Overlijden: ING helpt u met 7 moeilijke vragen

Het is een van de moeilijkste momenten in uw leven. Ondanks het verdriet en de pijn die met een overlijden gepaard gaan, moet u ook administratieve formaliteiten in orde brengen. ING wil u hierbij helpen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste aandachtspunten.

Lees onze brochure met gedetailleerde informatie over de administratieve en financiële aspecten van een erfenis .Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Aan wie moet u het overlijden melden?

Bij het overlijden van een naaste moet u helaas heel wat administratieve formaliteiten afhandelen. Soms weet u niet goed waar te beginnen. Met wie of met welke instanties of instellingen moet u eerst contact opnemen? Lees meer


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Wat gebeurt er in de praktijk bij ING?

Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden, helpen we u zo goed mogelijk bij de afhandeling van de formaliteiten. Onze medewerkers zullen u hierin bijstaan en al uw vragen professioneel beantwoorden. Lees meer


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Hoe betaalt u de facturen?

In afwachting dat de rekeningen volledig zijn vrijgegeven, kan ING op verzoek van de notaris en/of de erfgenamen, het geld van de nalatenschap dat bij haar wordt beheerd, gebruiken voor de betaling van bepaalde
facturen. Lees meer


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Welke documenten moet u voorleggen om de banktegoeden te laten deblokkeren?

Om de rekeningen van de nalatenschap te laten deblokkeren, moet u uw hoedanigheid van erfgenaam aantonen met een akte of attest van erfopvolging. Dit document kan door een notaris (tegen betaling) worden opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de ontvanger van het registratiekantoor dit document
opmaken (gratis). Lees meer


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Hoe verkrijgt u de tegoeden bij ING?

De erfgenamen kunnen de tegoeden enkel krijgen als in de akte of het attest van erfopvolging staat dat de overledene en zijn erfgenamen geen fiscale en sociale schulden hebben (of als de fiscale en sociale schulden die in de akte of het attest van erfopvolging vermeld staan volledig zijn betaald). Lees meer


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Wie moet een nalatenschapsaangifte opstellen en indienen?

Elke erfgenaam of algemene legataris is wettelijk verplicht om een nalatenschapsaangifte in te dienen bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor het gebied waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. De erfgenaam of algemene legataris kan de aangifte zelf opstellen of de hulp inroepen van een rechtsspecialist(notaris). Lees meer

 


Wat u moet weten en doen bij een overlijden

Wat met uw financiën na het overlijden?

Zodra de nalatenschap is geregeld, moet u ook nadenken over wat u met uw erfenis gaat doen. Naargelang uw financiële en familiale situatie kunnen onze adviseurs u beleggingsoplossingen op maat van uw behoeften voorstellen. Lees meer