Spaarrekeningen

Termijndeposito

ING Termijnrekening

De ING Termijnrekening is een termijndeposito waarmee je gedurende een bepaalde looptijd, tot 36 maanden, kapitaal dat je kunt missen, kunt laten renderen. Je kent vanaf het begin de opbrengst van je spaargeld.

 • Waar?

  Je kunt je ING Termijnrekening openen op je smartphone via de ING Banking-app, op je computer via Home’Bank of in je kantoor.

 • Hoelang en hoeveel?

  Je kiest zelf hoelang je je geld vastzet:

  - Op je smartphone via de ING Banking-app of op je computer via Home’Bank: je kunt kiezen voor een looptijd van 12, 18 of 24 maanden.

  - In je kantoor: alle looptijden zijn mogelijk, van 1 dag tot 36 maanden.

  Bij het openen van een rekening in euro bedraagt het minimumbedrag 1.000 euro.

  Bij het openen van een rekening in vreemde valuta (alleen in je kantoor) komt het minimumbedrag overeen met een tegenwaarde van 5.000 euro.

 • Hoe?

  De ING Termijnrekening is gekoppeld aan een referentierekening (ING-zichtrekening of ING Invest Account). De titularis(sen), de mandataris(sen), evenals de beheersdocumenten gekoppeld aan de ING Termijnrekening zijn identiek aan deze gekoppeld aan de referentierekening. Op de vervaldag wordt de rente op deze referentierekening gestort. Voor looptijden langer dan een jaar ontvang je automatisch rente op de jaarlijkse vervaldag.

  Eenmaal geopend, kun je het saldo van je ING Termijnrekening heel eenvoudig raadplegen op je smartphone via de ING Banking-app, op je computer via Home’Bank of in je kantoor.

  Op de eindvervaldag worden het kapitaal en de rente automatisch overgeschreven naar een spaarrekening naar keuze of naar de referentierekening.

 • Wie?

  Elke meerderjarige particuliere klant kan een aanvraag indienen om een ING Termijnrekening te openen, op voorwaarde dat hij/zij verrichtingen vanaf de referentierekening kan uitvoeren.

De rentevoet hangt af van het bedrag, de looptijd, de valuta en de marktvoorwaarden. Bij het online openen van een rekening verschijnt de voorgestelde rentevoet op het scherm voordat je de openingsaanvraag moet bevestigen. Voor andere looptijden kun je, gezien het aantal mogelijke combinaties, contact opnemen met je kantoor of het callcenter voor een indicatie van de bijbehorende rentevoet.

Online is alleen de valuta ‘euro’ beschikbaar. De volgende valuta zijn beschikbaar in het kantoor: euro, Amerikaanse dollar, pond sterling, Zwitserse frank, Zweedse kroon, Noorse kroon, Deense kroon, Canadese dollar, Zuid-Afrikaanse rand, yen, Australische dollar, Nieuw-Zeelandse dollar.

De rentevoeten worden uitgedrukt op jaarbasis, vóór aftrek van de roerende voorheffing, en gelden voor de duur van de gekozen looptijd.

Het openen, beheren en afsluiten van een ING Termijnrekening aan het einde van de opgegeven spaarperiode is volledig gratis. Tijdens de eerste veertien dagen na de opening behoud je het recht om je ING Termijnrekening kosteloos af te sluiten. Na deze periode van veertien dagen kan de ING Termijnrekening niet meer vervroegd afgesloten worden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, te beoordelen door ING. De bank zal je dan een voorstel doen, rekening houdend met de mogelijke schade die zij lijdt volgens de marktomstandigheden van dat moment.

De rente is onderworpen aan 30% roerende voorheffing die door ING aan de bron wordt ingehouden.

De ING Termijnrekening is een termijnrekening van ING Bank België nv. Het Belgisch recht is van toepassing.

Je spaargeld is tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel. In geval van een (dreigend) faillissement van ING kun je het spaargeld boven dit bedrag verliezen of moet je dit verminderen/omzetten in aandelen.

Stijgende prijzen (inflatie) kunnen een negatief effect op je koopkracht hebben.

Bij termijndeposito’s in vreemde valuta bestaat er een wisselkoersrisico.

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel ons op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? Voor bankgeschillen kun je terecht bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be.

Hoe ga je van start?

 1. Meld je aan in Home'Bank

  Ben je al ING-klant? Gebruik hiervoor je ING card reader of itsme® app

 2. Vraag de opening van jouw termijndeposito aan

  Valideer jouw gegevens

 3. Bevestig jouw aanvraag

  Overzicht en bevestig jouw aanvraag online

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Open deze rekening via Home'Bank