Het voordeel van een inkomensverzekering

Een maandelijkse vergoeding voor uw begunstigden

U wilt er niet aan denken maar het kan ook u overkomen: u overlijdt door een ongeval. Dan wilt u toch verzekerd zijn? De inkomensverzekering ING Income P zorgt ervoor dat uw begunstigden een jaar lang een maandelijkse vergoeding krijgen. Zo kunnen ze probleemloos de eerste kosten betalen en hun levensstandaard behouden.

Ontdek de maandelijkse vergoeding >

Vul uw persoonlijke gegevens in

Inkomsten

euro/maand
euro/maand
euro/maand
euro/maand
euro/jaar
euro/maand
Totaal inkomsten euro/jaar

Uitgaven

euro/maand
euro/maand
euro/maand
euro/maand
euro/maand
euro/maand
Totaal uitgaven euro/jaar
Verplicht veld
Tip: als u de vergoeding wilt optimaliseren, moet u uw vaste inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk laten verlopen via de zichtrekening die gelinkt is aan uw ING Income P.
Ontdek de maandelijkse vergoeding >
Nieuwe berekening

De maandelijkse vergoeding voor die eerste moeilijke periode

In deze tabel ziet u wat uw begunstigden gedurende een jaar krijgen. De vergoeding is aangepast aan hun levensstandaard omdat ze berekend is op basis van de belangrijkste inkomsten en uitgaven op uw ING-zichtrekening.

Enkelvoudige dekking voor  euro/jaar
1ste maand: 
11 volgende maanden: 
Totaal:
Dubbele dekking voor  euro/jaar
1ste maand: 
11 volgende maanden: 
Totaal:

Deze berekening geldt voor 1 verzekeringnemer. Wilt u het resultaat voor meer verzekeringnemers? Deel dan de bedragen door het aantal verzekeringnemers.

Nieuwe berekening

Geïnteresseerd in een overlijdensverzekering?

De berekening van het uit te keren bedrag in deze simulatie is gebaseerd op de door u opgegeven huidige inkomsten en uitgaven. Het bedrag dat de begunstigden, in voorkomend geval, ontvangen is afhankelijk van uw financiële situatie op dat ogenblik en wordt vastgesteld op basis van de dan toepasselijke bijzondere en algemene voorwaarden van de Income P-verzekering.

Meer informatie? Raadpleeg de informatiefiche (pdf) en de algemene voorwaarden (pdf).Wettelijke bepalingen


Verzekeringsbemiddelaar
ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.
Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeraar
NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.
Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.