Gezin

Familiale Verzekering

Verzekeraar: NN Non-Life Insurance NV.

Bescherm jezelf tegen onbedoelde schade aan derden. Je fietst per ongeluk de achteruitkijkspiegel van een geparkeerde wagen eraf? Je hond rukt zich los en veroorzaakt een ongeval? Ook al was er geen kwaad opzet in het spel, je bent wel aansprakelijk. Met onze ING Familiale Verzekering vermijd je de financiële gevolgen van dit soort onvoorziene gebeurtenissen.

 • Voor elke gezin

  Het maakt niet uit of je alleenstaand, samenwonend of gehuwd bent. Met of zonder kinderen. De ING Familiale Verzekering is altijd afgestemd op jouw situatie.

 • Snel en online

  Sluit deze verzekering online af van A tot Z. Na betaling ben je meteen verzekerd.

 • Interessante prijs

  Al vanaf € 54/jaar

Een verzekering voor de aansprakelijkheid en juridische bijstand van het gezin in het kader van het privéleven, onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, een vennootschap naar Nederlands recht, met een aantrekkelijke prijs en dekkingen op maat.

ING Familiale Verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit materiële of lichamelijke schade die jij of iemand van je gezin per ongeluk aan anderen veroorzaakt en waarvoor je aansprakelijk bent. Maar het werkt ook omgekeerd.

Heeft iemand je fiets kapotgemaakt en wil die de herstelling niet betalen? In dat geval, als je gekozen hebt voor de optionele dekking "Rechtsbescherming", zal de verzekering je de kosten vergoeden van eventuele rechtsbijstand die je nodig kunt hebben.

Vooraleer je de polis afsluit, moet je op de hoogte zijn van de basisdekkingen, optionele dekkingen, beperkingen en uitsluitingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct. Hierna vind je enkele voorbeelden:


Basisdekking

 • Dekking voor schade die een derde lijdt door jouw schuld of nalatigheid en waarvoor je aansprakelijk bent.
 • Dekking voor jou of je samenwonende partner als gevolg van een verhuizing naar een zorginstelling, voornamelijk voor ouderen of ouderen met zorgproblemen (zoals een bejaardenhuis, woonzorgappartement)


Opties

 • Dekking rechtsbijstand voor een verzekerde wanneer een derde door zijn schuld of nalatigheid schade berokkent aan de verzekerde en hiervoor aansprakelijk is


Garantie-uitbreidingen in geval van een gedekt schadegeval

 • De schade geleden door personen die jou of je goederen proberen te redden, is verzekerd tot maximaal € 25.000. Daarbij is geen vrijstelling van toepassing. Je burgerlijke aansprakelijkheid als ouder voor de in deze polis verzekerde minderjarige kinderen blijft verzekerd ongeacht de fout die zij hebben begaan.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen en beperkingen van deze verzekering?


Zijn niet verzekerd:

 • schadegeval veroorzaakt door een verzekerde in het kader van de uitoefening van een beroepsactiviteit
 • schade aan eigendommen of dieren die je onder je hoede hebt.
 • persoonlijke aansprakelijkheid voor schadegevallen die opzettelijk door een meerderjarige verzekerde zijn veroorzaakt.
 • je contractuele aansprakelijkheid. Wij komen bijvoorbeeld niet tussen voor schade aan materiaal dat je hebt geleend bij een verhuurbedrijf of vriend. De schade die je veroorzaakt tijdens een verblijf in een hotel of een andere accommodatie met hotelservice vormt een uitzondering op deze regel, zelfs als het gaat om een verblijf voor zakelijke doeleinden.
 • aansprakelijkheden waarvoor de wet een verzekeringsplicht voorschrijft, bijvoorbeeld in het kader van de beoefening van de jacht of het gebruik van motorrijtuigen, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden.


De beperkingen van de dekking zijn opgesomd in de algemene voorwaarden. Enkele voorbeelden:

 • voor materiële schade van minder dan € 10.000 geldt een vrijstelling van € 250 (niet geïndexeerd)!
 • de verzekeringnemer en de personen die onder hetzelfde dak als de verzekeringnemer wonen, kunnen, zelfs als ze tijdelijk elders verblijven, geen vergoeding van de familiale verzekering ontvangen, tenzij uitdrukkelijk bepaald in de algemene voorwaarden.

Elke ING-cliënt, op voorwaarde dat hij een meerderjarige natuurlijke persoon is die in België woont, ongeacht of hij alleenstaand, samenwonend of gehuwd is, al dan niet kinderen heeft en al dan niet een huisdier heeft. Er bestaat een ING Familiale Verzekering voor elke gezinssituatie!

 1. Bereken je tarief via het ING Banking App, op ing.be, Home'Bank, telefonisch (+32 2 464 60 01) of in je ING-kantoor.
 2. Overtuigd? Bevestig je aanvraag.
 3. Je ontvangt vervolgens alle benodigde documenten per post of e-mail, naargelang je communicatievoorkeuren.


Heb je al een familiale verzekering, maar wil je overstappen naar ING Familiale Verzekering, ontwikkeld door NN Non-Life Insurance NV? Wij regelen gratis je overstap! Je hoeft ons alleen de volgende gegevens te verstrekken, ten minste 3 maanden vóór de hoofdvervaldag van je huidige polis:

 • Datum van de hoofdvervaldag van je huidige polis
 • Naam van je huidige verzekeringsmaatschappij en je polisnummer

De ING Familiale Verzekering is voordelig. Je burgerlijke aansprakelijkheid en die van je gezin zijn gedekt voor een tarief dat varieert naargelang je gezinssituatie:

 • Gezin (met of zonder kinderen): € 60
 • Alleenstaand en/of senior (60 jaar en ouder): € 54


Ook het tarief voor rechtsbijstand (optionele dekking) gekoppeld aan de ING Familiale Verzekering varieert naargelang je gezinssituatie:

 • Gezin (met of zonder kinderen): € 34,51
 • Alleenstaand en/of senior (60 jaar en ouder): € 31,06


Als je beslist om rechtsbijstand af te sluiten, wordt het bedrag van de premie van deze optionele dekking toegevoegd aan het bedrag van de premie voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, de ING Familiale Verzekering. Je betaalt je ING Familiale Verzekering één keer per jaar via een overschrijving of domiciliëring.


Over de duur van de verzekeringspolis: je sluit je ING Familiale Verzekering af voor een duur van 1 jaar. Elk jaar op de vervaldag wordt je verzekering automatisch verlengd voor 1 jaar, behalve als je ze ten minste 3 maanden voor die vervaldag opzegt.


Wat bepaalt of je verzekerd kunt worden? Wat dekt deze verzekering precies? En hoeveel kost het je? Al deze informatie vind je in ons segmentatiebeleid.

Je verzekeringspolis beheren is heel eenvoudig bij ING. Je kiest zelf de manier die het beste bij je past.

In de meeste gevallen worden poliswijzigingen uitgevoerd via de dynamische PDF-formulieren die beschikbaar zijn via Home’Bank; sommige wijzigingen gebeuren echter door rechtstreeks contact op te nemen met de NN-verzekeraar via telefoon, post of e-mail.

Je kunt het NN-team ook bellen op het ING-nummer +32 2 464 60 01 (maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur). De gewenste wijzigingen in je polis worden onmiddellijk geregistreerd. Daarnaast ontvang je steeds een schriftelijke bevestiging op je wettelijke verblijfplaats.

 1. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 2 minuten.

 2. Ontvang

  Krijg antwoord binnen maximaal 2 werkdagen.