Economie

07 mei 2017

Eurozone Quaterly


Deze trimestriële publicatie is het gezamenlijke werk van de economen van het eurozone-team van het departement Economic Research van ING Groep. Het bevat de voor uitzichten van ING voor de belangrijkste eurolanden, alsook een speciaal topic over de eurozone als geheel en een bladzijde over de Europese residentiële vastgoedmarkt.

Eerste tekenen van opluchting

De politieke risico’s in de eurozone nemen geleidelijk af en dit kan de economische groei stimuleren. De economische cyclus is positief georiënteerd en profiteert van de lage rente, de zwakke euro en de sterke binnenlandse vraag. Deze positieve ontwikkeling zou de ECB er kunnen toe aanzetten om het beleid van kwantitatieve versoepeling af te zwakken. Dit is echter nog niet voor vandaag, aangezien niet alles rooskleurig is. De hoge werkloosheid en overheidsschuld blijven centrale kwesties.

Lees de volledige studie

De volledige studie kunt u hier lezen.

Meer info?

Volg onze economische updates op onze pagina.