Gezin

Segmentatiebeleid ING Woning & Familiale verzekering

Segmentatiebeleid van NN Non-Life Insurance NV

Voor de kolommen met het symbool '✓' zijn de volgende kenmerken bepalend voor :

 • A = het aanvaarden van de verzekering van de woning en inhoud (eventueel met diefstal) (Woning), de verzekering Familiale en de optionele verzekering Rechtsbijstand
 • P = de prijs (P) die u ervoor betaalt
 • O = de omvang (O) van de verzekering

Het gaat hierbij om zaken die hiervoor bepalende kenmerken zijn. Niet altijd wordt naar alle kenmerken gevraagd.


Kenmerk

A

P

O

De ING Woning Verzekering
Het adres van de verzekerde woning.
U bent eigenaar of huurder.
Het betreft een woning of appartement(sgebouw).
Hoofdverblijf, verhuurd, tweede woning of leegstand.
Open, halfopen of gesloten bebouwing.
Heeft het hoofdgebouw een rieten dak?
Is de woning in ruwbouw en nog niet winddicht?
In welk jaar is de woning gebouwd?
Hoeveel ruimtes telt de woning?
Wat is de herbouwwaarde van de woning?
Is de woning volledig of gedeeltelijk geklasseerd?
Is er een binnen- of buitenzwembad?
Wordt de woning regelmatig bewoond?
Zijn de buitendeuren van de woning voorzien van cilindersloten?
Is in de woning een alarm aanwezig?
In de woning wordt naast privébewoning ook een beroepsactiviteit uitgeoefend.
De (verzekerde) waarde van de inhoud.
De eigenaar doet afstand van verhaal ten opzichte van de huurder.
De woning ligt in een gebied aangemerkt als verzwaard risico op natuurrampen.
Is er in de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering geweigerd of opgezegd?
Zijn er in de laatste 5 jaar schades geleden of veroorzaakt?
Hoeveel schades door overstroming waren er in de laatste 5 jaar?
Hoeveel schades zijn er geleden of veroorzaakt nadat de verzekering werd genomen?
Specifiek te nemen maatregelen.
De ING Familiale Verzekering en optionele verzekering Rechtsbijstand
Is er in de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering geweigerd of opgezegd?
Zijn er in de laatste 5 jaar schades geleden of veroorzaakt?
Hoeveel schades zijn er geleden of veroorzaakt nadat de verzekering werd genomen?
Specifiek te nemen maatregelen.

De kenmerken zijn:

 • het adres van de verzekerde woning; De ligging van een woning geeft een indicatie op het risico van een schade of inbraak;
 • of u eigenaar of huurder bent; vergoedingen voor eigenaren gebeuren in nieuwbouwwaarde en die van de huurder in werkelijke waarde;
 • of het een woning of een appartement(sgebouw) betreft; appartementsgebouwen worden alleen aanvaard als deze één eigenaar hebben. Bij verzekeringen van het appartementsgebouw is inhoud niet te verzekeren. Individuele appartementen van deze appartementsgebouwen kunnen niet worden verzekerd door eigenaars, wel door huurders.
 • of het uw hoofdverblijf betreft, of door u als eigenaar wordt verhuurd, of door u als tweede woning wordt gebruikt en soms verhuurd, of een voor bewoning bestemd gebouw is, maar tijdelijk leegstaat of in renovatie is;
 • of de woning een open, halfopen of gesloten bebouwing is; dit heeft invloed op de waarde van de woning en is ook van invloed bij schade door diefstal;
 • of het dak van het hoofdgebouw voor meer dan 25% uit riet bestaat; is dit het geval, dan wordt er een hogere premie berekend.
 • of de woning in ruwbouw en nog niet winddicht is; voor deze woningen verlenen wij een beperktere dekking tijdens de ruwbouwperiode, waardoor er een lagere premie wordt berekend;
 • in welk jaar de woning is gebouwd; recente gebouwen zijn minder schadegevoelig;
 • het aantal ruimtes in uw woning; dit bepaalt mee de hoogte van uw premiehuurder;
 • de herbouwwaarde van de woning. Voor woningen met een zeer hoge herbouwwaarde kan deze verzekering worden afgesloten, de beoordeling ervan gebeurt op individuele basis;
 • of de woning volledig of gedeeltelijk geklasseerd is; geklasseerde woningen hebben vaak een andere waarde dan traditionele woningen;
 • of u een binnen- of buitenzwembad heeft; dit bepaalt mee de nieuwbouwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder;
 • of de woning nooit langer dan 60 opeenvolgende nachten niet wordt bewoond; een regelmatig bewoonde woning geeft minder aanleiding tot een inbraak;
 • of de buitendeuren van de woning voorzien zijn van cilindersloten; een goed beveiligde woning geeft minder aanleiding tot een inbraak;
 • of er een erkend alarm aanwezig is en zo ja hoe aan welke eisen deze voldoet; een goed beveiligde woning schrikt immers dieven af;
 • of er naast privébewoning ook een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend; wij verzekeren vrije beroepen behalve apothekers of enkel administratief werk - meer informatie hierover vindt u op www.ing.be (binnen de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ van dit product);
 • voor welke waarde u de inhoud verzekert; hoe hoger de verzekerde waarde is hoe hoger de premie is die u betaalt; de verzekerde inhoud bepaalt ook de maximale vergoeding bij schade;
 • of er sprake is van afstand van verhaal van de eigenaar ten opzichte van de huurder; Is dit niet het geval dan kunnen wij schades verhalen op de huurder waardoor u een lagere premie zal betalen;
 • of de verzekerde woning in een gebied ligt dat is aangemerkt als een verzwaard risico op natuurrampen; dit heeft indicatie op het risico van een schade;
 • of er de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering door een verzekeringsmaatschappij is geweigerd of opgezegd; dit geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades door u en uw huisgenoten in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades aan de woning door overstroming in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten en heeft mogelijk invloed op de voortzetting van de verzekering, welke voorwaarden van kracht zijn en welke premie u betaalt;
 • specifieke maatregelen die wij u voorstellen na inspectie van uw woning of bij wijziging van uw verzekering.

Voor de verzekering Familiale en de optionele verzekering Rechtsbijstand gelden de volgende criteria:

 • of er de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering door een verzekeringsmaatschappij is geweigerd of opgezegd; dit geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades door u en uw huisgenoten in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten en heeft mogelijk invloed op de voortzetting van de verzekering, welke voorwaarden van kracht zijn en welke premie u betaalt;
 • specifieke maatregelen die wij u voorstellen bij wijziging van uw verzekering.