Home Loan
Woning

ING Hypothecair Krediet

Vaste of variabele rentevoet? Aan u de keuze!

Wat verkiest u voor uw vastgoedlening? De zekerheid van een vaste rentevoet? Of het marktverloop volgen met een variabele rentevoet? ING helpt u de formule te kiezen die het beste aan uw wensen en project is aangepast!

Het ING Hypothecair Krediet is een krediet op lange termijn dat bestemd is om een vastgoedproject te financieren.

Het ING Hypothecair Krediet is bedoeld voor alle particulieren, natuurlijke personen, die gewoonlijk in België verblijven en een vastgoedproject willen financieren dat hoofdzakelijk voor privégebruik bestemd is.

Maak vrijblijvend een berekening van uw hypothecaire krediet. .

Zodra de verkoopakte bij de notaris verleden is, gaat uw lening officieel van start en kunt u rechtstreeks in Home’Bank een aantal aspecten van dit hypothecaire krediet zelf beheren:

 • Een geldschijf opvragen. Hebt u geld nodig voor de bouw of verbouwing van uw woning? Scan uw facturen of attesten en ga in Home’Bank naar 'Mijn leningen' om ze ons door te sturen. Als alles in orde is, wordt het geld zo snel mogelijk op uw rekening gestort.
 • Documenten en attesten aanvragen. Hebt u een kopie van uw fiscaal attest, aflossingstabel, aanbodbrief of basisattest nodig? Of wilt u een document door ING laten invullen of een door ING ondertekend attest aanvragen? Download uw documenten hier in een handomdraai.
 • Gegevens van uw lening wijzigen. Het is perfect mogelijk om in Home'Bank het rekeningnummer te wijzigen waarmee u uw lening terugbetaalt.

Meer info? Bekijk onze video.

U bepaalt altijd zelf welke formule het beste bij u past. Zo kiest u niet alleen tussen een vaste of variabele rentevoet, maar ook hoe u uw kapitaal zal terugbetalen.

 • Vaste rentevoet: De rentevoet blijft onveranderd gedurende de volledige looptijd van uw hypothecaire krediet. Met die formule staat u dus nooit voor onaangename verrassingen. Uw maandelijkse terugbetalingen blijven dezelfde gedurende de hele looptijd van het hypothecaire krediet.

 • Variabele rentevoet: Bij formules met variabele rentevoet wordt de rentevoet na een bepaalde periode herzien en zo nodig aangepast. Toch bent u altijd beschermd tegen al te sterke renteschommelingen. De rentevoet blijft hoe dan ook binnen een vooraf bepaald schommelingsinterval.

  • Jaarlijkse variabiliteit (1+1+1) Cap 3 : de rentevoet kan jaarlijks worden aangepast. Hij kan niet hoger stijgen dan 3% en kan niet verder dalen dan 0%. U bent bovendien extra beschermd tegen al te sterke renteschommelingen. Bij de eerste herziening kan de rentevoet maximaal 1% stijgen, bij de tweede maximaal 2% en 3% bij de derde.
   Die aanpassingen worden altijd berekend ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. De herziene rentevoet kan maximaal dubbel zo hoog zijn als de oorspronkelijke rentevoet. Bijvoorbeeld: als uw oorspronkelijke rentevoet 2,5% is, kan uw herziene rentevoet nooit hoger zijn dan 5%.
  • Vijfjaarlijkse variabiliteit (5+5+5) +5/-5 : de rentevoet kan om de 5 jaar worden aangepast. De rentevoet kan maximaal 5% stijgen en dalen. De rentevoet kan dalen tot 0%.
  • Eerste variabiliteit na tien jaar en vijfjaarlijkse variabiliteit daarna (10+5+5) : de rentevoet wordt voor het eerst herzien na tien jaar, en daarna telkens na vijf jaar. Er zijn 2 mogelijkheden:
   • U kiest voor een rentevoet die niet meer dan 5% kan stijgen of dalen (met een minimum van 0% rente).
   • U kiest een rentevoet die maximaal 2% kan stijgen en tot 0% kan dalen.

 • Hoe betaalt u het kapitaal terug?

