Familie

ING Kapitaal bij Overlijden

Bescherm uw familie met deze overlijdensverzekering

Hoe de levenskwaliteit van uw naasten verzekeren wanneer u overlijdt? Met de ING Kapitaal bij Overlijden voorziet u hen een degelijk kapitaal om voorziene en onvoorziene kosten te betalen!

 • Zekerheid

  Uw gezin kan het inkomensverlies opvangen dat voortvloeit uit uw overlijden en voorziene en onvoorziene kosten betalen (zoals de huur, onderwijskosten of successierechten).

 • Binnen ieders bereik

  Voor een bescheiden premie biedt u uw gezinsleden maximale zekerheid.

 • Flexibel

  U kiest zelf het verzekerde kapitaal, de looptijd, de begunstigden van uw contract en de frequentie van uw betalingen (maandelijks en jaarlijks). U kunt de criteria aanpassen naargelang uw behoeften en middelen (onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar).

 • Fiscaal aftrekbaar

  Indien u nog geen 65 jaar bent en u uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een verwant tot de tweede graad aanstelt als begunstigde, kunt u, als privépersoon, ervoor kiezen te genieten van een belastingvermindering op uw premies in het kader van langetermijnsparen.

Maak een afspraak

In een ING-kantoor

Vind een bankkantoor