Spaarrekeningen

De klassieke spaarrekening

ING Groen Boekje

Het ING Groen Boekje is een gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur dat voor iedereen toegankelijk is. Met deze Spaarrekening beheert u uw spaargeld zoals u wil! Online met de computer, smartphone, in een Self’Bank of in het kantoor. We raden u aan onderstaande informatie te lezen vooraleer uw spaarrekening te openen.

 • Waar ?

  U kan een ING Groen Boekje online of in het kantoor openen.

 • Hoeveel ?

  U kiest hoe, hoeveel en hoelang u spaart. Er is geen minimumbedrag van toepassing. Het spaarbedrag mag evenwel maximum 250.000 euro bedragen.

 • Hoe ?

  U kan heel gemakkelijk het saldo van uw spaarrekening online, in de Self’Bank, in het kantoor en via uw rekeninguittreksels raadplegen.

 • Wie ?

  U kan een ING Groen Boekje openen:

  • Op uw naam zolang u geen andere ING-spaarrekening op uw naam heeft. Open deze eenvoudig in Home'Bank of maak een afspraak in een kantoor.
  • Met (een) andere cotitularis(sen) voor zover u met hen geen andere ING-spaarrekening bezit. Maak een afspraak in een kantoor.

De basisrente bedraagt 0,01% en de getrouwheidspremie 0,10%.

De rentetarieven gelden op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. U vindt de geldende rente online en in alle ING-kantoren. Als de rente wijzigt, brengen we de rekeninghouders daarvan op de hoogte via hun rekeninguittreksels.

Een spaarrekening openen en sluiten en de overschrijvingen zijn volledig gratis. De onlineverrichtingen en de rekeninguittreksels via Home’Bank zijn gratis. Er worden kosten (0,10% van het bedrag of minimaal 3 euro)in rekening gebracht voor cashafhalingen aan het loket en voor het verzenden van de rekeninguittreksels naar uw woonplaats, die in de geldende tarieven vermeld worden.

U betaalt geen roerende voorheffing als de interesten op uw ING Groen Boekje lager zijn dan 980 euro. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden m.a.w. een plafond van 1.960 euro (voor het aanslagjaar 2023 en inkomsten 2022). 

Zijn uw interesten wel hoger dan 980 euro (1.960€ voor gehuwden of wettelijk samenwonenden), dan betaalt u roerende voorheffing van 15% (voor het aanslagjaar 2023 en inkomsten 2022).   

Het ING Groen Boekje is een gereglementeerde spaarrekening van ING Bank België NV. Het Belgisch recht is van toepassing.

Tot 100.000 euro is uw spaargeld beschermd door het depositogarantiestelsel (pdf). Het resterende bedrag kan u in geval van faillissement of risico van faillissement van ING mogelijk verliezen of kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen. Voor meer info, raadpleeg de essentiële spaardersinformatie (pdf).

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Bel op +32 2 547 61 02 of mail naar klachten@ing.be.

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Bel op +32 2 545 77 70 of mail naar ombudsman@ombudsfin.be

Hoe ga je van start?

 1. Meld je aan in Home'Bank

  Ben je al ING-klant? Gebruik hiervoor je ING card reader of itsme® app

 2. Vraag de opening van jouw ING Groen Boekje aan

  Valideer jouw gegevens

 3. Bevestig jouw aanvraag

  Overzicht en bevestig jouw aanvraag online

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Open deze rekening via Home'Bank