  Er zijn verschillende formules om het kapitaal van uw hypothecaire krediet terug te betalen:

  • Vaste maandsommen: u betaalt elke maand dezelfde globale maandsom terug. Het intrestgedeelte van die maandsom daalt met de tijd, terwijl het kapitaalgedeelte groeit.
  • Periodieke kapitaalaflossingen: u betaalt elke maand eenzelfde bedrag aan kapitaal terug. Uw maandsom neemt dus af.
  • Eenmalige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag.

  Ontdek alles wat u over het hypothecaire krediet wilt weten (pdf).

  Twijfelt u tussen de verschillende formules? Maak een online simulatie en krijg in enkele minuten een concreet resultaat!

 • Bedrag: Het bedrag dat u maximaal kunt lenen, hangt af van de waarde van het onroerend goed en van uw terugbetalingscapaciteit.


  • Koopt u een woning? Dan geeft ING het kredietbedrag volledig vrij bij de ondertekening van de akte.
  • Bouwt of verbouwt u een onroerend goed? ING stelt u het kredietbedrag ter beschikking in schijven van minimaal 2.500 euro naargelang de vordering van de werkzaamheden, op basis van facturen en/of bewijsstukken.

  Maak een simulatie van uw hypothecaire lening Maak een simulatie van uw hypothecaire lening om al een idee te hebben.

 • Duur van de looptijd: de terugbetalingstermijn van een hypothecair krediet kan oplopen tot 30 jaar. Dat hangt van uw behoeften en de gekozen formule af.

 • Kosten: een huis, appartement of stuk grond kopen en een hypothecair krediet afsluiten brengt kosten met zich mee. Hier volgt alvast een eerste overzicht. Neem contact op met uw ING-gesprekspartner voor een raming van de werkelijke aankoopkosten van uw woning.

  En wat met de waarborgen en zekerheden op uw krediet? Aan een hypothecaire lening zijn wettelijk verplichte waarborgen gekoppeld. Zoals ...

  • een hypotheek
  • een notarieel mandaat
  • een hypotheekbelofte, doorgaans op het onroerend goed dat aan uw hypothecaire krediet gekoppeld is

  De waarborgen voor uw hypothecaire krediet hangen af van uw persoonlijke situatie. Ook een combinatie van de drie zekerheden is mogelijk.

 • Eventuele belastingvoordelen: onder bepaalde voorwaarden geven de uitgaven voor uw hypothecaire krediet recht op belastingvoordelen. Ze hangen meer bepaald af van het gewest waarin uw onroerend goed gelegen is.

  U kunt de documenten en attesten voor uw krediet samen met andere fiscale attesten via Home'Bank downloaden.

Ga een hypothecair krediet aan zonder zorgen! Met de verzekeringen van ING is uw droomwoning optimaal beschermd.

 • ING Schuldsaldoverzekering Hypothecair Krediet

  De Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die aan uw hypothecaire krediet verbonden is. Verzeker uw lening voor 100%. Zo hoeven uw erfgenamen uw hypothecaire krediet niet verder af te betalen mocht u overlijden.

 • ING Home Insurance

  ING Home Insurance is een complete woningverzekering waarin een brandverzekering, bijstand aan huis en rechtsbijstand zijn inbegrepen! Onmisbaar voor uw woning en gezin!
  Ik bereken mijn prijs online.

 • Gratis verzekering Gewaarborgd Wonen

  U kunt met een gerust hart geld lenen voor uw droomwoning. bij inkomensverlies waarborgt het Vlaamse of Waalse Gewest onder bepaalde voorwaarden en gedurende een beperkte periode de (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van uw hypothecaire krediet.

  Uw voordelen :

  • Gratis: in beide gewesten.
  • Zeker: bij inkomensverlies is de terugbetaling van uw hypothecaire krediet voor een bepaalde tijd verzekerd.
  • Soepel: u kunt deze verzekering aangaan voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning.

Praktisch ? De toekenningsvoorwaarden en de toegekende bedragen zijn verschillend naargelang u het onroerend goed koopt in het Vlaamse of Waalse Gewest.

Maak een online simulatie

… geheel vrijblijvend

Mijn krediet berekenen
Onderteken uw aanvraag voor een lening

… voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak
Teken uw kredietaanvraag

En krijg ons akkoord.