Basic banking service account
Zichtrekeningen

ING Rekening Basisbankdienst

De zichtrekening met beperkte mogelijkheden

Deze zichtrekening voor privégebruik is wettelijk geregeld. Ze biedt u een beperkt aantal diensten aan voor een forfaitair bedrag. Iedereen die 18 jaar of ouder is en aan de voorwaarden voldoet, heeft recht er op.

 • U krijgt een bankkaart

  U krijgt een bankkaart met Bancontact en Maestro waarmee u kunt betalen en geld opnemen. De kaart is gratis en u kunt ze gebruiken in geografisch Europa.

 • U doet verrichtingen online of in een kantoor

  U doet uw betalingen zoals u wilt: op een computer, smartphone, tablet en/of in een kantoor. Er moet wel genoeg geld op de zichtrekening staan. Een negatief saldo is niet toegestaan.

 • U ontvangt rekeningafschriften

  U krijgt uw afschriften via Home'Bank, de eenvoudige bank online.

Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent een natuurlijke persoon (dus een particulier en geen onderneming).
 • U bent meerderjarig.
 • U woont in België.
 • U hebt:
  • geen enkele zichtrekening bij ING of een andere bank.
  • rekeningen (spaarrekening, termijnrekening of effectendossier) bij ING of een andere bank, maar het gecumuleerde gemiddelde jaarlijks creditsaldo hierop is kleiner dan 6.000 euro.

Als u een valse verklaring aflegt of als u niet langer aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, kan ING de rekening zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen.

Het tarief van de basisbankdienst is bij wet bepaald. Elk jaar wordt de maximumprijs ervan aangepast aan de consumptieprijsindex.

Voor heel 2018 kost de rekening 15,17 euro. Dit bedrag omvat het beheer van de rekening en een beperkt aantal manuele verrichtingen.

Raadpleeg voor meer info het Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen (pdf) en het Algemeen reglement van de verrichtingen (pdf).

Om deze rekening te openen moet u langsgaan in een ING-kantoor.

Opgelet: er is slechts 1 rekeninghouder toegestaan. Het is niet mogelijk een mandataris aan te duiden.