Economie

8 mei 2017

Verkiezingen in Frankrijk: resultaat van de tweede ronde en impact op de financiële markten


Luc Charlier

Investment Office ING

Zelden heeft een electorale kalender de financiële markten zo in de ban gehouden. De voorbije jaren waren de obligatie-inkoopprogramma’s van de centrale banken relevanter geworden voor de financiële markten dan politieke programma’s.

Maar dit is veranderd sinds het Brexit referendum in juni vorig jaar, de Amerikaanse verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november en het Italiaanse grondwettelijk referendum in december (dat slecht afliep voor premier Renzi). De financiële markten moeten immers rekening houden met kiezers die neigen naar meer nationalisme en protectionisme.

De eurozone ontsnapt niet aan deze tendensen, en dat zaait twijfel bij de belegger. Het politieke landschap evolueert in heel wat landen aan snel tempo en de traditionele tegenstelling tussen links en rechts wordt in vraag gesteld.

Nadat de Nederlandse kiezer de populistische ideeën van Geert Wilders in maart de rug toekeerde hebben de Fransen nu hetzelfde gedaan door Emmanuel Macron te verkiezen als nieuwe president, ten koste van de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen.

Deze keuze rechtvaardigt een behoud van onze huidige beleggingsstrategie, waarin onze voorkeur uit blijft gaan naar aandelen boven obligaties.

Onze visie

Ook al werden de verkiezingen gekenmerkt door een lage opkomst en heel wat onbesliste kiezers, toch kan de overwinning van Macron en zijn centrumbeweging ‘En Marche’ als positief bestempeld worden voor risicovolle financiële activa. In grote lijnen wil Macron de arbeidswetgeving versoepelen, de fiscale druk op arbeid verlichten, de overheidsuitgaven ietwat verlagen en de overheidsinvesteringen verhogen. Ook staat hij voor een verdere integratie van de eurozone met meer ambitie op het vlak van investeringsuitgaven.

Bij de Franse parlementsverkiezingen in juni zal Macron waarschijnlijk geen meerderheid halen. Dit kan het doorvoeren van zijn hervormingen bemoeilijken. Hoewel dit voor wat instabiliteit kan zorgen verwachten onze economen dat Macron’s voorgestelde hervormingen toch voor een lichte groeiversnelling en een stabilisering van de Franse schuldgraad zullen zorgen.

Dit is een goede zaak voor de beurs. Zeker in de eurozone en de groeilanden kunnen aandelen profiteren van een aantrekkende productieactiviteit, die sinds bijna zes jaar niet meer zo dynamisch is geweest. Ook de verwachtte toename van de inflatie, het herstel van de winstgroei en de lage volatiliteit kunnen deze activaklasse ondersteunen.

Ook grondstoffen (met name industriële metalen) kunnen hiervan meeprofiteren, zeker nu het probleem van wereldwijde overproductie van grondstoffen eindelijk opgelost lijkt.

Franse overheidsobligaties zullen waarschijnlijk kunnen profiteren van een krimpende risicopremie. Maar over het algemeen blijven we voorzichtig tegenover overheidsobligaties (behalve deze van groeilanden in harde munt), waarvan het rendement het risico op een stijgende rente onvoldoende compenseert.

bedrijfsobligaties ogen eerder duur. De tijden van uiterst soepel geldbeleid zijn immers voorbij. Met de kleine renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank is een nieuwe periode ingeluid voor de centrale banken. Deze periode zal gekenmerkt worden door gaandeweg stijgende beleidsrentes en krimpende balanstotalen.

De euro kan profiteren van een dergelijke normalisering van het monetair beleid. Ook het wegebbende politieke risico in de eurozone pleit voor een zekere appreciatie van de euro.

Meer info?

Volg onze economische updates op onze pagina.