Zichtrekeningen

Vergoedingenstaat

Overzicht van alle kosten en interesten op jouw zichtrekening

Een Vergoedingenstaat is een totaaloverzicht van alle kosten die je gedurende het jaar aan ING hebt betaald voor het hebben en gebruiken van je zichtrekening in euro of in vreemde munt. De Vergoedingenstaat bevat ook de totalen van de interesten die je van ING ontving of aan ING moest betalen voor het tegoed op de rekening. Je ontvangt dit overzicht elk jaar.

 • Wie?

  Iedere natuurlijke persoon die bij ING een zichtrekening voor privégebruik heeft in euro of vreemde munt(en), ontvangt een Vergoedingenstaat (éen per munt).

  Dus alle klanten die een Groene ING-Rekening, ING Lion Account, Gewone ING-zichtrekening, ING Go to 18 rekening, ING rekening Basisbankdienst of ING Zichtrekening in deviezen hebben.

 • Waarom?

  Je ontvangt de Vergoedingenstaat op grond van de ‘Europese richtlijn zichtrekeningen’ (Payment Accounts Directive – PAD).

  In België werd deze richtlijn omgezet in een Koninklijk Besluit en opgenomen in het Wetboek Economisch Recht.

  Eén van de doelen van de richtlijn is het beter vergelijkbaar maken van de kosten die banken rekenen voor het gebruik van particuliere zichtrekeningen, zowel in euro als in vreemde munt(en).

 • Wanneer?

  Vanaf 2021 (voor de kosten en interesten van 2020) ontvang je ieder jaar een Vergoedingenstaat.


  Ook als je je rekening sluit krijg je een Vergoedingenstaat voor het lopende jaar.

 • Hoe?

  Je ontvangt de Vergoedingenstaat afhankelijk van de verzendingswijze van je rekeninguittreksels via een digitaal kanaal of op papier via de post.

De vergoedingenstaat is bedoeld ter informatie. Je hoeft er dus niks mee te doen.

Het is wel handig om meer inzicht te krijgen.

Je vindt er trouwens in één keer alle kosten in terug die het afgelopen jaar werden in rekening gebracht.