopen maand en bespreken ze de mogelijke gevolgen.

Wat te onthouden voor deze maand?
  • Het resultaat van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (VK) zal mogelijk niet alleen de economie van Groot-Brittannië en de EU ontwrichten, maar ook het economische beleid waarover een akkoord werd bereikt in het kader van de financiële crisis.
  • Het referendum heeft aan het licht gebracht dat de gemiddelde kiezer zich niet begrepen voelt door de Britse politieke elite en dat die elite niet in staat is om een antwoord te bieden op de angst voor de migratiestromen, de stagnering van de inkomens en de ongelijkheid.
  • Het economische scenario zal sterk afhankelijk zijn van de manier waarop de politici de scheiding tussen het VK en de EU aanpakken.
  • Ons basisscenario is dat beide partijen in eerste instantie een vriendschappelijke scheiding zullen proberen te regelen. Maar dat kan een langdurig proces worden en politieke strubbelingen in het VK en de EU kunnen het vertrouwen nog schaden.

Meer weten? Lees het volledige rapport.