CashReserve
Geldreserve

ING Geldreserve

Een reserve op uw zichtrekening voor onvoorziene kosten

Onverwachte uitgaven? Geen probleem: met de ING Geldreserve beschikt u over een reserve van 1.250 euro of meer om onder nul te gaan op uw zichtrekening. Ideaal als u even meer geld nodig hebt!

 • Onder nul gaan

  U mag geld van uw zichtrekening opnemen tot de maximumlimiet van uw geldreserve bereikt is. Makkelijk en handig!

 • Vanaf 1.250 euro

  U bepaalt zelf het maximumbedrag van uw geldreserve, met een minimum van 1.250 euro.

 • Vrije terugbetaling

  U beslist zelf in welk tempo u uw geldreserve* terugbetaalt.

 • Geen kosten

  U betaalt alleen interesten op het negatieve saldo. Zolang u uw geldreserve niet gebruikt, betaalt u niets!

 • *U bent wettelijk verplicht om de reserve minstens eenmaal per jaar volledig aan te zuiveren voor een bedrag tot 3.000 euro en minstens eenmaal om de 5 jaar voor een bedrag hoger dan 3.000 euro.


De ING Geldreserve is gekoppeld aan uw ING-zichtrekening. U kunt ermee onder nul gaan op uw ING-zichtrekening tot het toegestane maximum.

Bent u een meerderjarige natuurlijke persoon? Houder van een zichtrekening voor privédoeleinden? Dan kunt u een geldreserve aanvragen ... en dus uw budget flexibeler beheren om onverwachte uitgaven op te vangen.

U betaalt alleen interesten op het negatieve saldo. Hebt u een geldreserve geopend maar gaat u nooit onder nul op uw rekening? Dan kost uw reserve u niets!

En de terugbetalingen? U beslist zelf hoeveel en wanneer u terugbetaalt. U beheert uw reserve dus in uw eigen tempo. Enige beperking: de wet schrijft voor dat u uw ING Geldreserve minstens eenmaal per jaar helemaal moet terugbetalen voor bedragen lager dan of gelijk aan 3.000 euro. Boven die som moet u het negatieve bedrag op uw zichtrekening om de 5 jaar volledig terugbetalen.

In het kantoor

Wanneer het u past

Maak een afspraak

U kiest:

Daarna neemt u vrij geld op van uw zichtrekening tot de maximumlimiet van uw ING Geldreserve bereikt is.