Gezin

Over NN Group

Om haar verzekerings- en beleggingsbeheeractiviteiten los te koppelen van haar bankactiviteiten heeft ING deze ondergebracht in NN Group.

NN Group is een verzekerings- en beleggingsbeheermaatschappij met een sterke Europese verankering. De groep is actief in meer dan 18 landen en telt meer dan 12.000 werknemers. NN Group biedt haar meer dan 15 miljoen klanten diensten op het vlak van pensioenen, verzekeringen en beleggingsbeheer. In Nederland biedt ze ook bankdiensten aan.

NN Group is sinds 2 juli 2014 beursgenoteerd en een onafhankelijk bedrijf van ING Group. Deze groep is wel nog meerderheidsaandeelhouder, maar zal dit meerderheidsbelang voor 31 december 2016 geleidelijk afstoten. Dit past volledig in de planning die met de Europese Commissie is afgesproken. In België is NN Group ook sterk vertegenwoordigd via haar dochtervennootschappen voor verzekeringen en beleggingsbeheer.

Meer informatie (pdf) over de naamswijziging van onze verzekeringspartners en beleggingen