CashReserve
Geldreserve

ING Geldreserve

Een reserve op uw zichtrekening voor onvoorziene kosten

Onverwachte uitgaven? Geen probleem: met de ING Geldreserve beschikt u over een reserve van 1.250 euro of meer om onder nul te gaan op uw zichtrekening. Ideaal als u even meer geld nodig hebt!

 • Onder nul gaan

  U mag geld van uw zichtrekening opnemen tot de maximumlimiet van uw geldreserve bereikt is. Makkelijk en handig!

 • Vanaf 1.250 euro

  U bepaalt zelf het maximumbedrag van uw geldreserve, met een minimum van 1.250 euro.

 • Vrije terugbetaling

  U beslist zelf in welk tempo u uw geldreserve* terugbetaalt.

 • Geen kosten

  U betaalt alleen interesten op het negatieve saldo. Zolang u uw geldreserve niet gebruikt, betaalt u niets!

 • *U bent wettelijk verplicht om de reserve minstens eenmaal per jaar volledig aan te zuiveren voor een bedrag tot 3.000 euro en minstens eenmaal om de 5 jaar voor een bedrag hoger dan 3.000 euro.


De ING Geldreserve is gekoppeld aan uw ING-zichtrekening. U kunt ermee onder nul gaan op uw ING-zichtrekening tot het toegestane maximum.

Bent u een meerderjarige natuurlijke persoon? Houder van een zichtrekening voor privédoeleinden? Dan kunt u een geldreserve aanvragen ... en dus uw budget flexibeler beheren om onverwachte uitgaven op te vangen.

U betaalt alleen interesten op het negatieve saldo. Hebt u een geldreserve geopend maar gaat u nooit onder nul op uw rekening? Dan kost uw reserve u niets!

En de terugbetalingen? U beslist zelf hoeveel en wanneer u terugbetaalt. U beheert uw reserve dus in uw eigen tempo. Enige beperking: de wet schrijft voor dat u uw ING Geldreserve minstens eenmaal per jaar helemaal moet terugbetalen voor bedragen lager dan of gelijk aan 3.000 euro. Boven die som moet u het negatieve bedrag op uw zichtrekening om de 5 jaar volledig terugbetalen.

Online

Via onze site www.ing.be, in Home'Bank of in uw kantoor.

Vraag uw reserve aan
In Home’Bank

Voor een snellere aanvraag

Vraag uw reserve aan
In het kantoor

Wanneer het u past

Maak een afspraak

U kiest:

Daarna neemt u vrij geld op van uw zichtrekening tot de maximumlimiet van uw ING Geldreserve bereikt is.