checkmark

Vergelijk onze reisverzekeringen

Voor u en/of uw gezin Voor u en/of uw gezin
en 1 voertuig
Voor 1 reis
Travel Assistance
Travel Assistance
Voor u en/of uw gezin en 1 voertuig
Voor u en/of uw gezin en 1 voertuig
Voor 1 reis
Voor 1 reis

*Onder "gezin" verstaan we de verzekeringnemer, de samenwonende partner of echtgeno(o)t(e), en de alleenstaande kinderen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Ook de alleenstaande kinderen van de verzekeringnemer en die van de partner die op een ander adres wonen, zijn in de meeste gevallen verzekerd. Kijk voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden.​​​​

Kenmerken
Contract
Contract Jaarlijks Jaarlijks Tijdelijk
Prijs
Prijs
48 euro per jaar
Verzekering voor 1 persoon
178 euro per jaar
Verzekering voor 1 persoon
vanaf 22 euro
Voeg uw gezin toe
Voeg uw gezin toe
Duur
Duur 1 jaar, automatisch vernieuwd behalve bij opzegging 1 jaar, automatisch vernieuwd behalve bij opzegging 3 tot 28 dagen, niet automatisch vernieuwd
Regiodekking
Regiodekking Hele wereld Hele wereld Europa of de hele wereld
Bijstand aan voertuigen
Bijstand aan voertuigen unchecked checked Optioneel
Telefonische bijstand, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
Telefonische bijstand, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 checked checked checked
Personen in het buitenland
Terugbetaling medische kosten
Terugbetaling medische kosten Tot 100.000 euro Tot 100.000 euro. Tot 25.000 euro
Vervangkoffer bij vertraagde vlucht of verlies van bagage
Vervangkoffer bij vertraagde vlucht of verlies van bagage checked checked checked
Terugbetaling extra reiskosten in geval van overmacht (staking, vulkaanuitbarsting, epidemie … )
Terugbetaling extra reiskosten in geval van overmacht (staking, vulkaanuitbarsting, epidemie … ) Max. 250 euro Max. 250 euro Max. 250 euro
Terugbetaling/regeling repatriëring van gewonden en familie, of van verlengd verblijf
Terugbetaling/regeling repatriëring van gewonden en familie, of van verlengd verblijf checked checked checked
Voertuigen in het buitenland
Bijstand en kosten wegslepen
Bijstand en kosten wegslepen unchecked checked Optioneel
Repatriëring voertuig
Repatriëring voertuig unchecked checked Optioneel
Vervangingsvoertuig
Vervangingsvoertuig unchecked checked unchecked
Verzending wisselstukken naar buitenland
Verzending wisselstukken naar buitenland unchecked checked Optioneel
Personen in België
Terugbetaling posthospitalisatiekosten
Terugbetaling posthospitalisatiekosten (tot 2.500 euro) (tot 2.500 euro) (tot 2.500 euro)
Tussenkomst slotenmaker bij sleutelverlies of -diefstal
Tussenkomst slotenmaker bij sleutelverlies of -diefstal 250 euro per woning per jaar 250 euro per woning per jaar 250 euro per woning per jaar
Bij zware woningschade, terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen
Bij zware woningschade, terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen 100 euro per nacht per verzekerde 100 euro per nacht per verzekerde 100 euro per nacht per verzekerde
Bij zware schade, vergoeding van noodzakelijke aankopen
Bij zware schade, vergoeding van noodzakelijke aankopen Max. 250 euro Max. 250 euro Max. 250 euro
Kies deze reisverzekering Kies deze reisverzekering Kies deze reisverzekering
Meer info Meer info Meer info