Spaarrekeningen

ING Groen Boekje

Klassieke gereglementeerde spaarrekening

Het ING Groen Boekje is een gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd die voor iedereen bestemd is. Met deze klassieke spaarrekening beheert u uw spaargeld zoals u dat wilt! In kantoor, online op uw computer, smartphone en tablet of in een Self'Bank. En dat allemaal zonder kosten! Voor u ze opent, raden we u toch aan om onderstaande informatie te lezen.

 • Op uw ritme

  U kiest hoe, hoeveel en hoelang u spaart. Er is geen minimumbedrag van toepassing.

 • 24/7 beheer

  Het saldo van de rekening is makkelijk op te volgen via de ING Smart Banking-app, Home'Bank en de rekeninguittreksels.

 • Uw geld altijd beschikbaar

  Zowel cash als via overschrijvingen. 

 • Eenvoudig openen

  U kan het ING Groen Boekje openen in kantoor of via Home’Bank

De basisrente bedraagt 0,01% en de getrouwheidspremie 0,10%.

De rentetarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. U vindt de geldende rente online en in alle ING-kantoren. Als de rente wijzigt, brengen we de rekeninghouders daarvan op de hoogte via hun rekeninguittreksels.

Zowel de opening als het beheer van de rekening zijn gratis. U kunt ook gratis overschrijven. 

U betaalt geen roerende voorheffing als de interesten op uw ING Groen Boekje lager zijn dan 990 euro. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden m.a.w. een plafond van 1.980 euro (voor het aanslagjaar 2021 en inkomsten 2020). 

Zijn uw interesten wel hoger dan 990 euro (1.980€ voor gehuwden of wettelijk samenwonenden), dan betaalt u roerende voorheffing van 15% (voor het aanslagjaar 2021 en inkomsten 2020).   

Het ING Groen Boekje is een gereglementeerde spaarrekening van ING Bank België NV. Het Belgisch recht is van toepassing.

Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag kan u in geval van faillissement of risico van faillissement van ING mogelijk verliezen of kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen. Voor meer info, raadpleeg de essentiële spaardersinformatie (pdf).

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be