Electronic account statements
Online bankieren

Elektronische rekeningafschriften

Uw rekeningafschriften makkelijk beheren en downloaden

Elektronische rekeningafschriften? Dat betekent minder papierverspilling en een eenvoudigere administratie. In Home'Bank kiest u zelf wanneer en hoe vaak u uw afschriften ontvangt.

 • Makkelijk te beheren

  U beheert uw elektronische rekeningafschriften makkelijk op uw computer: dag of nacht, weekdagen of weekends! U wint tijd en krijgt uw rekeningafschriften wanneer u dat wilt als pdf-bestand.

 • Even rechtsgeldig als papieren afschriften

  Een elektronisch rekeningafschrift heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een papieren exemplaar! Ook elektronische afschriftduplicaten zijn rechtsgeldig.

 • Veilige toegang dankzij Home'Bank

  U alleen hebt toegang tot uw rekeningafschriften via uw streng beveiligde verbinding met Home'Bank.

 • Meer plaats voor andere zaken

  Papieren rekeningafschriften nemen plaats in en verzamelen stof! Download uw elektronische rekeningafschriften via Home'Bank.

 • Beter voor het milieu

  U gebruikt minder papier omdat u geen rekeningafschriften meer afdrukt. Een mooi gebaar voor het milieu.

Controleer in Home'Bank of u "Elektronisch" koos als ontvangstwijze voor uw rekeningafschriften. Is dat het geval? Dan leest u hier wat u via Home'Bank de klok rond allemaal kunt doen!

 • Beheren: kies hoe vaak u uw elektronische rekeningafschriften als pdf-bestand wilt ontvangen. U kunt zelfs kiezen op welke datum ze moeten worden aangemaakt (bv. de 15e van de maand). Standaard ontvangt u uw afschriften 1 keer per maand op de dag van de maand waarop u uw rekening hebt geopend.
 • Downloaden en digitaal archiveren: u kunt uw elektronische rekeningafschriften 1 jaar lang raadplegen via Home'Bank. Download ze en bewaar ze op uw eigen computer.

Papieren afschriften meermaals afdrukken hoeft niet meer! Iedereen die toegang heeft tot een rekening, krijgt de elektronische afschriften in Home'Bank:

 • Gemeenschappelijke rekening: als u samen met een of meer andere personen een rekening hebt, hebben jullie allemaal toegang tot Home’Bank en tot de elektronische rekeningafschriften van de rekening in kwestie.
 • Rekening van uw kind: u hebt voor uw kind een rekening geopend, bv. een ING go to 18. Als ouder kunt u in Home'Bank de verrichtingen van de rekening opvolgen via de elektronische rekeningafschriften. U weet dus hoe uw kind met zijn of haar geld omspringt. Bent u gescheiden? Beide ouders hebben de nodige toegangsrechten!

U kunt altijd een duplicaat van een elektronisch rekeningafschrift opvragen in Home'Bank. De inhoud en de nummering van de duplicaten zijn identiek aan de originele rekeningafschriften.

Om snel het afschrijft te vinden waarvan u een duplicaat wilt, vult een van deze gegevens in:

 • de datum van de verrichting (zoals vermeld in uw rekeningoverzicht), bv. als u een verrichting wilt bekijken of controleren die op een bepaalde datum plaatsvond, maar u het afschrift niet meer hebt.
 • het nummer van het rekeningafschrift.

Nadat u de duplicaat hebt opgevraagd, is het gedurende 7 dagen beschikbaar in Home'Bank. In die periode kunt u het pdf-bestand downloaden en op uw computer bewaren.

 • Duplicaten van rekeningafschriften van minder dan 24 maanden oud zijn gratis in Home'Bank.
 • Duplicaten van oudere afschriften kunt u online aanvragen en kosten 30 euro per periode van 12 maanden. U ontvangt dan papieren duplicaten per post.

Elektronische rekeningafschriften en afschriftduplicaten zijn beschikbaar als pdf-bestand. Hebt u meer dan 1 afschrift of duplicaat gevraagd? Dan worden ze gebundeld in een zip-bestand. Zo kunt u de bestanden gemakkelijk bewaren op uw computer.

Het rekeningafschrift is het originele afschrift. Er is dus maar 1 afschrift, zelfs als dat elektronisch is. Het maakt niet uit of het gaat om elektronische of papieren rekeningafschriften, de rechtsgeldigheid is dezelfde!

Hetzelfde geldt voor het duplicaat: dat is een officiële kopie van het originele afschrift. Het bevat dezelfde informatie over uw verrichtingen. De inhoud en de nummering van het duplicaat zijn identiek aan het originele afschrift. Een duplicaat van een rekeningafschrift heeft dezelfde rechtsgeldigheid als het origineel, ook in elektronische vorm!

Start met Home'Bank

Dat kan meteen online. Vervolgens identificeert u zich en maakt u uw paswoord aan.

Ik vraag Home'Bank aan
Uw afschriften downloaden

Elektronische afschriften zijn automatisch beschikbaar.

Aanmelden in Home'Bank
Uw afschriften beheren

Kies zelf wanneer en hoe vaak u uw afschriften wilt ontvangen.

Beheer mijn afschriften